Маджлиси Оли (Таджикистан)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Маджлиси Оли (тадж. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон) е „върховното народно събрание“ или парламентът в Таджикистан. Той е двукамарен.

Двукамарното законодателство е въведено в Таджикистан с конституционните промени от септември – 1999 г. Преди това Таджикистан е имал еднокамарен парламент.

Състав[редактиране | редактиране на кода]

Долна камара[редактиране | редактиране на кода]

Палатата на народните представители (Маджлиси намояндагон е съставена от 63-ма представители с петгодишен мандат, 22 избрани чрез пропорционална избирателна система и 41 – по мажоритарната система в едно мандатни избирателни райони.[1] Сегашният председател на долната камара е Шукурджон Зухуров, избран на 16 март 2010 г. Според Конституцията на Република Таджикистан, Маджлиси намоядагон, депутат в Маджлиси намояндагон може да бъде гражданин на най-малко 25-годишна възраст.

Долната камара е постоянно действащ орган.

Горна камара[редактиране | редактиране на кода]

Националният съвет (Маджлиси милий е съставен от 33 члена, 25 от които избрани чрез тайно гласуване на общинските представители от Горно-Бадахшанска автономна област, а другите 8 избрани пряко от президента.[2] Член на Народното събрание на Република Таджикистан може бъде гражданин, който е навършил 35 години и е с висше образование. Всеки бивш президент на Република Таджикистан е член на Народното събрание за цял живот, освен ако не се откаже доброволно от това право.

От 17 април 200 г., председател на горната камара е Махмадсайд Убайдулоев.[3]

Срокът на мандата на парламента е 5 години. След изтичането на този период следват нови избори. Правомощията на Маджлиси милий и на Маджлиси намояндагон се прекратяват в деня на назначаването на нов Маджлиси Оли.

Членовете на парламента не могат да бъдат съдии, членове на правителството, право прилагащи органи, военнослужещи и други лица, определени от конституционното право. Гражданинът не може да бъде едновременно член на Маджлиси намояндагон и на Маджлиси милий. Депутат от Маджлиси намояндагон не може да бъде член, представител на който и да е друг орган, заемащ позиция, която го ангажира с бизнес или други дейности, с изключение на научни изследвания и творческа дейност. Член на Народното събрание не може да бъде член на повече от два представителни органа.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Маджлиси Оли е сесийно действуващ орган. В рамките на един 1 след изборите се провежда първата сесия на Маджлиси Оли, която се свиква от президента. Откриването на първото заседание на Маджлиси милий и Маджлиси намояндагон се ръководи от най-възрастния депутат и води до избор на председатели на съставите. След избирането на председател на Маджлиси милий следващите сесии се свикват от него най-малко два пъти годишно. Сесия на Маджлиси намояндагон се осъществява веднъж годишно от първия работен ден на октомври и до последния работен ден на юни.

Президентът на Република Таджикистан има право да свика извънредно заседание, в случай на специална необходимост, която ще разглежда единствено въпросите, които са довели до свикването на тази среща. Маджлиси намонядагон и Маджлиси милли избират председател и заместник – председател измежду своите членове.

Избор в камарите[редактиране | редактиране на кода]

Председателите на Маджлиси намояндагон и Маджлиси миллий се избират с тайно гласуване с мнозинство от общия брой на депутатите и членовете. Председателите и зам. председателите на Маджлиси намояндагон и Маджлиси миллий водят провеждането на заседанията, както и решават и други въпроси. Камарите образуват със състава си комитети и комисии, които формират техните координиращи и работни органи, провеждат парламентарни изслушвания отнасящи се до конкретната камара и приемат свой процедурен правилник.

Заседания[редактиране | редактиране на кода]

Маджлиси намояндагон и Маджлиси миллий провеждат заседанията си отделно, с изключение на следните случаи:

 1. Клетвата на председателя, оставката му и изслушванията на посланията на президента на Република Таджикистан;
 2. Речи на лидери на чужди държави;
 3. Одобряване на укази от президента за въвеждането на военно и извънредно положение;
 4. Съгласие за използване на въоръжените сили на Република Таджикистан в чужбина, в изпълнение на международните задължения на страната;
 5. Одобряване на укази на президента за назначаване и освобождаване от длъжност на министър – председателя и членове на правителството;
 6. Разглеждане на обръщения на президента – основните направления на вътрешната и външната политика, без да се предприемат действия;
 7. За определяне на работната заплата на президента;
 8. Назначаване на избори за президент;
 9. Разглеждане на въпроса за имунитета на президента.

Заседанията на Маджлиси намояндагон и Маджлиси миллий се провеждат открито, но в случаите предвидени в закона и спрямо правилниците на камарите, сесиите могат да бъдат закрити. Заседанията на Маджлиси милий и Маджлиси намояндагон се провеждат при кворум не по-малко от две трети от общия брой на народните представители и членове.

Правомощия[редактиране | редактиране на кода]

Правото на законодателна инициатива принадлежи на членовете на Маджлиса намояндагон, членовете на Маджлиси милий, президента на Република Таджикистан, правителството на Таджикистан и Конституционния съд, Върховния съд и Върховния икономически съд в рамките на тяхната компетентност.

