Международен колеж

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Висше училище Международен Колеж „Албена“ (ВУМК) е частно Висше Учебно заведение, чиято основна дейност е подготовката на професионални кадри, които при успешно преминаване на тригодишния курс на обучение завършват с диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”. ВУМК е Висше Училище, което е акредитирано от Национална агенция за оценяване и акредитация, съгласно Закона за Висшето образование на Република България. Сградата на ВУМК е разположена в центъра на гр. Добрич, на около 40 км от град Варна, и на приблизително 35 км от к.к. Албена.

Висше Училище Международен Колеж обеспечава обучение ориентирано в практикоприложна насока в три основни професионални направления: туризъм, икономика, администрация и управление. ВУМК предлага на студентите си възможността да избират основен език на обучение – в частност: български или английски език в съответсвие с предлаганите специалности. Като допълнение, при успешното завършване на тригодишното обучение в програмите с преподаване на английски, студентите имат правото да получат двойна диплома - от ВУМК и от съответния партньорски университет на ВУМК във Великобритания, Нидерландия, Норвегия, Кипър, който е предоставил правата на ВУМК да провежда акредитирано обучение по програмите му.

Мисия и цели[редактиране | редактиране на кода]

Мисия[редактиране | редактиране на кода]

Висше Училище Международен Колеж (ВУМК) е модерно висше професионално бизнес училище, което поставя на първо място своите студенти и ги подготвя да бъдат конкурентоспособни, готови да поемат управлението на дейности и фирми в съответствие с Европейските пазарни изисквания.

Цели[редактиране | редактиране на кода]

Една от фундаменталните цели на Висше Училище Международен Колеж се явява подготвянето на бизнес ориентирани, отлично обучени специалисти по мениджмънт, маркетинг, туризъм, икономика и икономическа информатика и др., които успешно да поемат длъжности касаещи обслужването на нуждите на българския и световен бизнес; кадри готови да посрещнат предизвикателствата на постоянно менящите се условия на пазара на труда. Друга основна цел на ВУМК е обеспечаването на обучение от високо качество в синхрон с персоналните потребности на всички студенти и същевременно придържайки се стриктно към академичните изисквания определяни от стандартите за наука и образование в България поставяни от организациите грижещи се за правомерното оценяване и акредитация в рамките на Европейския съюз. Не на последно място остава стремежът на Висше Училище Международен Колеж да предоставя на студентите си възможността да продължат обучението си директно в чуждестранни университети партньори на ВУМК в няколко академични направления – Маркетинг, Мениджмънт, Управление на Туризма и Хотелиетството и Информационни Технологии. Благодарение на своите международни партньори Висше Училище Международен Колеж дава възможност на своите студенти да получат втора бакалавърска диплома от тях след като прекарат последната година от обучението си в един от тези институти или да следват магистърски програми във всеки един Европейски и световен университе като пълноправни възпитаници на ВУМК.

Специалности[редактиране | редактиране на кода]

на английски език[редактиране | редактиране на кода]

 • Хотелски мениджмънт,
 • Управление на хотелиерството и туризма,
 • Бизнес администрация,
 • Международни финанси и търговия,
 • Маркетинг,
 • Международен бизнес и мениджмънт,
 • Човешки ресурси и управление на качеството,
 • Логистика.

на български език[редактиране | редактиране на кода]

 • Хотелски мениджмънт,
 • Маркетинг и мениджмънт,
 • Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма,
 • Организация и управление на туристическото обслужване,
 • Бизнес информационни технологии,
 • Бизнес администрация.

Специалности Магистърска степен[редактиране | редактиране на кода]

През 2009 във Висше Училище Международен Колеж стартира програмата „Магистър по Бизнес Администрация” (MBA-Master of Business Administration). Тя се провежда съвместно със стратегическия партньор на Колежа University of Wales Institute Cardiff (UWIC), като програмата е с продължителност 3 семестъра (1 календарна година). Както и в другите специалности на английски, в МБА се преподава изцяло на английски като голяма част от преподавателите са Британци. След успешното преминаване на трите семестъра на обучение завършилите получават Британска магистърска диплома от University of Wales Institute Cardiff (UWIC).

