Модул:Taxobox

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Употреба[редактиране на кода]

Лигър
ALiger.jpg
Класификация
царство:Животни (Animalia)
тип:Хордови (Chordata)
клас:Бозайници (Mammalia)
разред:Хищници (Carnivora)
семейство:Коткови (Felidae)
род:Пантери (Panthera)
хибрид:Лигър (P. leo × P. tigris)
Научно наименование
Лигър в Общомедия
редактиране

{{#invoke:Taxobox|get}}
{{#invoke:Taxobox|get|Q82069695}}
{{#invoke:Taxobox|get|statusBg=CR|statusBgRef=изт.}} {{#invoke:Taxobox|get|image=Panther.jpg|imageCaption=Пантера}}


Описание[редактиране на кода]

Модул:Taxobox създава инфокутия с таксономична информация от Уикиданни, разпределена в следните 13 групи:

Заглавие
  етикет на български - ако такъв не съществува от името на текущата страница
Картинка 1
  файл - За таксони с ранг от род (включително) нагоре се проверява първо за колаж (P2716). Ако такъв не е наличен се проверява за изображение (P18), като с приоритет е това с описание (P2096) на български, след това с пол (P21). Ако такива липсват се взима първото, ако е налично.
  описание - описание (P2096) на български към колаж (P2716) или изображение (P18), комбинация от пол (P21) и името на таксона или от изобразен обект (P180)
  image - допълнителен параметър
  imageCaption - допълнителен параметър
  
Картинка 2
  файл - изображение (P18), само ако е налична картинка 1, като с приоритет е това с описание (P2096) на български, след това с пол (P21). 
  описание - описание (P2096) на български към изображение (P18) или комбинация от пол (P21) и името на таксона
Аудио
  файл - аудио (P51)
  описание - описание (P2096) на български към аудио (P51)
Природозащитен статут
  статут - IUCN природозащитен статус (P141)
  година - дата на изчезване (P746) за видове с природозащитен статус Изчезнал
  източник - комбинация от дата на проверка (P813) към код на IUCN (P627)
Червена книга на България
  statusBg - допълнителен параметър
  statusBgRef - допълнителен параметър
  statusBgExtinct - допълнителен параметър
Геном
  група по Балтимор - от вирусен геном (P4628) (за вируси)
Класификация
  филтриран списък - рекурсивно извикване на всеки по-горен родителски таксон (P171), включващ ранг на таксон (P105), неговото име на таксон (P225) и етикета на български, ако такъв съществува. Латинските имена на таксони с ранг от род (включително) надолу се показват в „курсив“, а тези на текущия таксон и по-горните с екземпляр на (P31) монотипен таксон (Q310890) в „получер“.
  - за таксони с екземпляр на (P31) изкопаем таксон (Q23038290)
Научно наименование
  списък от текущото име на таксон (P225), както и тези на всеки по-горен екземпляр на (P31) монотипен таксон (Q310890), заедно с техните автор на таксон (P405) и дата на публикуване на таксона (P574). Името на съответния автор се взима от име на зоолог (P835), име на ботаник (P428) или от фамилия (P734).
Разпространение
  файл - карта на разпространение на таксона (P181)
  описание - описание (P2096) на български към карта на разпространение на таксона (P181)
Синоними
  списък от синоними - синоними от синоним на таксон (P1420) и заменен синоним (P694) заедно с техните автор на таксон (P405) и дата на публикуване на таксона (P574)
Обхват на вкаменелости
  обхват - скала на обхвата на вкаменелости в интервала от най-ранна дата (P1319), начало (P580), край (P582) до най-късна дата (P1326) ("настояще", ако такава не е посочена)
Общомедия
  Общомедия - връзка към категория в Общомедия (P373)

В допълнение, основните секции на инфокутията са оцветени в различен цвят в зависимост от царството в което попада текущия таксон. Ако такова не е намерено цветът е бял. Цветът за статии от тип "Общоприето наименование" е сив.

Incertae sedis FFFFFF
Животни (Animalia) D3D3A4
Растения (Plantae) 90EE90
Гъби (Fungi) ADD8E6
Бактерии (Bacteria) E0D3E0
Хромисти (Chromista) ADFF2F
Вируси (Virus) F8BCF8
Археи (Archaea) E2B7B7
Първаци (Protozoa) FFC8A0
Протисти (Protista) F0E68C
общоприето наименование DDDDDD

-- TODO:
--- общоприето наименование (includes, excludes)
--- хибрид

local p = {}

local RANK
local KINGDOM
local LATINNAME
local AUTHORITY
local HYBRID

local MALE = 'мъжки|♂'
local FEMALE = 'женски|♀'
local MONTHS = { 'януари', 'февруари', 'март', 'април', 'май', 'юни', 'юли', 'август', 'септември', 'октомври', 'ноември', 'декември' }

local ITEM = {
	EXTINCT_SPECIES = 'Q237350',
	FEMALE_ORGANISM = 'Q43445',
	FOSSIL_TAXON = 'Q23038290',
	MALE_ORGANISM = 'Q44148',
	MONOTYPIC_FOSSIL_TAXON = 'Q47487597',
	MONOTYPIC_TAXON = 'Q310890',
	POLYPHYLETIC_COMMON_NAME = 'Q55983715',
	RECOMBINATION = 'Q14594740',
	STRAIN = 'Q855769'
}

local PROPERTY = {
	IMAGE = 'P18',
	SEX_OR_GENDER = 'P21',
	INSTANCE_OF = 'P31',
	AUDIO = 'P51',
	TAXON_RANK = 'P105',
	IUCN = 'P141',
	PARENT_TAXON = 'P171',
	DEPICTS = 'P180',
	RANGE_MAP = 'P181',
	TAXON_NAME = 'P225',
	COMMONS_CATEGORY = 'P373',
	TAXON_AUTHOR = 'P405',
	BOTANIST_NAME = 'P428',
	TAXON_DATE = 'P574',
	START_TIME = 'P580',
	END_TIME = 'P582',
	IUCN_ID = 'P627',
	REPLACED_SYNONYM = 'P694',
	FAMILY_NAME = 'P734',
	DISAPPEARED_DATE = 'P746',
	RETRIEVED = 'P813',
	ZOOLOGY_NAME = 'P835',
	EARLIEST_DATE = 'P1319',
	LATEST_DATE = 'P1326',
	TAXON_SYNONYM = 'P1420',
	PARENT_TAXON_HYBRID = 'P1531',
	MEDIA_LEGEND = 'P2096',
	COLLAGE_IMAGE = 'P2716',
	VIRUS_GENOME = 'P4628'
}

local IUCNSTATUS = {
	Q211005 = 'LC',
	Q719675 = 'NT',
	Q278113 = 'VU',
	Q11394 = 'EN',
	Q219127 = 'CR',
	Q239509 = 'EW',
	Q237350 = 'EX',
	Q3245245 = 'DD'
}

local BALTIMORE = {
	Q2901600 = { group = 'I', label = 'двДНК', genome = 'dsDNA' },
	Q9094469 = { group = 'II', label = 'евДНК', genome = 'ssDNA' },
	Q3307900 = { group = 'III', label = 'двРНК', genome = 'dsRNA' },
	Q9094478 = { group = 'IV', label = 'евРНК', genome = 'ssRNA+' },
	Q9285327 = { group = 'V', label = 'евРНК', genome = 'ssRNA-' },
	Q3933801 = { group = 'VI', label = 'евРНК-РВ', genome = 'ssRNA-RT' },
	Q3754200 = { group = 'VII', label = 'двДНК-РВ', genome = 'dsDNA-RT' },
	Q44209729 = 'Q9094469',	-- ssDNA(-)
	Q44209788 = 'Q9094469',	-- ssDNA(+)
	Q44209909 = 'Q9094469',	-- ssDNA(±)
	Q44209519 = 'Q9285327'	-- ssRNA(±)
}

