Кроу (език)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Езикът Кроу е говорен от хората от индианското племе кроу (абсарока), чиито потомци понастоящем живеят в резерват в южната част на Монтана, САЩ. Заедно с езика Хидатса, с който е тясно свързан е класифициран в Мисурийската група на Сиукското езиково семейство.

Фонетика[редактиране | редактиране на кода]

Фонемите в езика Кроу са:

  • беззвучни преградни и преграднопроходни съгласни – p, t, č, k, ˀ
  • безвучни проходни съгласни – s, š, x, h
  • звучни преградни и резонансни – w ([m], [b], [w]), r ([n], [d], [1] ~ [r]);
  • кратки гласни – i, e, a, o, u;
  • дълги гласни – i-, e•, a-, o-, u-;
  • дифтонги – ea, ia, ua
  • възходящ тон – ý, ý-, ýý,
  • падащ тон – ŷ-, ŷy.

Дългите съгласни се предават като двойни. Звучните съгласни (w и r) се произнасят [b], [mb] или [m] и [d], [nd] или [n] в началото на думата; [b] и [d] следвайки съгласна различна от звучна съгласна или h: [w] и [l] (или консервативно [r], вмъкнато) между гласни; и [m] и [n] другаде. Беззвучните устни преградни и преградно-проходни съгласни са предихателни в началото на дума, в края на дума и след преградна съгласна; между гласни те са ненапрегнати, непредихателни и често звучни. Устните проходни съгласни са ненапрегнати интервокални, където š често е звучна, а s понякога звучна, k е небна след i(-)(h), e(-)(h), č и s.

В практикуваната писменост използвана в племенната двуезична програма тези фонеми са изписвани: p, t, ch, k, ?; s, sh, x, h; m/b/w, n/d/1; i, e, a, o, u; ii, ee, aa, oo, uu; ea, ia, ua; (възходящ тон) ý and yý (или y’ и yy’), (падащ тон) ýy (или y’y). Секвенцията šš е изписвана ssh, čč като tch и šč като sch.[1]

Къси Дълги
Предни Задни Предни Задни
Възходяща (затворена) i u
Междинна
Низходяща (отворена) a
Дифтонг ia(иа) ua(уа)
Устнени Венечни Небни Заднонебни Гласилкови
Преградни p(п) t(т) (ch)(ч) k(к) (ʔ)
Проходни s(с) ʃ (sh)(ш) x(х) h(х)
Сонорни m~b~w(м~б~у) n~d~ɾ(н~д~л към р)

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. „Crow“ in Handbook of North American Indians. Т. 13 Great Plains part 2. Washington DC, Smithsonian Institution, 2001. с. 695.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]