Модул:Flag

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Документация за този модул може да бъде създадена на Модул:Flag/doc

flag = {};

local wd = require("Модул:Wd");

local gdata;
local success, resultat = pcall (mw.loadData, "Модул:Flag/Data" );
if success then
  gdata = resultat;
else
  gdata={};
  gdata.qidByName={};
  gdata.qidByIso={};
end

function flag.getqid(key)
  local qid = nil;

  if(#key==3) then
   qid = gdata.qidByIso[key];
   if(qid~=nil) then
    qid = 'Q' .. qid;
   end;
  end;

  if((qid==nil) and (key:sub(1,1) == 'Q')) then
   qid = key;
  end

  return qid;
end

-- TODO: трябва да се слее с flag с допълнителни параметри, които да поддържат Шаблон:Флагче с ISO, Шаблон:Флагче с име, Шаблон:Флагче+
function flag.flagwithiso(frame)
  local qid = nil;
  local subject = mw.text.trim(frame.args[1]);
  local time = mw.text.trim(frame.args[2]);
  local width = mw.text.trim(frame.args[3]);
  local link = '';

  qid = gdata.qidByName[mw.ustring.lower(subject)];
  if(qid~=nil) then
   qid = 'Q' .. qid;
   link = subject;
  else
   qid = flag.getqid(subject);
  end

  if(qid~=nil) then
   local image = '';
   if (link == '') then
    link = wd._title({qid});
   end

   if ((time ~= nil) and (time ~= '')) then
    image = wd._property({"raw", qid, "P41", date=time});
   end
   if (image == '') then
    image = wd._property({"raw", qid, "P41"});
   end
 
   return '<span class="flagicon">' ..
        '[[Файл:' .. image .. '|' .. width ..'px|border|' .. 'link='..link..'|'..link ..']]&nbsp;[[' .. link .. '|' .. subject .. ']]' ..
      '</span>';
  end;
  return '';
end

function flag.flag(frame)
  local qid = nil;
  local subject = mw.text.trim(frame.args[1]);
  local time = mw.text.trim(frame.args[2]);
  local width = mw.text.trim(frame.args[3]);
  local link = '';

  qid = gdata.qidByName[mw.ustring.lower(subject)];
  if(qid~=nil) then
   qid = 'Q' .. qid;
   link = subject;
  else
   qid = flag.getqid(subject);
  end

  if(qid~=nil) then
   local image = '';
   if (link == '') then
    link = wd._title({qid});
   end

   if ((time ~= nil) and (time ~= '')) then
    image = wd._property({"raw", qid, "P41", date=time});
   end
   if (image == '') then
    image = wd._property({"raw", qid, "P41"});
   end
 
   return '<span class="flagicon">' ..
        '[[Файл:' .. image .. '|' .. width ..'px|border|' .. 'link='..link..'|'..link ..']]' ..
      '</span>';
  end;
  return '';
end

return flag