local TAXONOMICRANK = {
	Q0 = { id = 0, name = '(без ранг)', ignore = true },
	Q22666877 = { id = 1, name = 'надимперия', ignore = true },
	Q146481 = { id = 2, name = 'империя', ignore = true },
	Q3491996 = { id = 3, name = 'подимперия', ignore = true },
	Q19858692 = { id = 4, name = 'надцарство', ignore = true },
	Q36732 = { id = 5, name = 'царство', ignore = false },
	Q2752679 = { id = 6, name = 'подцарство', ignore = true },
	Q3150876 = { id = 7, name = 'инфрацарство', ignore = true },
	Q3978005 = { id = 8, name = 'надтип', ignore = true },
	Q38348 = { id = 9, name = 'тип', ignore = false },
	Q334460 = { id = 10, name = 'отдел', ignore = false },
	Q1153785 = { id = 11, name = 'подтип', ignore = true },
	Q3491997 = { id = 12, name = 'подотдел', ignore = true },
	Q2361851 = { id = 13, name = 'инфратип', ignore = true },
	Q3504061 = { id = 14, name = 'надклас', ignore = true },
	Q60922428 = { id = 15, name = 'мегаклас', ignore = true },
	Q37517 = { id = 16, name = 'клас', ignore = false },
	Q5867051 = { id = 17, name = 'подклас', ignore = true },
	Q2007442 = { id = 18, name = 'инфраклас', ignore = true },
	Q6054237 = { id = 19, name = 'magnorder', ignore = true },
	Q5868144 = { id = 20, name = 'надразред', ignore = true },
	Q6462265 = { id = 21, name = 'grandorder', ignore = true },
	Q7506274= { id = 22, name = 'mirorder', ignore = true },
	Q36602 = { id = 23, name = 'разред', ignore = false },
	Q5867959 = { id = 24, name = 'подразред', ignore = true },
	Q2889003 = { id = 25, name = 'инфраразред', ignore = true },
	Q6311258= { id = 26, name = 'parvorder', ignore = true },
	Q2136103 = { id = 27, name = 'надсемейство', ignore = true },
	Q35409 = { id = 28, name = 'семейство', ignore = false },
	Q164280 = { id = 29, name = 'подсемейство', ignore = true },
	Q14817220 = { id = 30, name = 'надтриб', ignore = true },
	Q227936 = { id = 31, name = 'триб', ignore = false },
	Q3965313 = { id = 32, name = 'подтриб', ignore = true },
	Q34740 = { id = 33, name = 'род', ignore = false },
	Q3238261 = { id = 34, name = 'подрод', ignore = true },
	Q3181348 = { id = 35, name = 'секция', ignore = false },
	Q7432 = { id = 36, name = 'вид', ignore = false },
	Q68947 = { id = 37, name = 'подвид', ignore = false },
	Q767728 = { id = 38, name = 'вариетет', ignore = false },
	Q713623 = { id = 39, name = 'клон', ignore = false },
	Q855769 = { id = 40, name = 'щам', ignore = false },
	HYBRID = { id = 41, name = 'хибрид', ignore = false }
}

