Образователна система в Полша

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Образованието в Полша се ръководи от 2 министерства – Министерство на народното образование и Министерство на науката и висшето образование.

Образованието в Полша се провежда в училища и ВУЗ.

Полско училище[редактиране | редактиране на кода]

В полските училища се учи само на една смяна, във времето между 8 и 15 часа. В Полша има следните типове училища:

Основно училище[редактиране | редактиране на кода]

Полски ученици в униформа от 80-те години

До края на 50-те години основното образование в Полша завършва със 7-и клас, до 1999 г. – то е 8-годишно, а от учебната 1999/2000 г. е 6-годишно.

Основното образование в Полша е задължително и се дели на 2 етапа по 3 години. През първите 3 години преподаването се извършва най-често от един учител, който е и класен ръководител. През следващите 3 години преподаването на различните предмети става от различни учители.

В много основни училища се извършва едногодишно предучилищно обучение, а от началото на учебната 2004/2005 г. то е задължително за всички деца в Полша.

От началото на учебната 2007/2008 г. е въведена и задължителна ученическа униформа, която се определя от директора на училището.

Гимназия[редактиране | редактиране на кода]

Гимбус в САЩ

Гимназиалното образование в Полша е задължително и трае 3 години. То е въведено през 1999 г. Гимназиалното образование завършва с общонационален изпит (подобен на матура), резултатите от който оказват голямо влияние на това в кое средно училище ще продължи да учи ученика.

Към момента изпитът се състои от 2 части – хуманитарна (полски език и литература, история, обществознание) и природо-математическа (математика, биология, химия, физика и астрономия, и география). От 2008/2009 г. е предвидена и трета част – по чужд език.

Гимназиалният изпит е анонимен, провежда се с подготвени на национално ниво задачи, имената и данните на ученика се кодират и проверяващите не могат да ги научат. Учениците получават резултатите от изпита след месец и половина под формата на свидетелство.

С въвеждане на гимназиалното образование в Полша възникна необходимостта от превоз на големи групи ученици от селата към други села или градовете. За кратък период от време беше въведен специален модел оранжев ученически автобус, който беше наречен Гимбус.

Надгимназиални (средни) училища[редактиране | редактиране на кода]

Средното образование в Полша не е задължително. За да продължи ученикът да учи в средно училище той следва да е издържал успешно изпита за завършена гимназия.

Средното образование се извършва в няколко вида училища:

 • Общообразователен лицей – 3 години, дава право за продължаване на образованието след вземане на матура;
 • Профилиран лицей – 3 години, дава право за продължаване на образованието след вземане на матура;
 • Техникум – 4 години, дава право за продължаване на образованието след вземане на матура;
 • Професионално училище – 2 години, не дава право за продължаване на образованието.

Матура в Полша[редактиране | редактиране на кода]

Матурата се състои от 2 части – писмена и устна.

 • Писмена изпит
  • Задължителни са 3 предмета – полски език, чужд език и предварително избран от ученика предмет (от 2010 г. предметите стават 4 – задължителна става и математиката);
  • Ученикът избира нивото на изпита – базово или напреднало;
  • Въпросите са едни и същи за цяла Полша;
  • Данните на ученика са кодирани и изпитът, както и проверката, са анонимни.
 • Устен изпит
  • Задължителен по полски език и чужд език;
  • От устна матура са освободени само финалистите от национална олимпиада по съответния предмет;
  • Изпитваният избира нивото на изпита – базово или напреднало;
  • Въпросите на устния изпит за едни и същи за цялото войводство.

Висше образование в Полша[редактиране | редактиране на кода]

Най-големите университетски центрове в Полша. В скобите: брой на държавните ВУЗ-ове + брой на частните и други ВУЗ-ове + брой на ВУЗ-овете, които не са регистрирани в Министерството на науката и висшето образование

Висшето образование в Полша е синхронизирано с възприетите в ЕС стандарти.

Форми на следване[редактиране | редактиране на кода]

В Полша са възприети 4 форми на следване:

 • Редовно обучение – подобно на България, се осъществява по една специалност;
 • Вечерно обучение;
 • Задочно обучение – осъществява се по една специалност, като занятията са най-често в петък вечерта, събота и неделя;
 • Индивидуално обучение – когато студентът има обективни причини да премине към такъв начин на обучение (заболяване, раждане или отглеждане на дете, допълнителна специалност, пропуснати занятия по други обективни причини и т.н.)

Образователни степени[редактиране | редактиране на кода]

Обучението в Полша се извършва в 3 степени:

 • Първа степен
  • За придобиване на званието Лиценциат (отговаря на българската образователна степен бакалавър) – обучението продължава 6-8 семестъра (за редовно обучение 6 семестъра, за задочно обучение 7-8 семестъра), след успешното завършване студентът има право да премине във втората степен на обучение;
  • За придобиване на званието Инженер (отговаря на българската степен бакалавър – инженер) – обучението е същото, както при степента Лиценциат.
 • Втора степен
 • Трета степен – за придобиване на образователната и научна степен Доктор. Кандидатите следва да имат завършени двете предшестващи степени, обучението продължава 3-4 години и завършва с написване и защита на докторска дисертация. В общи линии няма различия със същото обучение в България.

ВУЗ в Полша[редактиране | редактиране на кода]

Университети[редактиране | редактиране на кода]

Варшавски университет
Политехника – Гданск
Главно търговско училище – Варшава
Аграрна академия – Краков

В Полша функционират 23 държавни и 1 католически университети. От държавните университети 18 са общи и 6 са специализирани. Университетите имат права да обучават студенти в трите степени.

Списък на университетите по време на създаването им и брой на обучаваните в тях студенти

Специализирани университети

Политехники[редактиране | редактиране на кода]

Имат права да обучават студенти в трите степени.

Академии[редактиране | редактиране на кода]

Имат права да обучават студенти в трите степени.

Висши училища[редактиране | редактиране на кода]

В Полша функционират голям брой висши държавни, частни и католически училища, които обучават студенти по първата степен на висшето образование.