Национален конгрес на Бразилия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Национален конгрес
на Бразилия

Congresso Nacional do Brasil

Coat of arms of Brazil.svg

Парламентарна система: Двукамарен парламент

Камари

Федерален сенат

Председател: Ренан Калейрос
--- Партия: PMDB - Алагоас
--- Избран: 1 февруари 2013 г.

Камара на депутатите

Председател: Родриго Мая
--- Партия: DEM - Рио де Жанейро
--- Избран: 14 юли 2016 г.

Депутати: 81+513

Brasilia Congresso Nacional 05 2007 221.jpg

Седалище: Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes
Brasília DF
CEP 70165-900
Уебсайт: www.senado.gov.br
www2.camara.leg.br

Националният конгрес на Бразилия (на португалски: Congresso Nacional do Brasil) е висш конституционен представителен орган на държавната власт в Бразилия, на когото Конституцията на страната поверява упражняването на върховната законодателна власт на федерално равнище. Националният конгрес на Бразилия представлява двукамарно събрание, което се състои от Камара на депутатите и Федерален сенат.

Камари на Конгреса[редактиране | редактиране на кода]

Камара на депутатите[редактиране | редактиране на кода]

Камара на депутатите (на португалски: Câmara dos Deputados do Brasil) е долната камара на Националния конгрес на Бразилия. Тя се състои от 513 депутати, които се избират пряко от населението на всички бразилски щати и Федералния окръг на страната за срок от 4 години. Изборите за Камарата на депутатите в Бразилия се провеждат по пропорционалната система, като местата в камарата са разпределени пропорционално между отделните щати и Федералния окръг на базата на броя на населението им, като минималният брой на депутатите, с които всеки щат е предсавен в Конгреса, е осем, а максимално допустимият им брой е 70. След изтичането на 4-годишния легислативен период на камарата, всеки депутат може да бъде преизбиран неограничен брой пъти за следващ мандат.

Федерален сенат[редактиране | редактиране на кода]

Федералният сенат (на португалски: Senado Federal) е горната камара на Националния конгрес на Бразилия. Федералният сенат се състои от 81 сенатори - по трима сенатори от всеки щат и Федералния окръг, избирани пряко от населението за срок от 8 години. Изборите за сенатори в Бразилия се провеждат по мажоритарната система, на същия принцип като президентските избори. Една трета от състава на бразилския Сенат обаче се подновява след изтичането на първите четири години от мандата му.

Условия към членовете на камарите[редактиране | редактиране на кода]

Заседателната зала на Камарата на депутатите

Конституцията на Бразилия задава някои общи изисквания, на които трябва да отговарят членовете на всяка камара. На първо място кандидатите за Конгреса не трябва да заемат други длъжности в изпълнителната или съдебната власт, както и длъжности във въоръжените сили на страната. Общо е и условието кандидат-депутатите и кандидат-сенаторите да са членове на политическа партия и съотвтно кандидатурите им да са издигнати от политическа партия. Вземайки предвид задължителната конституционна обвързаност на кандидатите за Конгреса с политическите партии, което до голяма степен определя и вота на избирателите, Върховният федерален съд на Бразилия излиза с решение, което забранява на депутатите и сенаторите да променят партийната си принадлежност по време на своя мандат, което доскоро е било честа практика, нарушаваща зададеното от избирателите партийно разпределение на местата в двете камари, което всъщност представлява и заобикаляне на избирателната воля.

Правомощия на Конгреса[редактиране | редактиране на кода]

Заседателната зала на Федералния сенат

Националният конгрес на Бразилия обсъжда и приема законите на страната и други нормативни актове. В компетенциите на бразилския Конгрес е да обсъжда, и гласува закони, предложени от Президента на страната. Националният конгрес има правото да одобрява и променя данъчната система на страната, да въвежда нови данъци и такси, да изменя размера на старите, да приема и ежегодния бюджет на страната, да утвърждава и променя структурата и състава на Въоръжените сили. Конгресът има правомощието да контролира разходите, финансите, бюджетните операции и федералното имущество, при което Националният конгрес в Бразилия е подпомаган от дейността на Сметната палата, която има статут на независим съд. Конгресът може да се произнася за законността, целесъобразността и икономическата ефективност на отпусканите от Съюза парични субсидии. Конгресът на страната има право да отправя въпроси и допитвания до Президента на Републиката и до всеки от министрите.

