Компютърно-базирано оценяване

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Компютърно-базирано оценяване (на английски: Computer-based assessment ) Този термин описва всяко оценяване на постигнатите знания, което се управлява от компютър.


Компютърно базираното оценяване (КБО) се разглежда обикновено като форма на оценяване, при което задачите за обучаемите и последващото оценяване на тяхното изпълнение се предоставят от компютър. Или казано с други думи това е оценяване, при което извършващите наблюдението и анализа на резултатите на изпитваните и оценяваните са разделени в пространството и/или във времето. При КБО извършването на оценяването на отговорите, дадени от изпитваните, задължително се извършва от компютърна система. Компютрите предоставят огромни възможности за събиране и управляване на големите количества данни от оценяването. Основната цел на внедряването на компютрите в процеса на оценяване е да се развият задачи, които да предоставят повече информация за мисловния процес, задачи които са трудно постижими със стандартните тестове, като например тестовете с въпроси от тип многовариантен избор (multiple-choice). КБО притежава всички характеристики и изпълнява същите роли като стандартното оценяване, но наред с това има и много предимства.

Основни предимства на КБО са:[редактиране | редактиране на кода]

• автоматично събиране на отговорите на обучаемите;

• автоматично оценяване на тези отговори, без нуждата от намеса на човешка интерпретация;

• предлага възможности за нови типове задачи, посредством мултимедийни(мултимедия) елементи. Например симулации на съществуващи или абстрактни проблеми;

• използването на бази от данни позволява не само съхранението на много информация, но също така лесното ѝ откриване (търсене);

• едно от най-забележителните предимства е бързата обратна връзка, т.е. поставянето на оценка непосредствено след като задачата е приключена. Всеки обучаем има желание да научи своя резултат колкото се може по-бързо;

• спестяване на времето на преподавателя – веднъж създадени, въпросите могат да се споделят и използват отново в различен контекст, а също така не се губи време за проверяване и оценяване, защото оценяването става автоматично.


Някои от недостатъците на КБО са:[редактиране | редактиране на кода]

• основният недостатък е свързан с финансовия ресурс, необходим за внедряването и поддържането на една система за оценяване. Цената зависи от големината на институцията, в която се внедрява (брой учащи, брой зали за обучение, вид достъп до Интернет, вид програми, които ще се използват).

• екранът на монитора предлага по-малко информация за единица време. Нуждата от скролиране или преместване от един екран на друг, може да накара обучаемите да възприемат една задача с няколко подусловия като серия от несвързани задачи.

• проектирането и разработването на задачи е по-сложен процес, изисква добра координация между много хора – дизайнери на оценяването, които може да нямат познания в областта на информационните и комуникационните технологии и софтуерни инженери, които може и да нямат педагогически познания.

интерактивността може да допринесе за значителни промени в трудността на дадена задача.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]


Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

  • Сайтът предоставя още информация за предимствата и недостатъците на КБО

http://www.jmu.edu/icba/cbt/cbtoverview.html

  • Тази статия представя няколко метода за КБО

http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv01n4/article7.htm

  • Статията запознава с една разновидност на компютърното оценяване наречено Computer adaptive testing (Компютърно оценяване с адаптивни тестове)

http://www.nfer.ac.uk/research-areas/computer-based-assessment/computerised-adaptive-testing.cfm

  • В тази статия са разгледани оценяването като цяло и внедряването на ИТ при оценяването. Дава се описание на термина банки за въпроси. Разглежда се и въпросът за сигурността на информацията. Сайтът предлага и други интересни статии за обучението изобщо.

http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/implementing-it/using.htm

  • Този сайт предлага няколко статии за КБО

http://www.ecs.org/html/issue.asp?issueid=12&subissueID=76

  • Статия за електронното оценяване на сайта на свободната енциклопедия Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/E-assessment

  • Материал за КБО на сайта на “The Journal of Technology, Learning and Assessment” (онлайн списание за технология, обучение и оценяване)

http://escholarship.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=jtla

Компютрите предоставят огромни възможности за събиране и управляване на големите количества данни от оценяването. Основната цел на внедряването на компютрите в процеса на оценяване е да се развият задачи, които да предоставят повече информация за мисловния процес, задачи които са трудно постижими със стандартните тестове, като например тестовете с въпроси от тип многовариантен избор (multiple-choice).