local FOSSILSTAGES = {
	{ age = 0, name = 'настояще' },
	{ age = 0.00245, name = 'субатлантик' },
	{ age = 0.00566, name = 'суборий' },
	{ age = 0.00922, name = 'атлантик' },
	{ age = 0.01064, name = 'борий (период)|борий' },
	{ age = 0.01143, name = 'преборий' },
	{ age = 0.116, name = 'weichselian' },
	{ age = 0.126, name = 'eemian', grade = 1, link = 'Тарантий|Т', color = '#FEFFD1' },
	{ age = 0.24, name = 'ранхолабрий' },
	{ age = 0.352, name = 'wolstonian' },
	{ age = 0.424, name = 'hoxnian' },
	{ age = 0.73, name = 'kansan' },
	{ age = 0.781, name = 'cromerien', grade = 1, link = 'Йоний', color = '#FFFD6A' },
	{ age = 1.07, name = 'бавелий', grade = 1, link = 'Бавелий|Б', color = '#EDEB5D' },
	{ age = 1.2, name = 'менапий', grade = 1, link = 'Менапий|М', color = '#DCD179' },
	{ age = 1.45, name = 'валий', grade = 1, link = 'Валий|В', color = '#A8CB00' },
	{ age = 1.806, name = 'ебуроний', grade = 1, link = 'Ебуроний|Ебу', color = '#76BA33' },
	{ age = 2.4, name = 'тиглий', grade = 1, link = 'Тиглий', color = '#00B003' },
	{ age = 2.588, name = 'претиглий', grade = 1, link = 'Претиглий|Пт', color = '#0FD236' },
	{ age = 3.6, name = 'пияцензий', grade = 1, link = 'Плиоцен|Плц', color = '#00ED01' },
	{ age = 5.332, name = 'занклий' },
	{ age = 7.246, name = 'месиний' },
	{ age = 11.608, name = 'тортоний' },
	{ age = 13.65, name = 'серавалий' },
	{ age = 15.97, name = 'лангий' },
	{ age = 20.43, name = 'бурдигалий' },
	{ age = 23.03, name = 'аквитаний', grade = 2, link = 'Неоген|Н', color = '#FEDD2D' },
	{ age = 28.1, name = 'хатий' },
	{ age = 33.9, name = 'орелий' },
	{ age = 37.8, name = 'приабоний' },
	{ age = 41.2, name = 'бартоний' },
	{ age = 47.8, name = 'лутеций (период)|лутеций' },
	{ age = 56, name = 'ипресий' },
	{ age = 59.2, name = 'танетий' },
	{ age = 61.6, name = 'зеландий' },
	{ age = 66, name = 'даний', grade = 2, link = 'Палеоген|Пг', color = '#FEA163' },
	{ age = 70.6, name = 'маастрихтий' },
	{ age = 83.5, name = 'кампаний' },
	{ age = 85.8, name = 'сантоний' },
	{ age = 89.3, name = 'конякий' },
	{ age = 93.5, name = 'туроний' },
	{ age = 99.6, name = 'ценоманий' },
	{ age = 112, name = 'албий' },
	{ age = 125, name = 'аптий' },
	{ age = 130, name = 'баремий' },
	{ age = 136.4, name = 'хотривий' },
	{ age = 140.2, name = 'валангиний' },
	{ age = 145.5, name = 'бериасий', grade = 2, link = 'Креда|К', color = '#6FC86B' },
	{ age = 152.1, name = 'титоний' },
	{ age = 157.3, name = 'кимеридгий' },
	{ age = 163.5, name = 'оксфордий' },
	{ age = 166.1, name = 'каловий' },
	{ age = 168.3, name = 'батоний' },
	{ age = 170.3, name = 'байосий' },
	{ age = 174.1, name = 'аалений' },
	{ age = 182.7, name = 'тоархий' },
	{ age = 190.8, name = 'плиенсбахий' },
	{ age = 199.3, name = 'синемурий' },
	{ age = 201.3, name = 'хетангий', grade = 2, link = 'Юра|Ю', color = '#00BBE7' },
	{ age = 208.5, name = 'ретий' },
	{ age = 228, name = 'норий' },
	{ age = 235, name = 'карний' },
	{ age = 242, name = 'ладиний' },
	{ age = 247.2, name = 'анисий' },
	{ age = 251.2, name = 'спатий' },
	{ age = 252.2, name = 'индий', grade = 2, link = 'Триас|Т', color = '#994E96' },
	{ age = 254.1, name = 'чангсингий' },
	{ age = 259.8, name = 'лонгтаний' },
	{ age = 265.1, name = 'капитаний' },
	{ age = 268.8, name = 'уордий' },
	{ age = 272.3, name = 'роадий' },
	{ age = 283.5, name = 'кунгурий' },
	{ age = 290.1, name = 'артинский' },
	{ age = 295, name = 'сакмарий' },
	{ age = 298.9, name = 'аселий', grade = 2, link = 'Перм (период)|П', color = '#F7583C' },
	{ age = 303.7, name = 'гжелий' },
	{ age = 307, name = 'казимовий' },
	{ age = 315.2, name = 'московий (период)|московий' },
	{ age = 323.2, name = 'башкирий' },
	{ age = 330.9, name = 'серпуковий' },
	{ age = 346.7, name = 'визий' },
	{ age = 358.9, name = 'турний', grade = 2, link = 'Карбон|К', color = '#3FAEAD' },
	{ age = 372.2, name = 'фамений' },
	{ age = 382.7, name = 'франий' },
	{ age = 387.7, name = 'живетий' },
	{ age = 393.3, name = 'айфелий' },
	{ age = 407.6, name = 'емсий' },
	{ age = 410.8, name = 'прагий' },
	{ age = 419.2, name = 'локовий', grade = 2, link = 'Девон|Д', color = '#DD9651' },
	{ age = 423, name = 'придолий' },
	{ age = 425.6, name = 'лудфордий' },
	{ age = 427.4, name = 'горстий' },
	{ age = 430.5, name = 'хомерий' },
	{ age = 433.4, name = 'шайнуудий' },
	{ age = 438.5, name = 'телихий' },
	{ age = 440.8, name = 'аероний' },
	{ age = 443.4, name = 'руданий', grade = 2, link = 'Силур|С', color = '#A6DFC5' },
	{ age = 445.2, name = 'хирнантий' },
	{ age = 453, name = 'катий' },
	{ age = 458.4, name = 'сандбий' },
	{ age = 467.3, name = 'дариуилий' },
	{ age = 470, name = 'дапингий' },
	{ age = 477.7, name = 'флоий' },
	{ age = 485.4, name = 'тремадокий', grade = 2, link = 'Ордовик|О', color = '#00A98A' },
	{ age = 489.5, name = 'мансий' },
	{ age = 494, name = 'джиангшаний' },
	{ age = 497, name = 'пейбий' },
	{ age = 500.5, name = 'гужангий' },
	{ age = 504.5, name = 'друмий' },
	{ age = 509, name = 'тойоний' },
	{ age = 514, name = 'ботомий' },
	{ age = 521, name = 'ченгжианг' },
	{ age = 529, name = 'томотий' },
	{ age = 541, name = 'фортуний', grade = 2, link = 'Камбрий|К', color = '#81AA72' },
	{ age = 635, name = 'едиакарий', grade = 2, link = 'Прекамбрий|ПреК', color = '#FED67B' },
	{ age = 850, name = 'байкалий' },
	{ age = 1000, name = 'тоний', grade = 3, link = 'Неопротерозой|Нп', color = '#FFB86C' },
	{ age = 1050, name = 'синий' },
	{ age = 1100, name = 'маяний' },
	{ age = 1200, name = 'стений' },
	{ age = 1400, name = 'ектасий' },
	{ age = 1600, name = 'калимий', grade = 3, link = 'Мезопротерозой|Мп', color = '#FF8773' },
	{ age = 1800, name = 'статерий' },
	{ age = 2050, name = 'орозирий' },
	{ age = 2300, name = 'рясий' },
	{ age = 2500, name = 'сидерий', grade = 3, link = 'Палеопротерозой|Пп', color = '#FF6333' },
	{ age = 2800, name = 'неоархай', grade = 3, link = 'Неоархай|На', color = '#FA62FF' },
	{ age = 3200, name = 'мезоархай', grade = 3, link = 'Мезоархай|Ма', color = '#C867FF' },
	{ age = 3600, name = 'палеоархай', grade = 3, link = 'Палеоархай|Па', color = '#96ABFF' },
	{ age = 3800, name = 'еоархай', grade = 3, link = 'Еоархай|Е', color = '#85DBFC' },
	{ age = 4567.17, name = 'хадей', grade = 3, link = 'Хадей', color = '#96F5FF' }
}

local COLORMAP = {
	ANIMALIA = '#D3D3A4',
	PLANTAE = '#90EE90',
	FUNGI = '#ADD8E6',
	BACTERIA = '#E0D3E0',
	CHROMISTA = '#ADFF2F',
	VIRUS = '#F8BCF8',
	ARCHAEA = '#E2B7B7',
	PROTOZOA = '#FFC8A0',
	PROTISTA = '#F0E68C'
}

local to = {
	link = function(str)
		return str and string.format('[[%s]]', str) or ''
	end,
	italic = function(str)
		return str and string.format("''%s''", str) or ''
	end,
	bold = function(str)
		return str and string.format("'''%s'''", str) or ''
	end
}

local function isAllowed(taxon)
	local rank = taxon.rank
	local ordoId = TAXONOMICRANK.Q36602.id
	local kingdomId = TAXONOMICRANK.Q36732.id
	
	if not KINGDOM then
		 -- unknown kingdom
		return true
	elseif RANK.id <= kingdomId and RANK.id ~= 0 then
		-- if RANK is above kingdom → display all
		return true
	elseif RANK.id <= ordoId and rank.id > kingdomId and mw.ustring.match(rank.name, '[А-я]') then
		-- if RANK is above ordo → display all below kingdom with cyrillic rank names
		return true
	elseif rank.id == 0 and mw.ustring.match(taxon.bgLabel, '[А-я]') then
		-- "без ранг" taxons without cyrillic name will be skipped
		return true
	else
		-- display all which are not ignored
		return not rank.ignore
	end
end

local function toItalicIfUnderGenus(str, rank)
	if rank and rank.id >= TAXONOMICRANK.Q34740.id and string.match(str, '[A-z]') then
		return to.italic(str)
	end
	return str
end

local function createSectionNode(section, color)
	local node = mw.html.create('tr')
		:tag('td')
			:css('text-align', 'center')
			:css('border', '1px solid #aaa')
			:css('background', color)
			:wikitext(section)
			:allDone()
			
	return node
end

local function createFileNode(file)
	local title = ''
	local caption = ''
	if file and file.description then
		title = '|' .. file.description
		caption = string.format('<div>%s</div>', file.description)
	end
	
	local node = mw.html.create('tr')
		:tag('td')
			:css('padding', '5px')
			:css('text-align', 'center')
			:tag('div')
				:css('display', 'inline-block')
				:wikitext(to.link(string.format('File:%s|frameless%s|240px', file.name, title)) .. caption)
				:allDone()
		
	return node
end

local function createFossilStageBlockNode(left, width, color, link, isFirst)
	if isFirst then
		local gradient = string.format('linear-gradient(left,#FFF 0%%,%s 100%%)', color)
		color = string.format('#FFF;background:-moz-%s;background:-webkit-%s;background:-o-%s', gradient, gradient, gradient)
	end
	
	local node = mw.html.create('div')
		:css('position', 'absolute')
		:css('height', '100%')
		:css('left', left .. 'px')
		:css('width', width .. 'px')
		:css('background-color', color)
		:wikitext(to.link(link))
		:allDone()
			
	return node
end

local function createFossilScaleNode(text, startTime, endTime, earliestTime, latestTime)
	local INFOBOXWIDTH = 250

