Оброк

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Оброк (също оброчище, църквище, курбанище, соборище) е свещено място, сакрален християнски обект, посветен на определен християнски светец - покровител или празник.

С това име се означава и самият култов обред (обричанете на определено място) или ритуал (изпълняваните на оброчното място обредни действия).

Много от оброчищата са разположени върху стари езически светилища от древността, които са били посветени на езически духове и божества.

Обикновено оброкът е разположен в селището или извън него, в близост до аязмо, големи скали, пещери, вековни дървета. Оброчните места се отбелязват с култови знаци : голям камък, каменен или дървен кръст, каменни плочи, колони. Посегателството върху тези места е забранено.

Мястото се посещава от вярващите в определен календарен ден, като се изпълняват обреди за здраве и благополучие, защита от суша, градушки, наводнения, пожари, и др. Задължителен елемент от празника е жертвоприношението. Коля се животно - вол, теле, агне, овца и се приготвя курбан. На оброчния знак и около него се палят свещи.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Заедно по свещените места на планината Осогово. София, 2008 г., изд.РИМ - Кюстендил, печат.Дийор Принт ООД, с.58;
Борисова 1993: Т. Борисова. Тракийските могили на територията на Правешка община. – В: в. „Правец”, 1993 г., бр. 4. Василева 1985: М. Василева. Календарни празници и обичаи. – В: Етнография на България Том III. София, 1985, 109-133 Георгиев 1982: Ц. Георгиев. Моите спомени. Инв. № 524 I/1 (инвентарна книга Документи I/1). Русе, 1982, 19 Дикова-Иванова 2011: Г. Дикова-Иванова. Оброци и оброчни места в Правешко. В: Исторически корени и културно наследство на община Правец. София, 2011. Дилков 2006: П. Дилков. Калугерово. Софийска област. История, бит, култура. В. Търново, 2006, 258-259 Донев 1970: Г. Донев. История на с. Осиковица – Софийски окръг. София, 1970. Предадена на съхранение в ИМ Правец, Инв. № 413 I/ 1, 1985 г. ЕИМ-БАН 1980: ЕИМ-БАН. Етнография на България Том I. София, 1980. Иванов 1995: Ст. Иванов. Осиковица. Минало и настояще. София, 1995. 58 Каменова-Борин 2013: Анюта П. Каменова-Борин, На църква да идем, оброк да сторим. Монтана, 2013. Китов, Борисова 1987: Г. Китов и Т. Борисова. – В: АОР, 1987. Луканов 1984: Ц. Луканов. Минало, бит и обичаи с. Осиковска Лъкавица, Софийски окръг. София, 1984. Предадена на съхранение в ИМ Правец. Инв. № 412 I/ 1, 1985. Малчев 1987: Р. Малчев. Оброчни системи – общи сведения за оброчната система. Бойчиновци, 1987 – От: Въпросник за събиране на материали за оброци и оброчни системи, 1982. От: Р. Малчев, П. Иванов. Въпросник за събиране на материали за оброчни системи, 1985. Маринов 1984: Д. Маринов, Избрани произведения, т. 2, София, 1984. Мутафов 1989: В. Мутафов, Оброчищата като култови обекти. – В: Етнографски проблеми на народна¬та духовна култура. София, 1989, 134-222. Нанов 1999: М. Нанов. Джурово. София, 1999. Нинов 1977: В. Нитов. Исторически дати за село Калугерово, в-к Правешки глас, бр. 2/1977 г. Нитов 2004: В. Нитов. История на село Своде. София, 2004. Павлов 1993: М. Павлов. Село Видраре. София, 1993. Петков 2005: Й. Петков. Равнище. София, 2005. Петкова 2012: М. Петкова, Оброчищата – опит за класификация. В: Етнологията в България - история, методи, проблеми, София Петрунова 2001: Б. Петрунова, В. Григоров, Н. Манолова-Николова Свети места в Годечко, Драгоманско и Трънско. София, 2001. Стаменова 1985: Ж. Стаменова. Родови празници и обичаи. – В: Етнография на България Том III. София, 1985. Стаменова 1985: Ж. Стаменова, Родови празници и обичаи. - Етнография на България, т. III, Духовна култура. София, 1985, с. 139-158. Теодосиев 1990: Н. Теодосиев. Свещенната игра на орфиците. Сп. Култура, бр. 5, 1990. Тенева, Величкова 1994: ГЛАВЕН РЕДАКТОР - н. с. Надежда Тенева, Цветана Величкова - отговорен редактор, Елена Нончева - научен архив на БАН, н. с. Светла Богданова, Ани Кирилова - Етнографски институт с музей „Иван Енчев-Видю, БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ”, Академично издателство „Марин Дринов”, София. 1994, http://www.omda.bg/public/bg_krast/web/kreuz.htm Тодорова 2009: Зд. Тодорова, Предистория на оброчните кръстове, МАБИК, конференция Христов 2004: П. Христов, Общности и празници. Служби, слави, събори и курбани в южнославянското село през първата половина на ХХ век. София, 2004. Христов 2011: Хр. Христов-Референта, Ехо от миналия век. Спомени за Правец В: Исторически корени и културно наследство на община Правец. София, 2011. Ценов 1963: Ц. Ценов. Дипломна работа на тема „Етнографско изследване на село Правец, Софийски окръг”, инв. № 399 I/1 (инвентарна книга Документи I/1). София, 1963, 61[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на оброк