Молибден

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
42 НиобийМолибденТехнеций
Cr

Mo

W
Външен вид

сив метал

сив метал
Общи данни
Име, символ, № Молибден, Mo, 42
Химическа серия Преходен метал
Група, период, блок 6, 5, d
Свойства на атома
Атомна маса 95,94 u
Електронна конфигурация [Kr] 4d5 5s1
Оксидационни с-ния (оксид) 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 (киселинен)
Кристална структура кубична, обемно центрирана; α-Fe, а=0,314 nm.
Физични свойства
Агрегатно състояние Твърдо вещество
Плътност 10280 kg/m³
Температура на топене 2890 K (2616 °C)
Температура на кипене 5830 K (5556 °C)
Моларен обем 9.4 m³/mol
Други
Топлопроводимост 138 W/(m·K)
Изотопи

Молибденът (Molybdenum) е сребристо-бял, много твърд, но е по-мек и ковък от волфрама, открит през 1778 година. Той е с шеста по-големина температура на топене и само волфрамът и танталът от по-често срещаните метали имат по-големи температури на топене от него. Молибденът бавно се разяжда от киселини. Той е много ценен в сплави, тъй като допринася за твърдостта и здравината на калената стомана. Така също качва и температурата на топене на стоманата ако се използва като легираща добавка. През Втората Световна война немското оръдие, наречено „Дебелата Берта“, съдържа молибден, който го правил по-здраво и издръжливо по време на стрелба. Молибденът се окислява при повишени температури.

Приложение[редактиране | редактиране на кода]

Отскоро той се използва като електрод в електрически загряти остъклени фурни. Основно приложение на молибдена е за легиране на стомани и за торове. Молибденът има незаменима роля (микроелемент), наред с магнезия в растителният свят, въпреки че е канцерогенен и отровен метал. Нитрогеназата е комплекс от ферменти (ензими), които се произвеждат от някои бактерии, усвояващи атмосферният азот (кръговрат на азота). Тези бактерии са незаменима част от хумуса и на практика са в симбиоза с растенията. Нитрогеназата е катализатор в основната реакция:

N2 + 6H + energy → 2NH3

Молибденът влиза в състава и на растителните ензими (ферменти) с аналогична роля — усвояване на азота. Според европейските директиви, пречиствателните станции за отпадъчни води, следва да изхвърлят вода с конценрация на тежки метали (всеки поотделно) не повече от от 0,05 mg/l. За в бъдеще все повече ще се внедряват технологии, които с помощта на йоноомбемници ще извличат ценните метали от отпадъчните води и те няма да бъдат изхвърляни в реките и моретата, където нарушават екологичното равновесие. Металът има приложения при атомната енергетика за ракети и самолетни части, както и в други области, където се изискват труднотопими киселинно- и корозионноустойчиви сплави, стомани с повишена твърдост и износоустойчивост. Важно приложение на молибдена е за сплавта молибденов телурит - незаменима за електроди в литиево-йонни батерии с повишен живот и енергоемкост, който е и полупроводник. Той е важен катализатор при рафинирането на петрол. Намерил е също приложение като влакно в елетронни и елетрически уреди. Има и много важна следа в храненето на растенията. Молибденовия дисулфид се ползва като смазка, особено при високи температури, при които маслата се разлагат. В момента употребата на молибденова смазка MoS2 (молибденов дисулфид) се ограничава до специфични приложения, защото продуктите на окисление на смазката са МоО2 (молибденов двуокис) и сяра, които са висококорозивни вещества при досег с вода или атмосферен въздух.

Добив[редактиране | редактиране на кода]

В световен мащаб нуждите от молибден непрекъснато растат и добивът му се увеличава, въпреки трудното му производство. Най-големи производители на молибден са САЩ и Китай, следвани от Чили. Съответно 61 000 т и 59 000 т годишно, а дялът на Чили е 45 000 т, Перу - 17 000 т и Канада с около 12 000 т. В постсъветското пространство износители са Армения - около 4 000 т и Русия 35 000 т. Неотдавна Китай, който има най-големи запаси в света от молибденови минерали обяви, че спира износа на молибден наред с двадесетина други метали, за което ЕС и Съединени американски щати в рамките на Световната търговска организация възразяват остро и настояват за санкции. Текущатата цена на едро на стоковата борса за чист молибден е около 30 $ за килограм — цена с около 60 % по-ниска спрямо тази от 2006 - 2007 г. Молибденът не се среща в свободно състояние. Съдържанието му в земната кора е 3,10^-4 % по маса. Известни са около 20 минерала, съдържащи молибден, от които той се добива.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Списание Инфо ISSN 1314 - 7382