	-- GET GRADE
	local grade
	local firstTime = earliestTime and earliestTime > startTime and earliestTime or startTime
	if 0 <= firstTime and firstTime < 3.5 then
		grade = 1
	elseif 3.5 <= firstTime and firstTime < 630 then
		grade = 2
	elseif 630 <= firstTime and firstTime < 4700 then
		grade = 3
	end
	
	-- GET SCALE
	local scale = ''
	local index = 0
	local stages = {}
	for i=#FOSSILSTAGES, 1, -1 do
		local stage = FOSSILSTAGES[i]
		if stage.grade == grade then
			index = index + 1
			stages[index] = {}
			stages[index].age = stage.age
			stages[index].link = stage.link
			stages[index].color = stage.color
		end
	end

	if grade and #stages > 0 then
		local coefficient = INFOBOXWIDTH / (stages[1].age)
		for i=1, #stages do
			local left = INFOBOXWIDTH - coefficient * (stages[i].age)
			local width = INFOBOXWIDTH - left
			if i < #stages then
				width = width - coefficient * (stages[i + 1].age)
			end
			
			scale = scale .. tostring(createFossilStageBlockNode(left, width, stages[i].color, stages[i].link, i == 1))
		end
		
		-- GET LIGHT BAR
		local lightBarWidth = (startTime == earliestTime and endTime == latestTime) and 0 or coefficient * (earliestTime - latestTime)
		local lightBarLeft = lightBarWidth ~= 0 and INFOBOXWIDTH - lightBarWidth - coefficient * latestTime or 0
		
		-- GET SOLID BAR
		local solidBarWidth = coefficient * (startTime - endTime)
		local solidBarLeft = INFOBOXWIDTH - solidBarWidth - coefficient * endTime - 1
		
		local fossilRange = mw.html.create('div')
			:tag('div')
				-- text
				:css('text-align', 'center')
				:wikitext(text)
				:done()
			:tag('div')
				-- geologic time scale
				:css('margin', '4px auto 0')
				:css('clear', 'both')
				:css('width', INFOBOXWIDTH .. 'px')
				:css('height', '18px')
				:css('line-height', '170%')
				:css('font-size', '80%')
				:css('overflow', 'visible')
				:css('border', '1px #666')
				:css('border-style', 'solid none')
				:css('padding', '0')
				:css('position', 'relative')
				:css('z-index', '0')
				:wikitext(scale)
				:tag('div')
					-- right border
					:css('position', 'absolute')
					:css('height', '100%')
					:css('background-color', '#666')
					:css('width', '1px')
					:css('left', INFOBOXWIDTH .. 'px')
					:done()
				:done()
			:tag('div')
				-- light and solid bars
				:css('margin', '0 auto')
				:css('line-height', '0')
				:css('clear', 'both')
				:css('width', INFOBOXWIDTH .. 'px')
				:css('height', '8px')
				:css('overflow', 'visible')
				:css('padding', '0')
				:css('position', 'relative')
				:css('top', '-4px')
				:css('background-color', 'transparent')
				:css('z-index', '100')
				:tag('div')
					-- light bar
					:css('background-color', '#360')
					:css('position', 'absolute')
					:css('height', '8px')
					:css('left', lightBarLeft .. 'px')
					:css('width', lightBarWidth .. 'px')
					:css('opacity', '0.42')
					:done()
				:tag('div')
					-- solid bar
					:css('background-color', '#6c3')
					:css('position', 'absolute')
					:css('height', '6px')
					:css('left', solidBarLeft .. 'px')
					:css('width', solidBarWidth .. 'px')
					:css('border', '1px solid #360')
					:css('top', '1px')
					:allDone()

		return tostring(fossilRange)
	end
end

local function getArg(arg)
	return arg ~= '' and arg or nil
end

local function getFossilStageName(age)
	for i=1, #FOSSILSTAGES do
		local stage = FOSSILSTAGES[i]
		if age <= stage.age then
			return to.link(stage.name)
		end
	end

	return '?'
end

local function getAuthority(taxonNameClaim, isCurrentTaxon)
	local qualifiers = taxonNameClaim[1].qualifiers
	if qualifiers then
		local authorityName
		local localAuthorityName
		local taxonAuthors = qualifiers[PROPERTY.TAXON_AUTHOR]
		if taxonAuthors then
			for i = 1, #taxonAuthors do
				local authorAbbreviation
				local authorItemId = taxonAuthors[i].datavalue.value.id
				local authorEntity = mw.wikibase.getEntity(authorItemId)
				local zoologyName = authorEntity.claims[PROPERTY.ZOOLOGY_NAME]
				if zoologyName and zoologyName[1].mainsnak.datavalue then
					authorAbbreviation = zoologyName[1].mainsnak.datavalue.value
				else
					local botanistName = authorEntity.claims[PROPERTY.BOTANIST_NAME]
					if botanistName and botanistName[1].mainsnak.datavalue then
						authorAbbreviation = botanistName[1].mainsnak.datavalue.value
					else
						local familyName = authorEntity.claims[PROPERTY.FAMILY_NAME]
						if familyName and familyName[1].mainsnak.datavalue then
							authorAbbreviation = mw.wikibase.getEntity(familyName[1].mainsnak.datavalue.value.id):getLabel()
						end
					end
					-- last attempt to get authorAbbreviation if nil
					if not authorAbbreviation then
						local authorLabel = authorEntity:getLabel('en')
						if authorLabel then
							local splittedEnName = mw.text.split(authorLabel, ' ')
							authorAbbreviation = splittedEnName[#splittedEnName]
						else
							authorAbbreviation = '?'
						end
					end
				end
				
				local authorNameLink = authorEntity:getSitelink('bgwiki')
				local currentName = authorNameLink and to.link(authorNameLink .. '|' .. authorAbbreviation) or authorAbbreviation
				
				if #taxonAuthors == 1 or i == 1 then
					authorityName = currentName
					localAuthorityName = authorAbbreviation
				elseif #taxonAuthors == 2 then
					authorityName = authorityName .. ' & ' .. currentName
					localAuthorityName = localAuthorityName .. ' & ' .. authorAbbreviation
				else
					authorityName = authorityName .. ' et al.'
					localAuthorityName = localAuthorityName .. ' et al.'
					break
				end
			end
		end

		local authorityDate
		local localAuthorityDate
		local taxonDate = qualifiers[PROPERTY.TAXON_DATE]
		if taxonDate then
			datetime = taxonDate[1].datavalue.value.time
			localAuthorityDate = mw.text.split(mw.ustring.sub(datetime, 2), '-')[1]
			authorityDate = localAuthorityDate .. '&nbsp;г.'
		end
	
		local result = (authorityName and authorityDate) and (authorityName .. ', ' .. authorityDate) or (authorityName or authorityDate or '')
		
		if isCurrentTaxon then
			AUTHORITY = (localAuthorityName and localAuthorityDate) and (localAuthorityName .. ', ' .. localAuthorityDate) or (localAuthorityName or localAuthorityDate or '')
		end

		local instanceOf = qualifiers[PROPERTY.INSTANCE_OF]
		local parentheses
		if instanceOf and instanceOf[1].datavalue.value.id == ITEM.RECOMBINATION then
			parentheses = true
		end
		
