Меметика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Ричард Докинс, създател на меметиката

Меметиката изследва еволюционни модели за предаване на информация и развитието на човешката култура.

Основава се на теорията за еволюцията и дарвиновия подход в широкия смисъл на думата, както и на концепцията за мемите, с помощта на които разглежда съвкупността от човешки културни феномени разпространени чрез имитация, обучение и др.

Същност на меметиката[редактиране | редактиране на кода]

Генетиката използва понятието ген при изучаване на природата, а меметиката – понятието мем за изучаване на феномените на човешката култура. Тя анализира функционирането на кодовете и информационните модели, наричани меми в тяхната физико-химични и социално-културна среда: в обществото и хората, при животните и машините (и всякакъв носител на памет). Отделният мем може се разглежда като елемент на културата, предаван по извънгенетичен път, чрез имитация.

Меметиката е интердисциплинарна наука, която изучава развитието на културните явления във времето и социо-физическата среда и се основава на познания от различни области на науката за човека и обществото:

Неин научен обект са както различните аспекти на функционирането на невроните, психиката и образуването и използването на символи, така и практическите им страни и е една от хуманитарните науки за обществото, като неин централен и основен предмет все пак не е човекът.

Меметика използва също като методология математиката и математически модели за обяснение например на явления като религията и политическите системи.

Някои нерешени проблеми на меметиката[редактиране | редактиране на кода]

  • Как може да бъде действително измерен мемът като единица за културното развитие?
  • Измерването предполага някаква скала от конкретни мерни единици, за да има смисъл използването му и съответната единица.
  • Измерването предполага обозначаване на повторяемостта и възпроизводството на меми в историята и в съвременността.
  • Измерване предполага възможност за предсказване на възпроизводството и промяната на мемите
  • Доколко са различни еволюцията на биологията и културата?
  • Какво е взаимовръзката и взаимодействието между подхода на меметиката и най-новите разработки в областта на компютърните науки, включително компютърната социология?
  • Защо, след като меметиката разглежда развитието на културата, както и много други културни елементи, предавани чрез езика, меметиката пренебрегва историята на еволюцията на човешкия език и лингвистиката?
  • Може ли меметиката да отговоря на изискването в класическата наука за валидността и верността на научните изследвания (достоверност и недостоверност, смисленост и кохерентност, бръснача на Окам)?

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]