Депутатите и сенаторите в Националния конгрес на Бразилия се ползват със съдебен имунитет по време на своя мандат и не могат да бъдат подвеждани под отговорност нито за своите изказвания, направени в Националния конгрес, нито за начина, по който са главували при приемането на законите.

Органи към Конгреса[редактиране | редактиране на кода]

Кабинетът на председателя на Конгреса

Към двете камари на Националния Конгрес на Бразилия заседават постоянни и временни комисии, в които са представени пропорционално всички политически партии в съответната камара. Комисиите на Конгреса обсъждат текущи дела от тяхната компетентност. В тях се обсъждат и гласуват проектозакони, чието внасяне пред общото събрание на съответната камара не е задължително. Комисиите имат и контролни правомощия. Всяка камара избира свои председателски съвет, който се състои от Председателя на Камарата, заместник-председателя, и секретарите на Председателя, които се избират измежду членовете на съответната камара за срок от две години, като повторно преизбиране в председателския комитет е забранено. Членовете на председателския съвет на Камарата на Депутатите и тези от председателският съвет на Федералния Сенат образуват Председателски съвет на Националния конгрес на Бразилия, който се председателства от Председателя на Сената. Останалите длъжности в Председателския съвет на Националния конгрес се заемат последователно от лицата със съответстващ ранг в председателските съвети на двете камари на Конгреса.

Заседанията на Конгреса[редактиране | редактиране на кода]

Националният конгрес на Бразилия заседава на сесии, които се провеждат два пъти в годината в столицата на Съюза – Бразилия. По принцип двете камари на Конгреса на Бразилия заседават поотделно. Конституцията допуска провеждането на общи заседания на двете камари на Конгреса, когато се открива нова сесия на Конгреса, когато Президентът на Републиката полага клетва при встъпването си в длъжност и когато трябва да се проведе процедура за преодоляване на президентско вето върху гласуван от Конгреса закон.

Право на законодателна инициатива пред Националния Конгрес на Бразилия имат Президентът на Републиката, всеки член на двете камари на Конгреса, Върховният федерален съд, висшите съдилища, Главният прокурор на страната и гражданите на страната, което става по реда и условията в Конституцията. За приети се считат законопроектите, които са одобрени в двете камари на Конгреси. Изискването не важи при приемането на закони, които са от компетенциите на отделните камари.

Сградата на Конгреса - изглед през нощта

Сградата на Конгреса[редактиране | редактиране на кода]

От 1960 г. националният конгрес на Бразилия заседава в специална сграда в столицата на федерацията - Бразилия. Като повечето представителни сгради в бразилската столица и сградата на Конгреса е построена във модернистичен стил по проект на известния архитект Оскар Нимайер.

Заседателните зали на двете камари на Конгреса са оформени като две големи полукълба, поставени в двата края на сградата —- в лявото полукълбо заседава Сената, а в дясното —- Камарата на депутатите. Между тях се извисяват две високи кули, в които се помещават офиси. Конгресът заема и част от околните сгради.

