Направо към съдържанието

Лебница

Тази статия е за реката. За селото вижте Лебница (село).

Лебница
41.5289° с. ш. 22.8831° и. д.
41.5319° с. ш. 23.2464° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
Местоположение Северна Македония
Община Берово
България
Община Петрич
Община Струмяни
Община Сандански
Дължина50 km
Водосб. басейн318 km²
Отток2,64 m³/s
Начало
МястоЮИ от връх Огражденец
планина Огражден
Координати41°31′44.04″ с. ш. 22°52′59.16″ и. д. / 41.5289° с. ш. 22.8831° и. д.
Надм. височина1480 m
Устие
Мястодесен приток на СтрумаБяло море (Егейско море)
Координати41°31′54.84″ с. ш. 23°14′47.04″ и. д. / 41.5319° с. ш. 23.2464° и. д.
Надм. височина104 m

Лебница или Лебнишка река е река в Северна Македония, Община Берово и Югозападна България, област Благоевград, общини Петрич, Струмяни и Сандански, десен приток на река Струма. Дължината ѝ е 50 km, от които в България 42 km. Отводнява южните части на Малешевска планина и северните части на планината Огражден и по цялото си протежение служи за граница между двете планини.[1]

Река Лебница извира на 1480 m н.в. на 1,4 km югоизточно от връх Огражденец (1748 m), първенецът на планината Огражден - на територията на Северна Македония. Тече на изток и след 8 километра пресича държавната граница и навлиза в българска територия. След границата до село Никудин Лебница тече на североизток, а след селото – в югоизточна посока до село Драгуш, след това извива на изток. При село Лебница излиза от планината и навлиза в Петричко-Санданската котловина, като образува обширен наносен конус. Влива се отдясно в река Струма, на 104 m н.в. срещу промишлената зона на град Сандански. Речната ѝ долина е дълбоко всечена в метаморфни скали и гранити, като образува множество меандри, а долинните ѝ склонове са силно обезлесени и ерозирани.[1]

Площта на водосборния басейн на реката е 318 km2, което представлява 1,84% от водосборния басейн на река Струма.[1]

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

  • ← Мала (в Северна Македония)
  • → Цървилска река (в Северна Македония – Циронска река, най-голям приток)
  • ← Тролски андък
  • ← Крънджилски андък
  • ← Иванска река
  • ← Драгушки андък
  • ← Селското дере[1]

Лебница е с дъждовно и снежно подхранване с пролетно пълноводие (март) и лятно маловодие (август). Среден годишен оток в устието 2,64 m3/s. Максимален оток около 101 m3/s.[1]

По течението на реката има само едно населено място – село Никудин в Община Струмяни. В Северна Македония по течението ѝ няма населени места.[1]

На левия склон по долината на реката е разположен резерватътСоколата“. Водите ѝ частично се използват за напояване. В нея се въдят мрена, скобар и речен кефал. Зарибена е също с американска пъстърва. Повече от 20 km по течението на реката преминават границите между общините Струмяни и Петрич и Сандански и Петрич.[1][2]

  1. а б в г д е ж Енциклопедия „Пирински край“, том I. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1995. ISBN 954-90006-1-3. с. 502.
  2. Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 282.