		return parentheses and '(' .. result .. ')' or result
	end
end

local function getSynonyms(entity, property)
	local synonyms
	local taxonSynonymClaim = entity.claims[property]
	if taxonSynonymClaim then
		for i=1, #taxonSynonymClaim do
			local synonymId = taxonSynonymClaim[i].mainsnak.datavalue.value.id
			if synonymId then
				local synonymEntity = mw.wikibase.getEntity(synonymId)
				if synonymEntity and synonymEntity.claims then
					local taxonNameClaim = synonymEntity.claims[PROPERTY.TAXON_NAME]
					if taxonNameClaim then
						local synonymName = taxonNameClaim[1].mainsnak.datavalue.value
						if synonymName then
							local authority = getAuthority(taxonNameClaim)
							synonyms = string.format('%s<li>%s <small>%s</small></li>', synonyms or '', toItalicIfUnderGenus(to.bold(synonymName), RANK), authority or '')
						end
					end
				end
			end
		end
	end
	
	return synonyms
end

local function getStatus(status)
	if status then
		local result = to.link(string.format('File:Status iucn3.1 %s bg.svg|200px|%s', status, status)) .. '<br/>'
		local category = ''
		if status == 'LC' then
			result = result .. to.link('Незастрашен вид|Незастрашен')
			category = 'Незастрашени'
		elseif status == 'NT' then
			result = result .. to.link('Почти застрашен вид|Почти застрашен')
			category = 'Почти застрашени'
		elseif status == 'VU' then
			result = result .. to.link('Уязвим вид|Уязвим')
			category = 'Уязвими'
		elseif status == 'EN' then
			result = result .. to.link('Застрашен вид|Застрашен')
			category = 'Застрашени'
		elseif status == 'CR' then
			result = result .. to.link('Критично застрашен вид|Критично застрашен')
			category = 'Критично застрашени'
		elseif status == 'EW' then
			result = result .. to.link('Изчезнал в природата вид|Изчезнал в природата')
			category = 'Изчезнали в природата'
		elseif status == 'EX' then
			result = result .. to.link('Изчезнал вид|Изчезнал')
			category = 'Изчезнали'
		elseif status == 'DD' then
			result = result .. 'Недостатъчно данни'
			category = 'Недостатъчно проучени'
		else
			return nil
		end
	
		if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
			result = result .. to.link(string.format('Категория:%s видове', category))
		end
		
		return result
	end
end

local function getFileDescription(claim)
	if claim.qualifiers then
		local mediaLegend = claim.qualifiers[PROPERTY.MEDIA_LEGEND]
		if mediaLegend then
			for j, lang in pairs(mediaLegend) do
				local language = lang.datavalue.value.language
				if language == 'bg' then
					return lang.datavalue.value.text
				end
			end
		end
	end
end

local function getDate(value, getBCE)
	-- '+2020-01-22T11:06:23Z'
	local datetime = value.time
	if datetime then
		-- { 2020, 1, 22, 11, 6, 23 }
		local datetimeTable = {}
		for m in string.gmatch(datetime, '[^%d]*0?(%d+)[^%d]*') do
			table.insert(datetimeTable, m)
		end
		local year = datetimeTable[1]
		if year then
			if getBCE then
				-- million years BCE
				if datetime:sub(1, 1) == '-' then
					if mw.ustring.match(year, '^%d+$') then
						return tonumber(year) / 1000000
					end
				end
			else
				if value.precision == 7 then
					-- 16 век
					return (year / 100) .. ' век'
				elseif value.precision == 8 then
					-- 1700-те г.
					return year .. '-те г.'
				elseif value.precision == 9 then
					-- 2020 г.
					return year .. '&nbsp;г.'
				elseif value.precision == 11 then
					-- 22 януари 2020 г.
					if datetimeTable[3] and datetimeTable[2] then
						return string.format('%s %s %s&nbsp;г.', datetimeTable[3], MONTHS[tonumber(datetimeTable[2])], year)
					end
				end
			end
		end
	end
end

local function getShortName(name)
	return mw.ustring.gsub(name, '(.)%w+%s', '%1.&nbsp;')
end

local function getbgLabel(entity)
	if entity.labels.bg and entity.labels.bg.language == 'bg' then
		return mw.language.getContentLanguage():ucfirst(entity.labels.bg.value)
	end
end

local function getClaim(entity, property, index)
	local claims = entity.claims[property]
	if claims then
		if index then
			local mainsnak = claims[index].mainsnak
			if mainsnak.snaktype ~= 'novalue' and mainsnak.datavalue then
				return entity:getBestStatements(property)[index].mainsnak.datavalue.value.id
			end
		else
			local result = nil
			for i, claim in pairs(claims) do
				if claim.mainsnak.snaktype ~= 'novalue' and claim.mainsnak.datavalue then
					local statement = entity:getBestStatements(property)[i]
					if statement then
						local valueId = statement.mainsnak.datavalue.value.id
						result = i == 1 and valueId or result .. ',' .. valueId
					end
				end
			end
			return result
		end
	end
end

local function getClassification(itemId, isHighlighted, taxons)
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(itemId)
	local instanceOf = getClaim(entity, PROPERTY.INSTANCE_OF)
	local parentTaxonId = getClaim(entity, PROPERTY.PARENT_TAXON, 1)
	local isHybrid = getClaim(entity, PROPERTY.PARENT_TAXON_HYBRID)
	local rankId = instanceOf and string.match(instanceOf, ITEM.STRAIN) and ITEM.STRAIN or getClaim(entity, PROPERTY.TAXON_RANK, 1)
	local rank = isHybrid and TAXONOMICRANK.HYBRID or (rankId and TAXONOMICRANK[rankId] or TAXONOMICRANK.Q0)
	
	local latinName = ''
	local taxonName = entity.claims[PROPERTY.TAXON_NAME]
	if taxonName and taxonName[1].mainsnak.datavalue then
		latinName = taxonName[1].mainsnak.datavalue.value
		if not LATINNAME and RANK.name == rank.name then
			LATINNAME = latinName
		end
	end
	
	local bgLabel = getbgLabel(entity)
	local bgSiteLink = entity:getSitelink('bgwiki')
	
	if not KINGDOM and rank.name == 'царство' then
		KINGDOM = latinName
	end
	
	local isMonotypic = instanceOf and (string.match(instanceOf, ITEM.MONOTYPIC_TAXON) or string.match(instanceOf, ITEM.MONOTYPIC_FOSSIL_TAXON))
	local isFossil = instanceOf and (string.match(instanceOf, ITEM.FOSSIL_TAXON) or string.match(instanceOf, ITEM.MONOTYPIC_FOSSIL_TAXON))
	isHighlighted = isHighlighted and (not next(taxons) or isMonotypic)
	
	local authority
	if isHighlighted then
		local taxonNameClaim = entity.claims[PROPERTY.TAXON_NAME]
		if taxonNameClaim then
			authority = {
				link = entity:getSitelink('specieswiki') or latinName,
				name = getAuthority(taxonNameClaim, rank.name == RANK.name)
			}
		end
	end
		
	table.insert(taxons, {
		rank = rank,
		latinName = latinName,
		bgLabel = bgLabel,
		bgSiteLink = bgSiteLink,
		authority = authority,
		isFossil = isFossil,
		isHighlighted = isHighlighted
	})
	
	return parentTaxonId and getClassification(parentTaxonId, isHighlighted, taxons) or taxons
end

local function getExternalParameters(args, taxobox)
	-- BG RED BOOK
	local statusBg = getArg(args.statusBg)
	if statusBg then
		taxobox.statusBg = getStatus(statusBg:upper())
		local statusBgExtinct = getArg(args.statusBgExtinct)
		if statusBgExtinct then
			taxobox.statusBg = string.format('%s (%s)', taxobox.statusBg, statusBgExtinct)
		end
		local statusBgRef = getArg(args.statusBgRef)
		if statusBgRef then
			taxobox.statusBg = taxobox.statusBg .. statusBgRef
		end
		
		if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
			taxobox.statusBg = taxobox.statusBg .. to.link('Категория:Червена книга на България')
		end
	end
	