Представени партии[редактиране | редактиране на кода]

Партия Камара на депутатите Федерален сенат
Гласове % Места Гласове % Общо Избрани през 2006
Партия на работниците (Partido dos Trabalhadores) 13 989859 15.0 83 16 222 159 19.2 11 2
Партия на бразилското демократическо движение (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 13 580 517 14.6 89 10 148 024 12.0 15 4
Бразилска социалдемократическа партия (Partido da Social-Democracia Brasileira) 12 691 043 13.6 65 10 547 778 12.5 15 5
Либерален фронт (Partido da Frente Liberal) 10 182 308 10.9 65 21 653 812 25.7 18 6
Прогресивна партия (Partido Progressista) 6 662 309 7.1 42 4 228 431 5.0 1 1
Бразилска социалистическа партия (Partido Socialista Brasileiro) 5 732 464 6.2 27 2 143 355 2.5 3 1
Демократическа работническа партия (Partido Democrático Trabalhista) 4 854 017 5.2 24 5 023 041 6.0 5 1
Бразилска работническа партия (Partido Trabalhista Brasileiro) 4 397 743 4.7 22 2 676 469 3.2 4 3
Либерална партия (Partido Liberal) 4 074 618 4.4 23 696 501 0.8 3 1
Социалистическа народна партия (Partido Popular Socialista) 3 630 462 3.9 21 1 232 571 1.5 1 1
Зелена партия (Partido Verde) 3 368 561 3.6 13 1,425,765 1.7 0 0
Комунистическа партия на Бразилия (Partido Comunista do Brasil) 1 982 323 2.1 13 6 364 019 7.5 2 1
Социалхристиянска партия (Partido Social Cristão) 1 747 863 1.9 9 131 548 0.2 0 0
Партия "Социализъм и свобода" (Partido Socialismo e Liberdade) 1 149 619 1.2 3 351 527 0.4 0 0
Партия за възстановяване на националния ред (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 907 494 1.0 2 69 640 0.1 0 0
Партия на националната мобилизация (Partido da Mobilização Nacional) 875 686 0.9 3 12 925 0.0 0 0
Християнработническа партия (Partido Trabalhista Cristão) 806 662 0.9 4 39 690 0.0 0 0
Хуманистическа партия за солидарност (Partido Humanista da Solidariedade) 435 328 0.5 2 24 940 0.0 0 0
Християнсоциалдемократическа партия (Partido Social Democrata Cristão) 354 217 0.4 0 53 025 0.1 0 0
Работническа партия на Бразилия (Partido Trabalhista do Brasil) 311 833 0.3 1 69 923 0.1 0 0
Национална партия на пенсионерите (Partido dos Aposentados da Nação) 264 682 0.3 1 2 969 0.0 0 0
Бразилска републиканска партия (Partido Republicano Brasileiro) 244 059 0.3 1 264 155 0.3 2 0
Републиканска прогресивна партия (Partido Republicano Progressista) 233 497 0.3 0 12 954 0.0 0 0
Социаллиберална партия (Partido Social Liberal) 190 793 0.2 0 46 542 0.0 0 0
Бразилска партия за работническо обновление (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 171 908 0.2 0 644 111 0.8 1 1
Национална работническа партия (Partido Trabalhista Nacional) 149 809 0.2 0 11 063 0.0 0 0
Обединена социалистическа работническа партия (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 101 307 0.1 0 196 636 0.2 0 0
Бразилска комунистическа партия (Partido Comunista Brasileiro) 64 766 0.1 0 62 756 0.1 0 0
Партия на работническата кауза (Partido da Causa Operária) 29 083 0.0 0 27 476 0.0 0 0
Общо (гласували 83.3) 93,184,830 100 513 84,383,805 100 81 27
Източник: Федерални избори в Бразилия, Официален сайт на Федералния сенат за настоящите сенатори.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Никилов, П. Държавно управление и администрация в Мексико и Бразилия. Пловдив, 2009.
  • ((en)) Constitution_BazilPDF_WEB.pdf. [251 MB]. Constitution of the Federative Republic of Brazil: Constitutional text of October 5, 1988, with the alterations introduced by Constitutional amendments no. 1/1992 through 56/2007 and by revision Constitutional amendments no. 1/1994 through 6/1994. – Brasilia: Chamber of deputies, Documentation and information Center, 2008.
Портал Уикипедия разполага с
Портал Бразилия