Законопроектите се внасят в долната камара на таджикския парламент – Маджлиси намояндагон. Те се одобряват с мнозинство от гласовете на всички народни представители. В случай, че бъде одобрен в долната камара, законопроектът преминава за обсъждане в горната камара на парламента – Маджлиси миллий. Един закон е одобрен, ако получи мнозинството от гласовете на всички. В случай на отхвърляне на законопроекта в горната камара, той се изпраща отново за ново разглеждане в долната камара. Ако има несъгласие между двете камари, законопроектът може да бъде приет, ако гласуват „за“ най-малко две-трети от общия брой на депутатите в Маджлиси намояндагон.

Одобреният законопроект се представя на президента на Република Таджикистан за подписване и обнародване. В срок от петнадесет дни, президента има право, ако не е съгласен с настоящия законопроект да го върне за ново разглеждане в долната камара. Долната и горната камара трябва да преразгледат и финализират документа в установения от Конституцията ред. След това, отново се изпраща на президента. Срокът за подписване и обнародвана на закона от него този път е 10 дни. Ако законопроектът бъде одобрен по-рано с мнозинство от гласовете на депутатите и членовете на Маджлиси милий и Маджлиси намояндагон, президентът е длъжен в рамките на 10 дни да подпише и обнародва закона.

Долна камара[редактиране | редактиране на кода]

 1. Образуване на Централната комисия за изборите и референдумите в държавата, избиране и отзоваване на председател, заместник – председател и членовете на Комисията на президента;
 2. Подлагане на обществено обсъждане на проекти на закони и други важни държавни и обществени въпроси;
 3. Одобряване на социално – икономически програми;
 4. Дава разрешение за издаване и получаване на публични заеми;
 5. Ратифициране и денонсиране на международни договори;
 6. Произвеждане на референдум;
 7. Конституиране на съдилища;
 8. Утвърждаване на държавните символи;
 9. Утвърждаване на държавни награди;
 10. Потвърждава на указите на президента за назначаване и освобождаване от длъжност на председателя на Националната банка и неговия заместници;
 11. Установяване на дипломатически и военни звания, както и на други специални звания;
 12. Изпълнява други задължения, както е упоменато в Конституцията и в законите.

Горна камара[редактиране | редактиране на кода]

 1. Образуване, премахване и промяна в административно – териториалните единици;
 2. Избор и отзоваване на председателя, заместник – председателя и съдиите на Конституционния съд, Върховния съд и Върховния икономически съд по предложение на президента;
 3. Решава въпросите за имунитета на председателя, заместник-председателите и съдиите в Конституционния съд, Върховния съд и Върховния икономически съд;
 4. Одобряване на назначаването и освобождаването на главния прокурор и неговите заместници;
 5. Изпълняване на други задължения, както е упоменато в Конституцията[4] и в законите.

Избори през 2010 г.[редактиране | редактиране на кода]

Партии Гласове % Места +/–
Избиратели PR Общо
Народна демократична партия 2 321 436 71.04 39 16 55 +6
Партия на ислямския ренесанс 268 096 8.20 0 2 2 0
Комунистическа партия 229 080 7.01 0 2 2 –2
Земеделска партия 166 935 5.11 1 1 2 New
Партия на икономическите реформи 165 324 5.06 1 1 2 New
Социалдемокртическа партия 116 796 3.58 0 0 0 New
Демократическа партия 0 0 0 0
Социалистическа партия 0 0 0 0
Невалидни гласове 21 710
Общо 3 289 377 100 41 22 63 0
Регистрирани гласоподаватели/turnout 3 621 174 90.84
Източник: IPU

Парламентарни избори през 2005 г.[редактиране | редактиране на кода]

Партии Гласуване на първи кръг % Места
Народна демократична партия (Hizbi Demokrati-Khalkii Tojikston) 1 666 909 64.51 49
Таджикистанска комунистическа партия (Hizbi Kommunistīi Tojikston) 533 066 20.63 4
Таджикистанска партия на ислямския ренесанс (Nahzati Islomi Tojikiston) 193 532 7.48 2
Други Демократическа партия (Hizbi Demokrati) 190 412 7,36 N/A
Партия на правосъдието (Hizb Adolatkhoh) N/A
Социалистическа партия (Hizbi Sotsialistīi Tojikston) N/A
Други партии -
Независими кандидати (pro-HDKT) 5
Общо 2 583 919 63
Регистрирани гласоподаватели 2 771 528
Източник: IFES, Angus Reid en Eurasia.org


Саморазпускане[редактиране | редактиране на кода]

Парламентът има право на преждевременно саморазпускане със съгласието на не по-малко от две трети от членовете на Долната и Горната камара. Той не може да се саморазпусне по време на извънредно или военно положение.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Assembly of Representatives (Majlisi namoyandagon): official website
 2. National Assembly (Majlisi milli): official website
 3. RFE/RL Newsline, Vol. 4. No. 77. 00-04-18
 4. „Конституцията“, архив на оригинала от 26 април 2010, https://web.archive.org/web/20100426114010/http://www.president.tj/rus/konstitutsiya.htm, посетен 26 април 2010 

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]