	-- IMAGE AND CAPTION
	local image = getArg(args.image)
	if image then
		taxobox.image1.name = image
		taxobox.image1.description = getArg(args.imageCaption) 
		taxobox.image2 = {}
	end
	
	return taxobox
end

local function getTaxobox(itemId)
	local taxobox = { id = itemId, image1 = {}, image2 = {}, audio = {}, map = {} }

	-- GET TITLE
	taxobox.title = mw.title.getCurrentTitle().text
	local entity = mw.wikibase.getEntity(itemId)
	if entity and entity.claims then
		local instanceOf = getClaim(entity, PROPERTY.INSTANCE_OF)
		taxobox.title = getbgLabel(entity) or entity:getSitelink('bgwiki') or taxobox.title
		if instanceOf and string.match(instanceOf, ITEM.POLYPHYLETIC_COMMON_NAME) then
			taxobox.common = {}
		elseif not entity.claims[PROPERTY.TAXON_NAME] then
			return taxobox
		end
	else
		return taxobox
	end
	
	-- GET RANK
	local localRankItem = getClaim(entity, PROPERTY.TAXON_RANK, 1)
	RANK = localRankItem and TAXONOMICRANK[localRankItem] or TAXONOMICRANK.Q0
	taxobox.title = toItalicIfUnderGenus(taxobox.title, RANK)
	
	-- GET IMAGES
	if RANK.id < TAXONOMICRANK.Q7432.id and entity.claims[PROPERTY.COLLAGE_IMAGE] then
		local collage = entity:getBestStatements(PROPERTY.COLLAGE_IMAGE)
		if collage[1].mainsnak.datavalue then
			taxobox.image1.name = collage[1].mainsnak.datavalue.value
			taxobox.image1.description = getFileDescription(collage[1])
		end
	else
		if entity.claims[PROPERTY.IMAGE] then
			local sexImage1
			local sexImage2
			local images = entity:getBestStatements(PROPERTY.IMAGE)
			if images then
				for i, image in pairs(images) do
					if image.qualifiers then
						local description = getFileDescription(image)
						if description then
							if taxobox.image1.name then
								taxobox.image2.name = image.mainsnak.datavalue.value
								taxobox.image2.description = description
							else
								taxobox.image1.name = image.mainsnak.datavalue.value
								taxobox.image1.description = description
							end
						end
						
						if not taxobox.image2.name then
							if not taxobox.image1.name and not sexImage2 then
								local sexOrGender = image.qualifiers[PROPERTY.SEX_OR_GENDER]
								if sexOrGender then
									local sex
									local sexItemId = sexOrGender[1].datavalue.value.id
									if sexItemId == ITEM.MALE_ORGANISM then
										sex = to.link(MALE) .. ' ' .. taxobox.title
									elseif sexItemId == ITEM.FEMALE_ORGANISM then
										sex = to.link(FEMALE) .. ' ' .. taxobox.title
									end
									if sexImage1 then
										sexImage2 = { name = image.mainsnak.datavalue.value, description = sex }
									else
										sexImage1 = { name = image.mainsnak.datavalue.value, description = sex }
									end
								end
							end
						else
							break
						end
					end
				end
				
				if not taxobox.image1.name then
					if sexImage1 then
						taxobox.image1.name = sexImage1.name
						taxobox.image1.description = sexImage1.description
						if sexImage2 then
							taxobox.image2.name = sexImage2.name
							taxobox.image2.description = sexImage2.description
						end
					else
						taxobox.image1.name = images[1].mainsnak.datavalue.value
						if images[1].qualifiers then
							local depicts = images[1].qualifiers[PROPERTY.DEPICTS]
							if depicts and depicts[1] and depicts[1].datavalue then
								local imageId = depicts[1].datavalue.value.id
								if imageId then
									local imageEntity = mw.wikibase.getEntity(imageId)
									if imageEntity and imageEntity.claims then
										local imageClaim = imageEntity.claims[PROPERTY.TAXON_NAME]
										if imageClaim and imageClaim[1] and imageClaim[1].mainsnak.datavalue.value then
											local imageTaxonName = imageClaim[1].mainsnak.datavalue.value
											local imageBgLabel = imageEntity:getLabel('bg')
											if imageBgLabel and mw.ustring.match(imageBgLabel, '[А-я]') then
												local imageSitelink = imageEntity:getSitelink('bgwiki') or imageTaxonName
												imageBgLabel = imageSitelink .. '|' .. mw.language.getContentLanguage():ucfirst(imageBgLabel)
												taxobox.image1.description = string.format('%s (%s)', to.link(imageBgLabel), to.italic(getShortName(imageTaxonName)))
											else
												taxobox.image1.description = to.italic(to.link(imageTaxonName))
											end
										end
									end
								end
							end
						end
					end
				end
			end
		end
	end
	
	-- GET AUDIO
	if entity.claims[PROPERTY.AUDIO] then
		local audio = entity:getBestStatements(PROPERTY.AUDIO)
		if audio[1].mainsnak.datavalue then
			taxobox.audio.name = audio[1].mainsnak.datavalue.value
			taxobox.audio.description = getFileDescription(audio[1])
		end
	end

	-- GET DISTRIBUTION MAP
	if entity.claims[PROPERTY.RANGE_MAP] then
		local map = entity:getBestStatements(PROPERTY.RANGE_MAP)
		if map[1].mainsnak.datavalue then
			taxobox.map.name = map[1].mainsnak.datavalue.value
			taxobox.map.description = getFileDescription(map[1])
		end
	end
	
	-- GET VIRUS GROUP
	local virusGenomeClaim = entity.claims[PROPERTY.VIRUS_GENOME]
	if virusGenomeClaim then
		local virusGenome = virusGenomeClaim[1].mainsnak.datavalue.value.id
		if virusGenome then
			local baltimore = BALTIMORE[virusGenome]
			if baltimore then
				if not baltimore.group and baltimore:sub(1, 1) == 'Q' then
					baltimore = BALTIMORE[baltimore]
				end
				
