Община Николаево

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Община Николаево
Map of Nikolaevo municipality (Stara Zagora Province).png
Общи данни
Област Област Стара Загора
Площ 96.52 km²
Население 5 100 души
Адм. център Николаево
Брой селища 4
Сайт www.nikolaevo.net
Управление
Кмет Косьо Косев
(БСП)
Общ. съвет 13 съветници
   ДПС (5)
   БСП (3)
   МК БОНСС (3)
   ГЕРБ (2)

Община Николаево се намира в Южна България, Област Стара Загора. Включва 4 населени места с общо население от 4346 жители (към 01.02.2011).

География[редактиране | редактиране на кода]

Разположена е в централната част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора, по поречието на река Тунджа. Включена е в териториалните граници на област с административен център Стара Загора. Община Николаево граничи с три общини, както следва: на север и изток с община Гурково, на запад с община Мъглиж и на юг с община Стара Загора.

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Територията ѝ заема площ от 96,5 кв. км. или 1,87 % от територията на област Стара Загора. Тя е най-малката и най-младата от общините в областта. Поради местоположението си, релефът на територията на община Николаево е разнообразен – равнин, хълмист и включващ част от Сърнена Средна гора. Средната надморска височина е 380 м. Община Николаево попада в преходно-континенталната климатична област. Климатът е повлиян от разположението ѝ между двете планински вериги на север – Стара планина и на юг – Средна гора. Ограниченото влияние на северните въздушни маси е предпоставка за сравнително меката зима и лято без големи горещини. Валежите са около средните за страната. Зимата е сравнително мека, снежната покривка е сравнително неустойчива.

Климат[редактиране | редактиране на кода]

Климатът е подходящ за развитие на земеделието и отглеждане на трайни насаждения, зърнени и технически култури. През летните месеци се наблюдават значителни засушавания. Като цяло средногодишните количества валежи са достатъчни за пасищата и другата естествена тревна растителност, но са в недостиг за селското стопанство.

Почви[редактиране | редактиране на кода]

Почвите в района са разнообразни като превес имат кафявите и кафявите горски почви. Почвите в района са подходящи за отглеждане на трайни насаждения, етерично-.маслени и технически култури, както и някои видове зеленчуци.

Води[редактиране | редактиране на кода]

Водните ресурси включват теченията на реките Тунджа, Радова и Лазова, и са предпоставка за развитието на селското стопанство. На територията на община Николаево няма микроязовири, в непосредствена близост се намира язовир Жребчево, малко използван от местната общност ресурс. Общата площ на водните течения и водни площи е 4807 дка, 3078 дка от които са рибарници. Околната среда в община Николаево е относително добре съхранена. Разположението и в полите на Стара планина и по склоновете на Сърнена средна гора и изключително ограниченото производство на единственото голямо промишлено предприятие – фирма ЕЛПО, предполагат чистота на въздуха, водата и почвите.

Селища[редактиране | редактиране на кода]

Селищната мрежа на община Николаево се състои от 4 населени места. Административен център на общината е град Николаево. В нея се включват и селата Нова махала, Елхово и Едрево. Стратегическото разположение на общината, близостта и до важни транспортни артерии като подбалканският първокласен път София - Бургас, магистралния път Русе - Свиленград, който е на 2 километра, сравнително доброто състояние на пътната мрежа между селищата, наличието на гара, я правят удобно за пребиваване място, разположено в централната част на страната.

Близостта до две планини, изобилието на зелени площи и водни басейни, както и липсата на големи промишлени замърсители определят околната среда в общината като чиста и приветлива. Има добри условия за опазване на жизнена биологична структура на средата. Общината е богата на подпочвени води. В землището на село Нова махала расте осенът - един от защитените дървесни видове, а в района на Николаево има блатен аир. В землището на с. Едрево гнезди сивата чапла, която се числи към защитените животински видове.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]