Обратни тригонометрични функции

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Обратните тригонометрични функции, наричани още аркусфункции или циклометрични функции, се дефинират като обратни на тригонометричните функции. Те определят ъгъла, съответсващ на дадена отсечка в единичната окръжност. Удовлетворени са зависимостите:

Същестуват две конвенции за нотация – когато функциите се записват във вида , което понякога се съкращава до и се чете аркуссинус, или записване във вида .