				taxobox.virus = baltimore
			end
		end
	end
	
	-- GET HYBRID
	local hybridClaim = entity.claims[PROPERTY.PARENT_TAXON_HYBRID]
	if hybridClaim then
		if hybridClaim[1] and hybridClaim[2] then
			local hybridParentId1 = hybridClaim[1].mainsnak.datavalue.value.id
			local hybridParentId2 = hybridClaim[2].mainsnak.datavalue.value.id
			if hybridParentId1 and hybridParentId2 then
				local entityHybridParent1 = mw.wikibase.getEntityObject(hybridParentId1)
				local entityHybridParent2 = mw.wikibase.getEntityObject(hybridParentId2)
				if entityHybridParent1 and entityHybridParent2 then
					local taxonNameHybridParent1 = entityHybridParent1.claims[PROPERTY.TAXON_NAME]
					local taxonNameHybridParent2 = entityHybridParent2.claims[PROPERTY.TAXON_NAME]
					if taxonNameHybridParent1 and taxonNameHybridParent2 then
						RANK = TAXONOMICRANK.HYBRID
						HYBRID = {{}, {}}
						HYBRID[1].name = taxonNameHybridParent1[1].mainsnak.datavalue.value
						HYBRID[2].name = taxonNameHybridParent2[1].mainsnak.datavalue.value
						if hybridClaim[1].qualifiers and hybridClaim[2].qualifiers then
							local hybridParentSex1 = hybridClaim[1].qualifiers[PROPERTY.SEX_OR_GENDER]
							local hybridParentSex2 = hybridClaim[2].qualifiers[PROPERTY.SEX_OR_GENDER]
							if hybridParentSex1 and hybridParentSex2 then
								local hybridSexId1 = hybridParentSex1[1].datavalue.value.id
								HYBRID[1].sex = to.link(hybridSexId1 == ITEM.MALE_ORGANISM and MALE or (hybridSexId1 == ITEM.FEMALE_ORGANISM and FEMALE or nil))
								local hybridSexId2 = hybridParentSex2[1].datavalue.value.id
								HYBRID[2].sex = to.link(hybridSexId2 == ITEM.MALE_ORGANISM and MALE or (hybridSexId2 == ITEM.FEMALE_ORGANISM and FEMALE or nil))
							end
						end
					end
				end
			end
		end
	end
	
	-- GET CLASSIFICATION AND AUTHORITY
	if not taxobox.common then	
		local taxons = getClassification(itemId, true, {})
		local classification = nil
		local authority = nil
		for i=#taxons, 1, -1 do
			local taxon = taxons[i]
			if taxon.isHighlighted or isAllowed(taxon) or i == 2 then
				classification = (classification or '') .. '<tr><td style="text-align:right; padding-right:5px">' .. taxon.rank.name .. ':</td><td>'
				local latinName = KINGDOM and KINGDOM:upper() ~= 'VIRUS' and getShortName(taxon.latinName) or taxon.latinName
				local dead = taxon.isFossil and '†' or ''
				if taxon.isHighlighted then
					latinName = toItalicIfUnderGenus(to.bold(latinName), taxon.rank)
					if HYBRID and RANK == TAXONOMICRANK.HYBRID and string.find(latinName, '×') then
						latinName = to.bold(to.italic((HYBRID[1].sex or '') .. getShortName(HYBRID[1].name)) .. ' × ' .. to.italic((HYBRID[2].sex or '') .. getShortName(HYBRID[2].name)))
					end
					if taxon.bgLabel and mw.ustring.match(taxon.bgLabel, '[А-я]') then
						classification = classification .. to.bold(taxon.bgLabel) .. ' <small>(' .. dead .. latinName .. ')</small>'
					else
						classification = classification .. dead .. latinName
					end
					
					local spanLink = string.format("<span class='plainlinks'>[%s %s]</span>", tostring(mw.uri.canonicalUrl('Species:' .. taxon.authority.link, 'uselang=bg')), taxon.latinName)
					local authorityLink = string.format("<div>%s %s</div>", to.link('File:Wikispecies-logo.svg|16px|Уикивидове'), to.italic(to.bold(spanLink)))
					authority = (authority or '') .. authorityLink
					if taxon.authority.name then
						authority = authority .. '<div style="text-align:center; font-size:smaller">' .. taxon.authority.name .. '</div>'
					end
				else
					if taxon.bgLabel and mw.ustring.match(taxon.bgLabel, '[А-я]') then
						local bgLink = taxon.bgLabel
						if taxon.bgSiteLink then
							bgLink = taxon.bgSiteLink
						elseif mw.title.new(taxon.bgLabel).exists and not mw.title.new(taxon.bgLabel).isRedirect then
							bgLink = bgLink .. ' (' .. taxon.rank.name .. ')'
						end
						latinName = toItalicIfUnderGenus(latinName, taxon.rank)
						classification = classification .. to.link(bgLink .. '|' .. taxon.bgLabel) .. ' <small>(' .. dead .. latinName .. ')</small>'
					else
						if taxon.bgSiteLink then
							latinName = taxon.bgSiteLink .. '|' .. latinName
						elseif mw.title.new(taxon.latinName).exists and not mw.title.new(taxon.latinName).isRedirect then
							latinName = taxon.latinName .. ' (' .. taxon.rank.name .. ')|' .. latinName
						elseif taxon.latinName ~= latinName then
							latinName = taxon.latinName .. '|' .. latinName
						end
						classification = classification .. dead .. toItalicIfUnderGenus(to.link(latinName), taxon.rank)
					end
				end
				classification = classification .. '</td></tr>'
			end
		end
		taxobox.classification = classification
		taxobox.authority = authority
	end
	
	-- GET IUCN STATUS
	local iucnClaim = entity.claims[PROPERTY.IUCN]
	if iucnClaim then
		local status = iucnClaim[1].mainsnak.datavalue.value.id
		if status and status ~= '' then
			taxobox.status = getStatus(IUCNSTATUS[status])
			if status == ITEM.EXTINCT_SPECIES and iucnClaim[1].qualifiers then
				local disappearedDate = iucnClaim[1].qualifiers[PROPERTY.DISAPPEARED_DATE]
				if disappearedDate and disappearedDate[1].datavalue.value then
					taxobox.status = string.format('%s (%s)', taxobox.status, getDate(disappearedDate[1].datavalue.value))
				end
			end
			
			-- Get IUCN Status Reference
			local iucnIdClaim = entity.claims[PROPERTY.IUCN_ID]
			if iucnIdClaim then
				local iucnTaxonId = iucnIdClaim[1].mainsnak.datavalue.value
				if iucnTaxonId then
					local taxonName = LATINNAME .. (AUTHORITY and string.format(' (%s)', AUTHORITY) or '')
					local link = string.format('[https://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/%s %s]', iucnTaxonId, taxonName)
					local redListLink = '[[Международен съюз за защита на природата|IUCN]] [[Червен списък на световнозастрашените видове|Red List of Threatened Species]]'
					local refDate = ''
					if iucnClaim[1].references then
						local retrieved = iucnClaim[1].references[1].snaks[PROPERTY.RETRIEVED]
						if retrieved and retrieved[1].datavalue.value then
							local datetime = getDate(retrieved[1].datavalue.value)
							refDate = datetime and ' Посетен на ' .. datetime or ''
						end
					end
					local ref = string.format('%s. // %s. International Union for Conservation of Nature.%s <small>(на английски)</small>', link, redListLink, refDate)

					taxobox.status = taxobox.status .. mw.getCurrentFrame():extensionTag('ref', ref)
				end
			end
		end
	end
	
	-- GET SYNONYMS
	local taxonSynonyms = getSynonyms(entity, PROPERTY.TAXON_SYNONYM)
	if taxonSynonyms then
		taxobox.synonyms = taxonSynonyms
	end
	local replacedSynonyms = getSynonyms(entity, PROPERTY.REPLACED_SYNONYM)
	if replacedSynonyms then
		taxobox.synonyms = (taxobox.synonyms or '') .. replacedSynonyms
	end
	