История на ВУМК[редактиране | редактиране на кода]

Създаването на Висше Училище Международен Колеж е поставено през 1992 година. През тази година 20 студента по мениджмънт в хотелиерството започват обучение в курортен комплекс Албена благодарение на Българо-Холандски проект за сътрудничество със страните от Източна и Централна Европа. Година по-късно, през 1993, бива създадено Сдружение - Българо-Холандско Училише по мениджмънт, посредством което се правят оървите стъпки към официалната акредитация на учебното заведение. Известно време след това Сдружението се установява като Международен институт по Мениджмънт. Впоследствие, през 1996, във връзка с промените в закона за Висшето образование създалото се сдружение решава да се преобразува в Колеж представяйки програмен проект за акредитация, който да послужи пред Националната агенция за оценяване и акредитация. Две години по-късно – през 1998 Националната агенция за оценяване и акредитация потвърждава акредитацията на организацията, която впоследствие ще се нарича ВУМК. Новото Висше Училище бива официално открито през 1999 бидейки първоначално одобрено от Министерския съвет на Република България и обнародвано в Държавен вестник бр.44/99 г. Понастоящем, Висше Училище Международен Колеж е независима организация – частно Висше Учебно Заведение с основна дейност обучение на студенти в три-годишен курс на обучение до получаване на образователна степен „Професионален бакалавър” според закона за Висшето Образование в България. Като пълноправно учебно заведение ВУМК преминава през всички процедури касаещи акредитационния и след акредитационния период. В тази насока, през 2006 Висшето Училище успешно предмина през всички процедури на Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация, което му осигури нови шест години получавайки оценка Добра за своята дейност до 2012 г. До момента, Висше Училище Международен Колеж е изградило и наградило с бакалавърски дипломи над 1000 български и 38 международни студента. Броят на студентите във ВУМК нараства четири пъти през последните три години. През предходната академична година – 2008/2009 във Висшето Училище се учат над 1200 студенти, сред които международни студенти от Русия, Великобритания, Норвегия, Турция, Албания и Гана.

Учебна база[редактиране | редактиране на кода]

Висше Училище Международен Колеж се намира в самия център на град Добрич и се разполага на обща площ от над 5 000 кв.м. Сградата на ВУМК е нова с изключително модерен стил и оборудване. В самия корпус са разположени множество учебни и практически зали, които осигуряват над 1000 места за обучаващите се студенти. Залите помещават съответно 100, 60, 40 и 30 места за учебни занятия и зали с 20 места за PBL и езикови обучения. Допълнително, всички зали са снабдени с безжичен интернет достъп, а всеки етаж също така разполага с комютърна лаборатория. В сграда на Колежа се намира и библиотечно-информационния център, където на разположение на студенти са над 12,500 учебници, учебни помагала и учебни материали на няколко езика. Три компютърни зали се помещават също в сградата, които са снабдени с над 80 компютъра, 15 принтера, копирни машини, както и с приложен софтуер за различните специалности като например: резервационни системи Clock и Fidelio, ресторантьорската програма Clock и други свързани с отчетност, финанси, мениджмънт.

Кандидатстване[редактиране | редактиране на кода]

Документи за кандидатстване[редактиране | редактиране на кода]

1. Кандидатстудентски формуляр

2. Копие от диплома за средно образование

3. Копие от Удостоверение за SAT, PTE, TOEFL или други езикови сертификати. Оценки от матура също могат да бъда представени предварително или най-късно при записването. (За кандидатстуденти решили да заместят с матура по английски или езиков сертификат теста по английски език във ВУМК).

Приемни изпити[редактиране | редактиране на кода]

Приемните изпити се провеждат на следните дати и важат за всички специалности включаейки и тези, които започват на български с опция за прехвърляне.

Изпитът се провежда в следната последователност ЧАСТ ПЪРВА

 • Тест по английски език във Висше училище Международен колеж (ВУМК)

или

 • Сертификат за владеене на английски език

или

 • Матура по английски език

ЧАСТ ВТОРА

 • Психологически тест във ВУМК

или

 • Две оценки от матура

ЧАСТ ТРЕТА

 • Интервю на английски/български език

Дни на отворените врати[редактиране | редактиране на кода]

За заинтересованите студенти и родители, които искат да се запознаят с начините, по кито протича обучението във ВУМК, Колежът орагнизира дни на отвотените врати. Обикновено те биват провеждани в денят преди изпита и в деня на изпита. В рамките на тези дни кандидат-студентите и техните родители могат да се запознаят с материалната база чрез специални презентации на сградата на ВУМК, а също така да могат да се срещнат с преподаватели и да посетят провеждащи се лекции. Студентите, които стратират тяхното обучение започват с езиков модул или учебен стаж имайки предвид тяхната езикова подготовка.


Официален сайт:[редактиране | редактиране на кода]