Надгръклянникова съгласна

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Място на учленение
на съгласните звукове

 • Устнени
Двубърнени
Устнено-заднонебни
Устнено-венечни
Устнено-зъбни
Зъбно-устнени

 • Двузъбни

 • Предноезични
Езично-устнени
Междузъбни
Зъбни
Зъбно-венечни
Венечни
Върхови
Ламинални
Подвърхови
Задвенечни
Небно-венечни
Ретрофлексни

 • Средноезични
Задвенечни
Венечно-небни
Небни
Устнено-небни
Заднонебни
Мъжечни
Мъжечно-надгръклянникови

 • Задноезични
Глътъчни
Надгръкляннико-глътъчни
Надгръклянникови

 • Гръклянови
Гласилкови

Надгръкля̀нниковите съгласни представляват вид съгласни звукове на речта, чието учленение (артикулация) се извършва като до надгръклянника (epiglottis) в човешкото гърло се допират пирамидно-надгръклянниковите (ариепиглоталните) гънки plica aryepiglottica.

МФА Описание Пример
Език Изписване МФА Значение
беззвучна надгръклянникова преградна съгласна агулски език яI[1] jaʡ[2] център
звучна надгръклянникова проходна съгласна (или приблизителна) арабски език на арабски: تَعَشَّى tɑʢɑʃ:æ вечерям
беззвучна надгръклянникова проходна съгласна агулски език мехI mɛʜ[2]
надгръклянникова трептяща съгласна амиски език ’enem яə̆nə̆m пол
  • Звучна надгръклянникова преградна съгласна в чист вид навярно не съществува (за разлика от гореупоменатата беззвучна такава), тъй като при озвучаването на подобен род съгласни звукове, те просто се превръщат в едноударна съгласна.
  • Въпреки че звучната надгръклянникова проходна съгласна често бива отнасяна към редиците на проходните съгласни звукове, тя е приблизителна. Знакът за този звук в МФА е двусмислен, понеже в нито един човешки език няма ясно изразени проходни и приблизителни съгласни със същото място на учленение. За по-точното транскрибиране на този звук се използва диакритическият знак за пониженост ⟨ʢ̞⟩ (вж. Относително учленение на звуковете).
  • Надгръклянникова трептяща съгласна се среща сравнително често (за надгръклянников звук), но МФА не притежава нарочен знак за неговото обозначение. В книжнината се наблюдава вариантът ⟨ᴙ⟩.

Надгръклянниковите съгласни звукове отсъстват в болшинството човешки езици. Навярно в много от тях глътъчните съгласни звукове изпълняват ролята на надгръклянникови такива, или просто не са надлежно обособени от езиковедите. Те се намират най-често в езиковите семейства на североизточните кавказки езици (чеченски език), както и при коренните речи в Северна Америка (ачумави, хайда и др.). По-ясно разграничение между глътъчни и надгръклянникови съгласни се забелязва при един от диалектите на агулския език, част от лезгинската езикова група на Дагестан: /ħaw/ „виме“ -/- /ʜatʃ/ „ябълка“; /ʕan/ „корем“ -/- /ʢakʷ/ „светлина“.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Kodzasov, S. V., Pharyngeal Features in the Daghestan Languages. Proceedings of the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences, (Tallinn, Estonia, Aug 1-7 1987), pp. 142—144.
  • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996), The Sounds of the World’s Languages, Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8.
  1. Мазанаев Ш. А. Агульско-русский словарь. Махачкала: ДГУ, 2014. С. 182.
  2. а б Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell. P. 38, 168.