Камено (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Община Камено)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Камено (община)
Map of Kameno municipality (Burgas Province).png
Общи данни
Област Бургас
Площ 354.95 km²
Население 12 812 души
Адм. център Камено
Брой селища 13
Сайт www.kameno.bg
Управление
Кмет Жельо Вардунски
(ГЕРБ)
Общ. съвет 17 съветници
• БСП (6)
• ГЕРБ (6)
• РБ (3)
• НФСБ (1)
• ИК „Румяна Сотирова“ (1)
Bulgaria Kameno Municipality geographic map bg.svg
Камено (община) в Общомедия

Община Камено се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Бургас.

География[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината се намира в централната част на област Бургас и има форма на буква „С“. С площта си от 354,946 km2 заема 12-о, предпоследно място сред 13-те общини на областта, което съставлява 4,58% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф, води, климат, почви, минерални ресурси[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на общината е предимно равнинен и слабо хълмист, като заема централните части на Бургаската низина. Надморската височина варира от 4,5 m на брега на язовир Мандра на югоизток до 229,5 m северозападно от село Винарско, където са крайните югоизточни разклонения на възвишението Хисар. В най-югоизточната част на общината, източно от село Черни връх попадат част от западните склонове на уединеното възвишение Върли бряг.

Цялата община попада във водосборния басейн на Черно море. В най-югоизточните ѝ предели попада западната част на големия язовир Мандра. През общината преминават част от средните течения на реките Айтоска, Чукарска (Чакърлийска) и Русокастренска, като първите два се вливат в Бургаското езеро, а последната, в северозападната част на язовир Мандра. Общата им дължина е около 45 km. Микроязовирите и водоемите са 27 броя. Площта на реките е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите – 5123 дка, на езерата (язовир Мандра) – 2715 дка, на блатата и мочурищата – 679 дка, на рибарниците – 340 дка.

Бургаската низина, в която се намира общината, се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи.

Почвите са предимно излужени черноземни смолници и в по-малка степен – алувиално-ливадни и песъкливо-глинести.

На територията на общината се намират само инертни материали. До село Константиново съществуват три кариери за пясък, а до село Черни връх – кариера за чакъл и фракции.

Население[редактиране | редактиране на кода]

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Общината има 13 населени места с общо население 10 393 жители към 01.02.2011 г[1].

Списък на населените места в община Камено, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището,
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището,
km2
Забележка (старо име)
Винарско 480 22,726 Буюклии (до 1934 г.) Полски извор 436 21,392 Кър чешме (до 1934 г.)
Вратица 95 16,540 Капуджи кьой (до 1934 г.) Русокастро 1183 47,435
Желязово 190 8,320 Демирдеш (до 1934 г.) Свобода 414 - в землището на гр. Камено
Камено 4336 59,287 Каялии (до 1934 г.) Трояново 1150 55,806 Колеш кьой (до 1892 г.)
Константиново 330 21,816 Мандрата (до 1922 г.), Константиново (от 1922 г. до 1951 г. и от 1996 г.) Новоселци (от 1951 г. до 1996 г.) Тръстиково 389 27,334 Сазлъ кьой (до 1934 г.)
Кръстина 400 19,831 Черни връх 709 28,101 Кара тепе (до 1934 г.)
Ливада 281 26,358 Суватите (до 1951 г.) ОБЩО 10393 354,946 1 населено място без землище

Население 2010 – 2013 г.[редактиране | редактиране на кода]

Население на община Камено през годините, според данни на НСИ:[2]

Година Население
2010 12 120
2011 10 330
2012 10 253
2013 10 217

Численост и движение[редактиране | редактиране на кода]

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:[2]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Раждаемост 131 173 137 131 117 119 101
Смъртност 240 236 243 250 214 203 209
Естествен прираст -109 -63 -106 -119 -97 -84 -108

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ (средно на 1000 души, в ‰):[2]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Раждаемост 10,4 13,9 11,3 12,7 11,4 11,6
Смъртност 19,1 19  20  24,2 20,9 19,9
Естествен прираст -8,7 -5,1 -8,7 -11,5 -9,5 -8,2

Етнически състав[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[3]

Численост Дял (в %)
Общо 10 393 100,00
Българи 7989 76,86
Цигани 654 6,29
Турци 327 3,14
Други 147 1,41
Не се самоопределят 83 0,79
Не отговорили 1193 11,47

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

  • Указ № 110/обн. 10.03.1892 г. – преименува с. Колеш кьой на с. Трояново;
  • Указ № 34/обн. 02.03.1922 г. – признава и преименува н.м. Мандрата за с. Константиново;
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Капуджи кьой на с. Вратица;
– преименува с. Демирдеш на с. Желязово;
– преименува с. Каялии на с. Камено;
– преименува с. Кър чешме на с. Полски извор;
– преименува с. Сазлъ кьой на с. Тръстиково;
– преименува с. Кара тепе на с. Черни връх;
  • МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Буюклии на с. Винарско;
  • Указ № 334/13.07.1951 г. – преименува с. Константиново на с. Новоселци;
– преименува с. Суватите на с. Ливада;
  • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Камено за с.гр.т. Камено;
  • Указ № 1942/обн. 17.09.1964 г. – признава с.гр.т. Камено за гр. Камено;
  • Указ № 688/обн. 20.09.1966 г. – признава н.м. (край захарния завод „Свобода“) за с. Свобода;
  • Указ № 1647/обн. ДВ бр.64/1981 г. – отделя с. Дебелт и землището му от община Камено и го присъединява към община Средец;
  • указ № 359/обн. 22.10.1996 г. – възстановява старото име на с. Новоселци – с. Константиново.

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През североизточната част на общината, от северозапад на югоизток преминава участък от 7 km от трасето жп линия СофияКарловоБургас.

През общината преминават частично или изцяло 9 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 95,8 km:

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]