Направо към съдържанието

Неделино (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Неделино (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Смолян
Площ102,25 km²
Население6 456 души
Адм. центърНеделино
Брой селища16
Сайтwww.nedelino.bg
Управление
КметБоян Кехайов
(независим политик; 2015)
Общ. съвет13 съветници
 • СДП (4)
 • ГЕРБ (2)
 • РБ (2)
 • БДЦ (2)
 • РЗС (1)
 • БДФ (1)
 • НАРОДЕН СЪЮЗ (1)
Неделино (община) в Общомедия
Географска карта на община Неделино

Община Неделино се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян.

География[редактиране | редактиране на кода]

Положение, площ[редактиране | редактиране на кода]

Общината се намира в югоизточната част на Област Смолян. Границите ѝ са следните:

С площта си от 102,252 km2, съставляваща 3,2% от площта на областта, заема последното място сред 10-те общини на областта.

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на общината е ниско и средно планински и се простира в югозападната част на Източните Родопи. Средната надморска височина е 400 – 500 м.

Нейната територия изцяло се заема от централните, най-високи части на източнородопския рид Жълти дял. Максималната височина рида и на общината е връх Аладаг 1240,5 m, разположен на границата с община Ардино, на 1 km северно от село Гърнати, а минималната – 434 m, в коритото на Неделинска река, на границата с община Златоград, югоизточно от село Крайна.

Горският фонд на общината обхваща 72 795 дка, от тях 19 741 дка са заети от широколистни гори, а иглолистните – 46 642 дка.

Води[редактиране | редактиране на кода]

Основна водна артерия на община Неделино е Неделинска река (24 km, ляв приток на Върбица). Тя води началото си от община Мадан и протича през община Неделино от северозапад на югоизток в дълбока, слабо залесена долина с част от горното и цялото си средно течение. Основни нейни притоци на територията на общината са реките: Мързянска (десен, влива се северозападно от гр. Неделино), Омарев дол (десен, влива се в гр. Неделино), Мъзълска (Тикленска, ляв, влива се при с. Крайна) и Припекска (ляв, влива се на границата с община Златоград).

Население[редактиране | редактиране на кода]

В община Неделино живеят 8928 души, а градът има 4659 жители (включително 4382 мъже и 4546 жени). Гъстотата на населението е сравнително висока – 87,27 души/кв. км. Единствено село Гърнати е по-голямо по площ и второ по население, защото е разделено на 5 махали. Наблюдават се тенденции за сезонно обезлюдяване на общината. Темповете на застаряване на населението са по-ниски в сравнение със средните за страната.

Етнически състав (2011)[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 7221 100,00
Българи 5600 77,55
Турци -
Цигани -
Други -
Не се самоопределят 24 0,33
Не отговорили 1589 22,01

Движение на населението (1934 – 2021)[редактиране | редактиране на кода]

Община Неделино
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2021
Население 2438 3137 3941 5083 8592 9489 9273 8715 7221 5079
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Общината има 16 населени места с общо население от 5079 жители според последното преброяване от НСИ на 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Неделино, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Бурево 59 2,785 Бурюву Козарка 73 3,865 Кьоравце
Върли дол 88 9,180 Кочани 94 3,862
Върлино 86 3,277 Ельнидже Крайна 50 - в з-щето на гр. Неделино
Гърнати 189 7,875 Гарнате Кундево 173 6,651 Кундюву
Диманово 58 1,873 Неделино 3477 43,330 Узундере
Дуня 32 - в з-щето на с. Върли дол Оградна 138 5,270
Еленка 103 2,687 Кочански колиби Средец 268 6,068 Тикла, Джемийска
Изгрев 147 3,542 Бозавек Тънка бара 44 1,987 Каровце
ОБЩО 5079 102,252 2 населени места са без землища

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Узундере на с. Неделино;
 • Указ № 232/обн. 26.03.1968 г. – заличава с. Тикла поради разделяне на съставните му населени местности и признаването им за отделни населени места;
– признава н.м. Мързян за отделно населено място – с. Върли дол;
– признава н.м. Върлино и н.м. Тънка бара (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Върлино;
– признава н.м. Диманово (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Диманово;
– признава н.м. Бозирог (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Изгрев;
– признава н.м. Козарка и н.м. Чекърци (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Козарка;
– признава н.м. Кочани и н.м. Раевица (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Кочани;
– признава н.м. Кундево (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Кундево;
– признава н.м. Оградна за отделно населено място – м. Оградна;
– признава н.м. Джамийска и н.м. Бурево (от бившето с. Тикла) за отделно населено място – с. Средец;
 • Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – признава с. Неделино за гр. Неделино;
 • Указ № 1943/обн. 29.09.1974 г. – преименува с. Гарнате на с. Гърнати;
 • Указ № 202/обн. 02.03.1976 г. – признава н.м. Кочански колиби (от с. Кочани) за отделно населено място – с. Кочански колиби;
 • Указ № 469/обн. 27.04.1976 г. – преименува с. Кочански колиби на с. Еленка;
 • Указ № 2932/обн. 30.09.1983 г. – признава н.м. Бурево (от с. Средец) за отделно населено място – с. Бурево;
– признава н.м. Тънка бара (от с. Върлино) за отделно населено място – с. Тънка бара;
 • Указ № 250/обн. 22.08.1991 г. – признава н.м. Дуня (от с. Върли дол) за отделно населено място – с. Дуня;
– признава н.м. Крайна (от гр. Неделино) за отделно населено място – с. Крайна;
– признава м. Оградна за с. Оградна.

Икономика[редактиране | редактиране на кода]

Горите са стратегически резерв на почти всички дейности в общината от значение за развитието на общинската икономика – туризъм, дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, култивирано отглеждане и преработка на билки, гъби и горски плодове.

Основните култури, които се отглеждат са тютюнът, поради особено благоприятните климатични и географски особености, и картофите. Неделино е сред водещите общини в региона по производство на ориенталски тютюн.

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През общината преминава единствено участък от 14,4 km от Републикански път III-8652 (от km 6,2 до km 20,6) от Републиканската пътна мрежа на България.

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]