Коравина

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Коравината е свойството на твърдите деформируеми тела да се съпротивляват срещу деформиране при приложена върху тях сила. В Международната система единици коравината се измерва в нютони на метър (N/m).

За линейно деформируемо тяло с една степен на свобода (например метален прът, подложен на центричен опън под границата на пропоционалност) коравината се дефинира като:

където:

е приложената върху тялото сила, действаща в посока на степента на свобода;
е преместването, предизвикано от силата в посоката, в която тя действа.

При по-сложни механични системи коравината има тензорни свойства и се описва с матрица на коравина. В реалните системи връзката между коравината и натоварването е нелинейна.

В Съпротивление на материалите коравината се дефинира като произведение от материална константа и геометрична характеристика на натовареното напречно сечение, в зависимост от вида на съпротивата, например:

е коравина при чист опън или при чист натиск, където е модул на еластичност, а е площта на напречното сечение;
e коравина при чисто огъване, където e осев инерционен момент на напречното сечение спрямо оста, около която е огъването;
е коравина при чисто усукване на кръгово напречно сечение, където e модул на срязване, а e полярен инерционен момент на сечението.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]