	-- GET FOSSIL RANGE
	local startTimeClaim = entity.claims[PROPERTY.START_TIME]
	if startTimeClaim then
		local startTime = getDate(startTimeClaim[1].mainsnak.datavalue.value, true)
		local earliestTime = startTime
		local qualifiers = startTimeClaim[1].qualifiers
		if qualifiers and qualifiers[PROPERTY.EARLIEST_DATE] then
			earliestTime = getDate(qualifiers[PROPERTY.EARLIEST_DATE][1].datavalue.value, true)
		end
		
		local endTime = 0
		local latestTime = 0
		local endTimeClaim = entity.claims[PROPERTY.END_TIME]
		if endTimeClaim then
			endTime = getDate(endTimeClaim[1].mainsnak.datavalue.value, true)
			latestTime = endTime
			local qualifiers = endTimeClaim[1].qualifiers
			if qualifiers and qualifiers[PROPERTY.LATEST_DATE] then
				latestTime = getDate(qualifiers[PROPERTY.LATEST_DATE][1].datavalue.value, true)
			end
		end
		
		local startTimeStage = getFossilStageName(startTime)
		local endTimeStage = getFossilStageName(endTime)
		local timeStage = startTimeStage .. (startTimeStage ~= endTimeStage and ' – ' .. endTimeStage or '')
		local time = startTime .. (startTime ~= endTime and '–' .. endTime or '')
		local text = string.format('%s, %s Ma', timeStage, time)
		
		taxobox.fossilRange = createFossilScaleNode(text, startTime, endTime, earliestTime, latestTime)
	end

	-- GET COMMONS CATEGORY
	local commonsCategoryClaim = entity.claims[PROPERTY.COMMONS_CATEGORY]
	if commonsCategoryClaim then
		local commons = commonsCategoryClaim[1].mainsnak.datavalue.value
		if commons then
			local commonsLink = tostring(mw.uri.canonicalUrl('Commons:Category:' .. commons, 'uselang=bg'))
			taxobox.commons = to.bold('[' .. commonsLink .. ' ' .. taxobox.title .. ']') .. ' в ' .. to.link('Общомедия')
		end
	end
	
	-- GET COLOR
	if taxobox.common then
		taxobox.color = '#DDD'
	elseif KINGDOM then
		taxobox.color = COLORMAP[KINGDOM:upper()] or '#FFF'
	else
		taxobox.color = '#FFF'
	end

	return taxobox
end

local function renderTaxobox(taxobox)
	-- TITLE
	titleNode = mw.html.create('tr')
		:tag('td')
			:css('text-align', 'center')
			:css('border', '1px solid #aaa')
			:css('background', taxobox.color)
			:css('font-size', '125%')
			:css('font-weight', 'bold')
			:css('border-spacing', '6px')
			:wikitext(taxobox.title)
			:allDone()
	
	-- COMMON NAME
	if taxobox.common then
		commonNode = mw.html.create('tr')
			:tag('td')
				:css('text-align', 'center')
				:tag('div')
					:css('font-size', 'larger')
					:wikitext('Общоприето наименование')
					:done()
				:wikitext(string.format("Терминът '''„%s“''' се използва на български за няколко отделни таксона.", taxobox.title))
				:allDone()
	end
	
	-- IMAGES
	if taxobox.image1.name then
		image1Node = createFileNode(taxobox.image1)
		if taxobox.image2.name then
			image2Node = createFileNode(taxobox.image2)
		end
	end

	-- AUDIO
	if taxobox.audio.name then
		audioNode = createFileNode(taxobox.audio)
	end
	
	-- STATUS
	if taxobox.status then
		statusNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(to.bold('Природозащитен статут'), taxobox.color))
			:tag('tr')
				:tag('td')
					:attr('align', 'center')
					:css('text-align', 'center')
					:wikitext(taxobox.status)
					:allDone()
	end
	
	-- BG RED BOOK
	if taxobox.statusBg then
		bgStatusNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(to.bold(' Червена книга на България'), taxobox.color))
			:tag('tr')
				:tag('td')
					:attr('align', 'center')
					:css('text-align', 'center')
					:wikitext(taxobox.statusBg)
					:allDone()
	end
	
	-- VIRUS GROUP
	if taxobox.virus then
		local virus = taxobox.virus
		virusNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(to.bold('Геном'), taxobox.color))
			:tag('tr')
				:tag('td')
					:css('text-align', 'center')
					:wikitext(string.format('[[Класификация на Балтимор|Група]] %s: [[%s вирус]]и <small>(%s)</small>', virus.group, virus.label, virus.genome))
					:allDone()
	end
	
	-- CLASSIFICATION
	if taxobox.classification then
		classificationNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(to.bold('Класификация'), taxobox.color))
			:tag('tr')
				:tag('td')
					:attr('align', 'center')
					:tag('table')
						:css('width', '100%')
						:wikitext(taxobox.classification)
						:allDone()
	end
	
	-- AUTHORITY
	if taxobox.authority then
		authorityNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(to.bold('Научно наименование'), taxobox.color))
			:tag('tr')
				:attr('valign', 'top')
				:tag('td')
					:css('text-align', 'center')
					:wikitext(taxobox.authority)
					:allDone()
	end

	-- DISTRIBUTION MAP
	if taxobox.map.name then
		distributionNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(to.bold('Разпространение'), taxobox.color))
			:node(createFileNode(taxobox.map))
			:allDone()
	end
	
	-- SYNONYMS
	if taxobox.synonyms then
		synonymsNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(to.bold('Синоними'), taxobox.color))
			:tag('tr')
				:tag('td')
					:css('text-align', 'left')
					:tag('ul')
						:wikitext(taxobox.synonyms)
						:allDone()
	end
	
	-- FOSSIL RANGE
	if taxobox.fossilRange then
		fossilRangeNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(to.bold('Обхват на вкаменелости'), taxobox.color))
			:tag('tr')
				:tag('td')
					:css('text-align', 'center')
					:wikitext(taxobox.fossilRange)
					:allDone()
	end
	
	-- COMMONS CATEGORY
	if taxobox.commons then
		commonsNode = mw.html.create()
			:node(createSectionNode(taxobox.commons, taxobox.color))
	end
	
	-- EDIT LINK
	if taxobox.id then
		editNode = mw.html.create('tr')
			:tag('td')
				:css('text-align', 'right')
				:tag('small')
					:tag('span')
						:addClass('plainlinks')
						:wikitext(string.format('[%s редактиране]', tostring(mw.uri.canonicalUrl('Wikidata:' .. taxobox.id, 'uselang=bg'))))
						:allDone()
	end
	
	local root = mw.html.create('table')
		:addClass('infobox infobox-lua')
		:css('width', '22em')
		:css('background', '#F2F2F2')
		:css('border', '1px solid #CCD2D9')
		:css('border-spacing', '6px')
		:css('infobox_v2 vcard')
		:node(titleNode)
		:node(commonNode)
		:node(image1Node)
		:node(image2Node)
		:node(audioNode)
		:node(statusNode)
		:node(bgStatusNode)
		:node(virusNode)
		:node(classificationNode)
		:node(authorityNode)
		:node(distributionNode)
		:node(synonymsNode)
		:node(fossilRangeNode)
		:node(commonsNode)
		:node(editNode)
		:allDone()

	return tostring(root)
end

function p.get(frame)
	local itemId = frame.args[1]
	if not itemId or itemId == '' then
		itemId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	end
	
	local taxobox = getTaxobox(itemId)
	
	-- Update page title to italic if necessary
	local pageTitle = mw.title.getCurrentTitle()
	if pageTitle.namespace == 0 then
		mw.getCurrentFrame():callParserFunction('DISPLAYTITLE', toItalicIfUnderGenus(pageTitle.text, RANK))
	end
	
	-- Check for additional parameters
	taxobox = getExternalParameters(frame.args, taxobox)
	
	return renderTaxobox(taxobox)
end

return p