Нуклеинова киселина

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Нуклеиновите киселини са високомолекулни органични съединения, съставени от голям брой линейно подредени нуклеотиди. Последователността на нуклеотидите в полинуклеотидната верига е специфична за всяка отделна молекула нуклеинова киселина (НК). Биват ДНК и РНК. Наименованието идва от мястото на локализация - nucleus (ядро). В състава им влизат C, H, O, N и P. Мономерът на нуклеиновата киселина се нарича нуклеотид. Нуклеотидите на ДНК са дезоксирибонуклеотиди, на РНК-рибонуклеотиди.Структура на НК - Нуклеиновите киселини са дълги, прави, неразклонени хетерополимерни молекули. Те са изградени от мономери (наречени нуклеотиди), подредени в точно определен ред. ДНК и РНК са полинуклеотиди. Всеки нуклеотид се състои от монозахарид пентоза (за РНК това е рибоза, а за ДНК - дезоксирибоза), остатък от фосфорна к-на (фосфатна група) и азотна база. За РНК това са Аденин, Гуанин, Цитозин и Урацил. ДНК има същите бази, като Урацила е заменен с Тимин. Аденин и Гуанин се наричат ‘големи’ или пуринови бази, а Цитозин, Урацил и Тимин - пирамидинови или ‘малки’.Свързването на нуклеотидите се осъществява по два начина.Първият е чрез ковалентна връзка.Тя се образува между фосфата на един нуклеотид и третият въглероден атом от пентозата на другия нуклеотид.Това става чрез 3`5`фосфодиестерна връзка.С помощта на такива връзки нуклеотидите се свързват помежду си в дълги неразклонени,линейни и последователни полинуклеотидни вериги.Вторият начин е чрез водородни връзки.Образуват се между азотните бази на два срещуположни нуклеотида.Те възникват ако е спазено правилото за комплементарност на базатите,а именно,че срещу Аденин винаги стои Тимин както и срещу Гуанин винаги стои Цитозин.

Строеж на нуклеиновите киселини.[редактиране | редактиране на кода]

Нуклеиновите киселини имат първичен, вторичен и третичен строеж. Първичният строеж има решаващо значение за съхранение на наследствената информация.

Първичен строеж на нуклеиновите киселини.[редактиране | редактиране на кода]

Всички нуклеинови киселини са изградени от нуклеотиди. Те са свързани чрез нуклеотидни връзки в различно дълги полинуклеотидни вериги. Нуклеотидите са фосфатни естери на нуклеозидите. Нуклеозидите са изградени от пуринови или пиримидинови бази, които чрез N-гликозидна връзка са свързани с пентоза (захар с неразклонена верига, съдържаща пет въглеродни атома). Пентозите в нуклеиновите киселини са D-рибоза и 2-дезокси-D-рибоза, както и двете са във фуранозна форма. Нуклеозидите и нуклеотидите се означават съответно като рибозиди и риботиди, дезоксирибозиди и дезоксириботиди. По този начин се извежда и обозначението на нуклеиновите киселини, тъй като в природата полунуклеотидните молекули съдържат само риботиди или само дезоксириботиди. В рибозомната РНК (рРНК) има ограничено количество 2-метилрибоза, най-често свързана в 6-метилцитозин. Наред с главните бази аденин, гуанин, тимин, цитозин и урацил са намерени ограничени количества и от т.н. минорни бази.

  • Нуклеозиди - ковалентно свързани със захарни пуринови и пиримидинови бази се означават като нуклеозиди. В зависимост от захарната съставка се различават рибо- и дезоксирибонуклеозиди. Други нуклеозиди, установени в организми, но срещани в нуклеиновите киселини, са представени в разнородната група на нуклеозидните антибиотици.

Намиращата се в нуклеозидите захар винаги е във фуранозна форма.

  • Нуклеотиди - фосфатни естери на нуклеозидите.