Корчански говор

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Корчанският говор, наричан още Бобощенски говор е български[1] диалект от крайната югозападна група югозападни говори. Говори се в две села в района на град Корча, Албания - Дреново и Бобощица.

Македонската диалектология разглежда корчанския като един от югоизточните диалекти на македонския език (югоизточните говори се наричат така според основното място, което те заемат на географическата карта на областта Македония, но на юг те "обгръщат" македонската диалектна територия и се издават далече на югозапад).

Характерни особености[редактиране | редактиране на кода]

 • Праславянското *tj застъпено като шчплèшчи (плещи), кàшча (къща)
 • Праславянското *dj застъпено като жджсàжджа (сажда), вềжда (вежда).
 • Застъпник на стб. ѣ е ê (широко е): л’ềто (лято), в’ềра (вяра)
 • Застъпник на стб. ѧ е êн: з’äнт (зет), грềда (греда).
 • Застъпници на стб. ѫ са а, ам, ан: мàка (мъка), зàмби (зъби), за бàнди (ще бъде)
 • Преглас аê след ж и след йота: жềда (жаба), йềгне' (агне), йềс (аз).
 • Глаголно окончание за 1 л. ед. ч. сег. вр. за I и II спрежение: кỳпа (купя), гàза (газя), грèба (греба)
 • Членно окончание за мъжки род, подлежащо на склонение: двòро (дворът), товàро (товарът).
 • Частица за при бъдеще време (сравни с книжовното ще).
 • Лични местоимения:
  • той (той)
  • тас, тàзи (тя)
  • този, тос (то)
  • тѝйа, т’ềзи (те)

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Македония“         Портал „Македония