Направо към съдържанието

Маджлиси Оли (Таджикистан)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Маджлиси Оли
Маҷлиси Олии
Обща информация
Типдвукамарен
Избирателна системасмесен тип избирателна система
Мандат5 години
Ръководители и камари
Национален съвет
ПредседателРустам Емомали
ПартияНароднодемократическа партия
Избран17 април 2020 г.
Палата на представителите
ПредседателМахмадтоир Зокирзода
ПартияНароднодемократическа партия
Избран17 март 2020 г.
Състав
Членове96
Допълнителна информация
Основаване25 февруари 1995 г.
Последни избори1 март 2020 г. (Палата на представителите)
УебсайтНационален съвет
Палата на представителите
Маджлиси Оли в Общомедия

Маджлиси Оли (на таджикски: Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон) е „върховното народно събрание“ или парламентът в Таджикистан. Той е двукамарен.

Двукамарното законодателство е въведено в Таджикистан с конституционните промени от септември – 1999 г. Преди това Таджикистан е имал еднокамарен парламент.

Състав[редактиране | редактиране на кода]

Долна камара[редактиране | редактиране на кода]

Палатата на народните представители (Маджлиси намояндагон е съставена от 63-ма представители с петгодишен мандат, 22 избрани чрез пропорционална избирателна система и 41 – по мажоритарната система в едно мандатни избирателни райони.[1] Сегашният председател на долната камара е Шукурджон Зухуров, избран на 16 март 2010 г. Според Конституцията на Република Таджикистан, Маджлиси намоядагон, депутат в Маджлиси намояндагон може да бъде гражданин на най-малко 25-годишна възраст.

Долната камара е постоянно действащ орган.

Горна камара[редактиране | редактиране на кода]

Националният съвет (Маджлиси милий е съставен от 33 члена, 25 от които избрани чрез тайно гласуване на общинските представители от Горно-Бадахшанска автономна област, а другите 8 избрани пряко от президента.[2] Член на Народното събрание на Република Таджикистан може бъде гражданин, който е навършил 35 години и е с висше образование. Всеки бивш президент на Република Таджикистан е член на Народното събрание за цял живот, освен ако не се откаже доброволно от това право.

От 17 април 2000 г., председател на горната камара е Махмадсайд Убайдулоев.[3]

Срокът на мандата на парламента е 5 години. След изтичането на този период следват нови избори. Правомощията на Маджлиси милий и на Маджлиси намояндагон се прекратяват в деня на назначаването на нов Маджлиси Оли.

Членовете на парламента не могат да бъдат съдии, членове на правителството, право прилагащи органи, военнослужещи и други лица, определени от конституционното право. Гражданинът не може да бъде едновременно член на Маджлиси намояндагон и на Маджлиси милий. Депутат от Маджлиси намояндагон не може да бъде член, представител на който и да е друг орган, заемащ позиция, която го ангажира с бизнес или други дейности, с изключение на научни изследвания и творческа дейност. Член на Народното събрание не може да бъде член на повече от два представителни органа.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Маджлиси Оли е сесийно действуващ орган. В рамките на един 1 след изборите се провежда първата сесия на Маджлиси Оли, която се свиква от президента. Откриването на първото заседание на Маджлиси милий и Маджлиси намояндагон се ръководи от най-възрастния депутат и води до избор на председатели на съставите. След избирането на председател на Маджлиси милий следващите сесии се свикват от него най-малко два пъти годишно. Сесия на Маджлиси намояндагон се осъществява веднъж годишно от първия работен ден на октомври и до последния работен ден на юни.

Президентът на Република Таджикистан има право да свика извънредно заседание, в случай на специална необходимост, която ще разглежда единствено въпросите, които са довели до свикването на тази среща. Маджлиси намонядагон и Маджлиси милли избират председател и заместник – председател измежду своите членове.

Избор в камарите[редактиране | редактиране на кода]

Председателите на Маджлиси намояндагон и Маджлиси миллий се избират с тайно гласуване с мнозинство от общия брой на депутатите и членовете. Председателите и зам. председателите на Маджлиси намояндагон и Маджлиси миллий водят провеждането на заседанията, както и решават и други въпроси. Камарите образуват със състава си комитети и комисии, които формират техните координиращи и работни органи, провеждат парламентарни изслушвания отнасящи се до конкретната камара и приемат свой процедурен правилник.

Заседания[редактиране | редактиране на кода]

Маджлиси намояндагон и Маджлиси миллий провеждат заседанията си отделно, с изключение на следните случаи:

 1. Клетвата на председателя, оставката му и изслушванията на посланията на президента на Република Таджикистан;
 2. Речи на лидери на чужди държави;
 3. Одобряване на укази от президента за въвеждането на военно и извънредно положение;
 4. Съгласие за използване на въоръжените сили на Република Таджикистан в чужбина, в изпълнение на международните задължения на страната;
 5. Одобряване на укази на президента за назначаване и освобождаване от длъжност на министър-председателя и членове на правителството;
 6. Разглеждане на обръщения на президента – основните направления на вътрешната и външната политика, без да се предприемат действия;
 7. За определяне на работната заплата на президента;
 8. Назначаване на избори за президент;
 9. Разглеждане на въпроса за имунитета на президента.

Заседанията на Маджлиси намояндагон и Маджлиси миллий се провеждат открито, но в случаите предвидени в закона и спрямо правилниците на камарите, сесиите могат да бъдат закрити. Заседанията на Маджлиси милий и Маджлиси намояндагон се провеждат при кворум не по-малко от две трети от общия брой на народните представители и членове.

