Направо към съдържанието

Национален монетарен съвет на Бразилия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Национален монетарен съвет
Conselho Monetário Nacional
Информация
АбревиатураCMN
Основаване31 декември 1964 г.
ТипКолегиален ръководен орган на националната финансова система
ЮрисдикцияФедерално правителство на Бразилия
СъставМинистърът на финансите
Гуверньора на Централната банка
Специалният секретар за приходите
Висшестоящ органМинистерство на финансите

Националният монетарен съвет (на португалски: Conselho Monetário Nacional – CMN) е колегиален орган на Министерството на финансите на Бразилия[1] и висш ръководен орган на Националната финансова система на Бразилия, който формулира националната парична и кредитна политика, допринасяйки за стабилността на национална валута, за икономическото и социалното развитие на страната. Националният монетарен съвет регулира обема на кредитните операции, извършвани от финансовите институции в страната, контролира обема на паричните средства в обращение, управлява златните и валутните резерви на страната, определя политиката за тяхното спестяване и инвестиране, и извършва висш контрол върху капиталовите пазари в страната. В този смисъл Националният монетарен съвет регулира дейността на Централната банка на Бразилия и на Комисията по ценните книжа и борсите на Бразилия.

Националният монетарен съвет на Бразилия е създаден със Закон No. 4.595 от 31 декември 1964 г. и започва да функционира ефективно от 31 март 1965 г., тъй като според чл. 65 от закона той влиза в сила 90 дни след обнародването му.

Основните цели, които преследва дейността на Националния монетарен съвет, са:

 • поддържане обема на паричните средства в обращение, необходим за правилното функциониране и развитие на бразилската икономика;
 • фиксиране на стойността на националната валута на вътрешния пазар, с цел превенция и корекция на инфлационни и дефлационни огнища с вътрешен и външен произход, и реакция на икономически депресии и други негативни процеси и конюнктурни феномени;
 • регулиране стойността на националната валута на международните пазари и на платежния баланс на страната, с цел по-ефективна експлоатация на резерва от чуждестранна валута;
 • ориентира приложението на ресурсите на финансовите институции, публични или частни, с цел създаване на подходящи условия за хармонично развитие на националната икономика в различните региони на страната;
 • насърчаване на подобряването на институционалните и финансови инструменти с цел да осигури по-голяма ефективност на платежната система и мобилизация на националните ресурси;
 • осигуряване на ликвидността и платежоспособността на финансовите институции;
 • координация на паричната, кредитната, бюджетната, фискалната политика и на политиката по управления на външния и вътрешния дълг на страната.

Сред основните правомощия на Националния монетарен съвет, гарантирани от закона, са:

 • да оторизира емитирането на книжни пари от Централната банка на Бразилия;
 • да определя правилата, при които Централната банка може да емитира книжни пари;
 • да определя основните характеристики на банкнотите и монетите;
 • да одобрява паричните бюджети, изготвяни от Централната банка, въз основа на които се извършва оценка на глобалните парични и кредитни нужди;
 • да координира собствената си политика както и инвестиционната политика на правителството;
 • да регулира създаването, функционирането и надзора на кредитните институции, банкови и др., както и прилагането на наказанията;
 • да ограничава, където е необходимо, размера на лихвените проценти, дисконтните ставки, комисионните, таксите и всички останали форми на възнаграждения, получавани от банките и другите кредитни институции за извършваните от тях финансови операции и услуги, включително и тези, предоставяни от Централната банка.

Състав и структура

[редактиране | редактиране на кода]

Националният монетарен съвет на Бразилия се състои от трима членове:

 • министъра на икономиката на Бразилия, който е и председател на съвета;
 • гуверньора на Централната банка на Бразилия;
 • специалния секретар за приходите към Министерството на икономиката.

Националният монетарен съвет заседава на редовни сесии веднъж месечно, за да разглежда и гласува по въпроси от своята компетенция. По инициатива на неговия председател могат да бъдат свиквани и извънредни сесии. Решенията на CMN се оформят като резолюции и инструкции, които имат задължителен характер, и се публикуват в Официалния вестник на Съюза и на интернет страницата на Централната банка.

Към Националния монетарен съвет функционират и седем консултативни съвета:

 1. за нормите и организацията на финансовата система;
 2. за търговията с ценни книжа и фючърси;
 3. за земеделския кредит;
 4. за индустриалния кредит;
 5. за публичната задлъжнялост;
 6. за жилищното кредитиране, за санитарната и градската инфраструктура;
 7. за парична и обменна политика.

Освен от консултативните съвети, дейността на Националния монетарен съвет се подкрепя и от Техническа комисия за парите и кредита (COMON), чиято дейност се координира от гуверньора на Централната банка.

Съставът на COMOC се формира от:

 1. гуверньора на Централната банка;
 2. председателя на Комисията по ценните книжа на Бразилия;
 3. ипълнителния секретар и секретарите на Националната хазна и на икономическата политика към Министерството на финансите;
 4. заместник-гуверньорите на Централната банка.

Централната банка на Бразилия изпълнява ролята на изпълнителен секретариат на Националния монетарен съвет.