Направо към съдържанието

Малешевски говор

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Малешевският говор е български диалект от централната група югозападни говори. Говори се в рамките на Северна Македония, в районите на Царево село (Делчево), Пехчево, Берово, Радовиш, Струмица, Щип. Името си носи от областта Малешево. Сходен е с граничещите на изток благоевградски и петрички говор.

Македонската диалектология го систематизира като част от малешевско-пиринския диалект на т. нар. македонски език.

Характерни особености[редактиране | редактиране на кода]

 • Праславянските *tj и *dj застъпени като:
  • шч и жджлèшча (леща), прèжджа (прежда)
  • шт и ждкàшти (къщи), вèжда (вежда)
  • к’ и г’ (само в по-западните райони) – нок’ (нощ), вèг’и (вежди)
 • Застъпник на стб. ѫ е гласната a: вàже (въже), гàска (гъска).
 • Застъпници на стб. ъ:
  • в силна позиция – o: бòчва (бъчва), дош (дъжд)
  • в слаба позиция – а: лàжа (лъжа)
  • е преди краесловно р: вèтер (вятър).
 • Застъпник на стб. ь е гласната е: ден (ден), тèнка (тънка).
 • Изпадане на съгласната л при групата ъл/лъ: вък (вълк), гъ̀там (гълтам).
 • Сонантно р: др̥̀во (дърво), ср̥п (сърп), но врòх (връх).
 • Членна форма за мъжки род единствено число : градò (градът), мажò (мъжът), човèко (човекът).
 • Частица ке плюс мин.несв.време като средство за образуване на глаголно време бъдеще в миналото (сравни книжовното щях да плюс сег.време): ке плетèх (щях да плета)
 • Ударение върху окончанието за 1 л. ед. ч. мин. св. време при глаголи на -ох: рекòх, влекòх.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]