Наносекунда

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Наносекунда (ns) е една милиардна част от секундата (10-9 s)

Думата наносекунда е образувана от установените със системата SI представка нано- и мерната единица за време секунда. Означава се със символа ns.

Наносекундата е еквивалентна на 1000 пикосекунди или 1/1000 микросекунда. Поради това, че следващата единица в SI е 1000 пъти по-голяма, времена от 10-8 и 10-7 секунди обикновено се изразяват в десетки и стотици наносекунди.

Времена от този порядък обикновено откриваме в телекомуникаците, лазерите и някои области на електрониката. Тук попадат следните по-важни измервания:

  • 1 наносекунда (1 ns) – период (реципрочната физична единица) на честотата 1 GHz (109 херца). Това съответства на дължина на радиовълната от 0,3 m, както можем да изчислим, умножавайки 1 ns по скоростта на светлината (приблизително 3·108 m/s), за да определим изминатото разстояние;
  • 1,017 наносекунди (приблизително) – времето, необходимо на светлината да измине 1 фут;
  • 3,335 640 95 наносекунди (приблизително) – времето, необходимо на светлината да измине 1 метър във вакуум;
  • 12 наносекунди – период на полуразпад на K-мезона;
  • 20–40 наносекунди – времето, за което протича реакцията на синтез във водородната бомба;
  • 100 наносекунди – период на честотата 10 MHz, радиовълни с дължина 30 m (къси вълни);
  • 333 наносекунди – период на най-високата радиочестота на средните вълни, 3 MHz.