Правомощия[редактиране | редактиране на кода]

Правото на законодателна инициатива принадлежи на членовете на Маджлиса намояндагон, членовете на Маджлиси милий, президента на Република Таджикистан, правителството на Таджикистан и Конституционния съд, Върховния съд и Върховния икономически съд в рамките на тяхната компетентност.

Законопроектите се внасят в долната камара на таджикския парламент – Маджлиси намояндагон. Те се одобряват с мнозинство от гласовете на всички народни представители. В случай, че бъде одобрен в долната камара, законопроектът преминава за обсъждане в горната камара на парламента – Маджлиси миллий. Един закон е одобрен, ако получи мнозинството от гласовете на всички. В случай на отхвърляне на законопроекта в горната камара, той се изпраща отново за ново разглеждане в долната камара. Ако има несъгласие между двете камари, законопроектът може да бъде приет, ако гласуват „за“ най-малко две-трети от общия брой на депутатите в Маджлиси намояндагон.

Одобреният законопроект се представя на президента на Република Таджикистан за подписване и обнародване. В срок от петнадесет дни, президента има право, ако не е съгласен с настоящия законопроект да го върне за ново разглеждане в долната камара. Долната и горната камара трябва да преразгледат и финализират документа в установения от Конституцията ред. След това, отново се изпраща на президента. Срокът за подписване и обнародвана на закона от него този път е 10 дни. Ако законопроектът бъде одобрен по-рано с мнозинство от гласовете на депутатите и членовете на Маджлиси милий и Маджлиси намояндагон, президентът е длъжен в рамките на 10 дни да подпише и обнародва закона.

Долна камара[редактиране | редактиране на кода]

 1. Образуване на Централната комисия за изборите и референдумите в държавата, избиране и отзоваване на председател, заместник – председател и членовете на Комисията на президента;
 2. Подлагане на обществено обсъждане на проекти на закони и други важни държавни и обществени въпроси;
 3. Одобряване на социално – икономически програми;
 4. Дава разрешение за издаване и получаване на публични заеми;
 5. Ратифициране и денонсиране на международни договори;
 6. Произвеждане на референдум;
 7. Конституиране на съдилища;
 8. Утвърждаване на държавните символи;
 9. Утвърждаване на държавни награди;
 10. Потвърждава на указите на президента за назначаване и освобождаване от длъжност на председателя на Националната банка и неговия заместници;
 11. Установяване на дипломатически и военни звания, както и на други специални звания;
 12. Изпълнява други задължения, както е упоменато в Конституцията и в законите.

Горна камара[редактиране | редактиране на кода]

 1. Образуване, премахване и промяна в административно – териториалните единици;
 2. Избор и отзоваване на председателя, заместник – председателя и съдиите на Конституционния съд, Върховния съд и Върховния икономически съд по предложение на президента;
 3. Решава въпросите за имунитета на председателя, заместник-председателите и съдиите в Конституционния съд, Върховния съд и Върховния икономически съд;
 4. Одобряване на назначаването и освобождаването на главния прокурор и неговите заместници;
 5. Изпълняване на други задължения, както е упоменато в Конституцията[4] и в законите.

Избори през 2010 г.[редактиране | редактиране на кода]

Партии Гласове % Места +/–
Избиратели PR Общо
Народна демократична партия 2 321 436 71.04 39 16 55 +6
Партия на ислямския ренесанс 268 096 8.20 0 2 2 0
Комунистическа партия 229 080 7.01 0 2 2 –2
Земеделска партия 166 935 5.11 1 1 2 New
Партия на икономическите реформи 165 324 5.06 1 1 2 New
Социалдемокртическа партия 116 796 3.58 0 0 0 New
Демократическа партия 0 0 0 0
Социалистическа партия 0 0 0 0
Невалидни гласове 21 710
Общо 3 289 377 100 41 22 63 0
Регистрирани гласоподаватели/turnout 3 621 174 90.84
Източник: IPU

Парламентарни избори през 2005 г.[редактиране | редактиране на кода]

Партии Гласуване на първи кръг % Места
Народна демократична партия (Hizbi Demokrati-Khalkii Tojikston) 1 666 909 64.51 49
Таджикистанска комунистическа партия (Hizbi Kommunistīi Tojikston) 533 066 20.63 4
Таджикистанска партия на ислямския ренесанс (Nahzati Islomi Tojikiston) 193 532 7.48 2
Други Демократическа партия (Hizbi Demokrati) 190 412 7,36 N/A
Партия на правосъдието (Hizb Adolatkhoh) N/A
Социалистическа партия (Hizbi Sotsialistīi Tojikston) N/A
Други партии -
Независими кандидати (pro-HDKT) 5
Общо 2 583 919 63
Регистрирани гласоподаватели 2 771 528
Източник: IFES, Angus Reid en Eurasia.org


Саморазпускане[редактиране | редактиране на кода]

Парламентът има право на преждевременно саморазпускане със съгласието на не по-малко от две трети от членовете на Долната и Горната камара. Той не може да се саморазпусне по време на извънредно или военно положение.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Assembly of Representatives (Majlisi namoyandagon): official website
 2. National Assembly (Majlisi milli): official website
 3. RFE/RL Newsline, Vol. 4. No. 77. 00-04-18
 4. Конституцията, архив на оригинала от 26 април 2010, https://web.archive.org/web/20100426114010/http://www.president.tj/rus/konstitutsiya.htm, посетен на 22 юни 2013 

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]