Новобългарски език

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Новобългарският език е историческа форма на развитието на българския език, която е непосредствено след края на среднобългарския период — 14 в.

Новобългарският период започва през 15 в. За новобългарския книжовен език обаче се счита, че се развива от началото на 19 в. насам.

Примери за развитието на новобългарския език[редактиране | редактиране на кода]

† Азь ижє въ Христа Бога благовєрны и христωлюбыви и самодржавны Iω Влад вєликы воивωда и господинь, ωбладȢѫщѫ и господствȢвѫщѫ вьсєх зємлєѫ оуггровлахїискоѫ и запланинскым странамь, АмлашȢ и ФаграшȢ хєрцєг...

— Грамота на Влад Дракула, 1430-1439 и 1442-1446

ИСТОРЇѦ СЛАВЄНОБОЛГАРСКАѦ

СОБРАНА И НАРЕЖДЕНА
ПАИСЇЕМЪ ЇЕРОМОНАХОМЪ
ПОЛЗА ѿ їсторїи

Вѣдѣнїе прежде бывъшихъ въ мїрѣ семъ вещеї и дѣѧнїи, живȢщымъ. на земли не такмо полезно но и зѣло потребно есть любомȢдрыи читателю. аще навїкнеш сїхъ често прочїтоваты ωбогатїши се разȢмомъ, и не бȢдешы вѣсма неїскȢсенъ. и младїмъ детемъ и препростїмъ чловѣкомъ, безωтвѣтенъ. егда по слȢчаю въпросїтъ тъ. ω преждебывшїхъ въ мiрѣ. црковнаѧ деѧнїѧ и цркiе исторїки, и съ не малїмъ стидомъ бȢдеши. егда ѿ сїхъ нїчтоже възможеши, ѿтвѣщаваты...

— „Исторїѧ славѣноболгарскаѧ“, 1762

Ижє въ свєтыхъ отца нашєго архiєпископа Константина града Jоанна Златоустаго слова поучитєлны въ свєтый вєлики чєтврътакъ. Сх. Отчє благослови. За молитвъ.

— Свищовски дамаскин, XVIII в.

КѶРIАКОДРОМIО
Сирєчъ:
НЄДЄЛНИКЪ
ПОȢЧЄНIЄ

На всѣхъ Нєдѣлахъ въ...

— 1806

ПРЄДИСЛОВЇЄ

Кога̀то из' пє̀рво вѝдѣхъ по дрȢги-тѣ мѣста̀ чи дѣца̀-та начє̀ватъ да чєта̀тъ на кнѝги пѝсани по тѣ̀хны-атъ ѧзìкъ, п'озна̀хъ ко̀лко злѣ стрȢ̀ватъ по на̀съ оуч̀итєлитѣ и ко̀лко на пра̀здно мȢки тє̀глѧтъ го̀ркитѣ дѣца̀.

— „Рибен буквар“, П. Берон, 1824

Корицата на „Болгарска граматика“ от Неофит Рилски, 1835
БОЛГАРСКА
ГРАММАТIКА
Сега
ПЕРВО СОЧИНЄНА.

Отъ Нєофѷта П. П. сȢщаго изъ свѧщенныѧ обитєли Рылскiѧ, за оупотрєбленiє на Славєноболгарски тє оучилища, а на свѣтѣ издана отъ любородны те прєдстоѧтєли за Болгарско то просвѣщєнiє.

Г. братїѧ МȢстакови,

Житєли БȢкорєшкiѧ, съ иждивєнiє то на-общо то новосостаклєно въ Габрово оучилищє.

— „Рилски)