Мдевакантон

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Традиционната територия на сиуксите и днешните сиукски резервати.

Мдевакантон или по-правилно Мдеуакантон е едно от четирите основни подразделения или племена на източните сиукси или дакота, известни и като сантии (от „исанти – нож“, което идва от тяхното име на едно от езерата на Майлс Лакс (Исантамде – Езерото нож). Останалите три са вахпекуте, вахпетон и сиситон. Историческата им родина се простира в района на езерата Майлс Лакс в централна Минесота.[1][2]

Име[редактиране | редактиране на кода]

Мдевакантон носи името на едно от езерата на Майлс Лакс, около което живеят и което наричат Мдеуакан – Свещеното езеро.

Мденакантон е съкратено от мдеуакантонуан или бдеуакантонуан, което в езика дакота означава Село на Свещеното езеро (от мде – езеро, уакан – свещен и отонуе – село).[1][2]

Население[редактиране | редактиране на кода]

През 1804 г. Луис и Кларк оценяват населението им на 300 войни или около 1200 души общо. В преброяването през 1890 г. са записани 869 мдевакантон и вахпекуте в резервата Сантии в Небраска и 292 във Фландрю в Южна Дакота. В доклад от 1905 г. се споменава за 100 в Бърч Кули и 779 на други места в Минесота.[2]

Подразделения[редактиране | редактиране на кода]

По-надолу е даден списък на подразделенията споменати от изследователите, които са се срещали с племето.[3]

Пиер-Антоан Табьо 1803-1804 Луис и Кларк 1804-1805 Уилям Кийтинг 1824 Жозеф Николет 1838-1839 Жозеф Николет 1838-1839 Стивън Р. Ригс 1852 Джеймс О. Дорси Транскрипция
1.Kiouxas (Киуксас) Kee-uke-sah (Кий-уке-са) Keoxa (Кеокса) Kiuksa or Kiuksapi (Киукса или Киуксапи) Keyooksã (Кейуукса) Ki-yu-ksa (Киюкса) Kiyuksa (Киюкса) khiyũksa (Киюкса - скъсан на две); wapahaša (Уапахаша - )
2.Tintatons (Тинтатонс) Tin-tah-ton (Тинтатон) Tinta ottonwe (Тинта отонуе) Tintatoan (Тинтатоан) Tiŋ-ta-toŋ-we (Тинтатонуе) Tinta otonwe (Тинта отонуе) thỊta othụwe (Тинта отунуе - село в прерията)
3. Taoapa (Таоапа) Band or people of the Eagle’s Head (Група или хората на Орлова глава) thewapa (Теуапа - лотос)
4.Mindewacantons (Миндеуакантонс) Mindawarcarton (Миндауаркартон)

mdewảkhạthụwạ (Мдеуакантунуан - село на Свещеното езеро))

5.Matatons (Мататонс) Mah-tah-ton (Мататон) ?
6. Eanbosandata (Еанбосандата) Rheminicha (Реминича) Iyanmobondata (Иянмобондата) He-mni-caṇ (Хемничан) Qe-mini-tcan or Qemnitca (Кеминичан или Кемнича) ĮỴạ bosdẚta (Инян босдата - издигната скала, Касъл Рок) ;xemnichạ (Хемничан - Барн Блъф)
7. Kapoja (Капожа) Kap’oje (Капоже) Kapozha (Капожа, групата на Малката врана) Ka-po-ẑa (Капожа) Kap’oja (Капожа) kaṗoẑa (капожа - )
8. Oanoska (Оаноска) Hohaanskae (Хохаанскае) Marhayouteshni (Махаютешни) Ma-ga-yu-te ṥni (Магаютешни) Maxa yute cni (Махаютесни) hohạska (хоханска - ):maya yứteṥni (магаютешни - не ядат гъски)
9. Tetankatane (Тетанкатане) Tanina ottonwe (Танина отонуе) Oyateshitsha (Оятешитша) Oyate-ṥića (Ояте шича) Oyate citca (Ояте сича) thithạka thạnímna (стара голяма колиба):thanin othụwe (танин отунуе - старо село): oyate ślća (ояте шича - лошите хора)
10. Weakaotea Уеакаотеа) ?
11. Rheatan ottonwe (Реатан отонуе) He-ya-ta-toŋ-we (Хеята тонуе) Qeyata otonwe (Кеята отонуе) xeyẚta othụwe (хеята отунуе - горното село)
12. Village at Pine Bend (Село на Пайн Бенд, асоциира се със 7) Band at Pine Bend (групата от Пайн Бенд)

През 1822 г. Стивън Лонг записва следните групи:

 • Кеоха (Киюкса) – 400 души
 • Еанбосандата (Хемничан) – 100 души
 • Капожа – 300 души
 • Оаноска (Оханханска) – 200 души
 • Тетанкатане (Тинтаотонуе) – 150 души
 • Уекаота (Хениничан) – 50 души

Джеймс Оуен Дорси дава следните подразделения:

 • Киюкса – Нарушителите (на закона за брака)
 • Хемничан – Дърво до водата в планината (Хе – планина, Мни – вода, Чан – дърво)
 • Капожа – Необременени с много багаж
 • Магаютешни – Не ядат гъски (Мага – гъска, Юте – яде, Шни – не)
 • Хеятаотунуе – Село зад реката
 • Ояте шича – Лошия народ (Ояте – народ, Шича – лош)
 • Тинтаотунуе – Село в прерията (Тинта – прерия, Отонуе – село)

Тези подразделения изчезват след 1880 г. Впоследствие са записани следните подразделения:

 • Киюкса
 • Оханханска
 • Тачанписапа
 • Аногинажин
 • Тинтаотунуе
 • Ояте шича
 • Хемничан
 • Капожа
 • Магаютешни
 • Махпиямаза – Железните облаци (Махпия – облак, Маза – желязо)
 • Махпияуичашта – Хората облаци или Небесните хора (Махпия – облак, небе и Уичашта – човек)
 • Хеятаотунуе
 • Теуапа[1][2]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в James Owen Dorsey. „Siouan Sociology“
 2. а б в г Hodge, Frederick Webb. „Mdewakanton“ // The Handbook of American Indians North of Mexico `1906. ~Bureau of American Etnology.
 3. DeMallie, Raymond. „Sioux until 1850“ in Handbook of North American Indians. Т. 13 Great Plains. Washington DC, Smithsonian Institution, 2001. с. 718-761.