Любомир Владимиров

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
проф. д.н. д-р ик. Любомир Владимиров Владимиров
български учен и политик
Роден

Националност Флаг на България България
Народен представител в:
XLI НС   XLII НС   XLIII НС   

Проф. д.н. д-р ик. Любомир Владимиров Владимиров е български учен.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Любомир Владимиров ероден на 6 март 1974 г. в град Русе. Трето поколение русенец. През 1999 г. завършва специалност „Европеистика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, а през 2005 година се дипломира по специалността „Стопански и финансов контрол“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов.

През 1999 г. започва работа, като сътрудник към Научно – изследователски сектор при Русенски университет „Ангел Кънчев“, където работи по организация на научно – изследователска и производствена дейност на преподавателите към катедра „Екология и опазване на околната среда“.

От 1999 г. до момента се развива, като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и понастоящем професор в Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрно-индустриален факултет, катедра „Екология и опазване на околната среда“, където обучава студенти от специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“ по дисциплините „Теория на риска“, „Екологичен мениджмънт“, „Отпадъчно стопанство",”Екологична експертиза”,”Опазване на околната среда”, „Екологична политика“ и други специалности и дисциплини.

От 2007 г. е и асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Юридически факултет, катедра „Сигурност и безопасност", където работи по обучението на студенти от специалност „Защита на националната сигурност“ по дисциплините „Оценка на риска“, „Безопасност на производствените процеси“, „Аварийно-спасителна техника“, „Евакуация на сгради и обекти“, „Аварийно – възстановителни работи“, „Експертизи“, „Графична информация и документация“, „Безопасност на сгради и обекти“ и редица други специалности и дисциплини областта на защитата от аварии и бедствия.

От 2015 г. е професор във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на риска), където преподава по „Мениджмънт на околната среда“, „Местно самоуправление“ и „Методи и стратегии в управлението“.

В периода 2007-2009 г. е избран за общински съветник и заместник-председател на Общински съвет –Русе и е член на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа и инвестиционна политика.

От 2009 до 2017 г. е избиран за народен представител в 41-то Народно събрание от ПП „Атака“ / 19 МИР-Русе, 42-то Народно събрание от 19 МИР-Русе и в 43-то Народно събрание от 04 МИР-Велико Търново.[1]

През 2009 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ защитава дисертация на тема „Рискметрия в екологичната сигурност“, по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ и получава образователна и научна степен „доктор“.

От 2010 г. до момента редовно е избиран в научни журита по Закона за развитие на академичния състав в Република България, където оценява дисертационни трудове и кандидати за академични длъжности.

През 2012 г. отново във Военна академия „Г. С. Раковски”, защитава втори дисертационен труд на тема „Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната), където му е присъдена научна степен „доктор на науките“.

От 2012 г. е член на редакционната колегия на Международното списание „Устойчиво развитие“, където се занимава активно с рецензиране, редактиране, корекция и разпространение на научни знания.

Източници[редактиране | редактиране на кода]