Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в Република България е разработена във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите.[1]

Основните етапи на разработването включват:

 • Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора – водни ресурси и инфраструктура във водния сектор.
 • Разработване на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и организиране на обществено обсъждане.
 • План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, в краткосрочна (2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 – 2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива.
 • Приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България от Народното събрание – Приета с Решение на Народното събрание.

Методология[редактиране | редактиране на кода]

При изготвянето на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор е приложена методологията на стратегическото планиране, която определя и основните технологични етапи при разработване на стратегията, а именно:

 • Анализ на средата
 • Анализ на силните, слабите страни възможности и заплахи (SWOT анализ)
 • Определяне на целите
 • Разработване на алтернативи (последователност от действия и мерки) за постигане на зададените цели
 • Избор на алтернатива – стратегия за развитие
 • План за действие
 • Разработване на механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението

Приложения към НСУРВС[редактиране | редактиране на кода]

В Приложения от 1 до 8 към НСУРВС са представени подробните данни от извършените анализи и резултати от работата, а именно:

Анализ на средата, включващ:

 1. Анализ на водопотреблението и бъдещите нужди от вода
 2. Анализ на водностопанската инфраструктура
 3. Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор
 4. Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор
 5. Анализ на нормативната и регулаторната рамка на процесите в сектор „Води“
 6. Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности по управлението на водите
 7. Анализ и оценка на разходите във водния сектор и на източниците на тяхното финансиране
 8. Кратък преглед на институционалното устройство и предизвикателствата във водния сектор в други държави.

В Приложение 9 е представена „Стратегия за управление на дейностите при минералните води“, което бе пряко инспирирано от проведените обществени обсъждания.

НСУРВС е разработена в рамките на проект, възложен от МОСВ. Изборът на алтернативата, представена в настоящия документ, се осъществи след многократно обсъждане с представители на МОСВ, МРРБ, МИЕТ, МЗХ, МЗ, МФ, както и на организирани за целта обществени обсъждания, обсъждане във Висшия консултативен съвет по водите, а също и чрез получените мнения, коментари и становища от всички проявили интерес чрез пощата и интернет страницата на МОСВ.

Източници[редактиране | редактиране на кода]