Община Полски Тръмбеш

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Община Полски Тръмбеш
Map of Polski Trambesh municipality (Veliko Tarnovo Province).png
Общи данни
Област Област Велико Търново
Площ 463,65 km²
Население 14 229 души
Адм. център Полски Тръмбеш
Брой селища 15
Управление
Кмет Георги Чакъров
(независим)
Общ. съвет 17 съветници
   БСП (5)
   ГЕРБ (4)
   РЗС (3)
   НДПС (2)
   ДПС (2)
   Анатоли Александров (1)
Центърът на Полски Тръмбеш в края на май
Изглед от село Каранци
Изглед от с. Петко Каравелово

Община Полски Тръмбеш се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Велико Търново.

География[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината е разположена в североизточната част на Област Велико Търново. С площта си от 463,652 km2 заема 6-то място сред 10-те общините на областта, което съставлява 9,95% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф, води, минерални ресурси[редактиране | редактиране на кода]

Преобладаващият релеф на общината е равнинен и слабо хълмист. Територията ѝ изцяло попада в Дунавската равнина. Източната част на общината, на изток от долината на река Янтра е заета от най-северните разклонения на ниските Драгановски височини с максимална височина от 369 m, разположена южно от село Орловец. Останалата по-голяма, западна част е заета от хълмистите южни части на Средната Дунавска равнина, като северно от село Каранци, в долината на Янтра е най-ниската точка на общината – 34 m н.в. Особеностите на релефа са предпоставка за развитие на селскостопанска, промишлена, транспортно-съобщителна и комуникационна дейност. Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 391,4 km2, фонд населени места – 25,2 km2, горски фонд 38,7 km2, водни течения и площи – km2, територии за транспорт – km2.

Ограничените и недостатъчни водни ресурси на общината се състоят от повърхностно течащи и подпочвени води. Основна речна артерия е река Янтра, която протича през източната част на общината от юг на север с част от долното си течение. Неин основен приток е Елийска река (ляв), на която е разположен и общинския център. По поречието на Янтра са изградени помпени станции. Голяма част от водния баланс на общината е осигурен от не напълно проучени подпочвени води. В западната част на град Полски Тръмбеш се намира сондаж за минерални води. Изградените сгради и съоръжения на „Минерален извор и бани“ са с площ 2 872 m2. В общината има разкрити източници на дълбоки минерални води с хипотермален произход в гр. Полски Тръмбеш и с. Обединение, където е изградена лечебна минерална баня. Температурата им се движи между 44°С и 47°С, а общата минерализация е 3,5 – 5,7 г в литър вода. Проучванията показват, че водоносният хоризонт започва от 750 m, а дебитът на минералната вода е 50 – 60 л/сек. Алкалният характер на водата има престижен лечебно-профилактичен ефект и предимство за най-широкото оползотворяване. Лековитите стойности на минералната вода имат много добра мотивация при редица заболявания на опорно-двигателния апарат, стомашно-чревни заболявания, екземи и други.

Запасите от полезни изкопаеми са ограничени и няма открити залежи от подземни природни богатства. Единственият природен запас са откритите до общинския център залежи на доброкачествена мергелна глина. В селата Каранци, Обединение и Полски Сеновец има разкрити кариери за добив на строителен камък, които към настоящия момент не се експлоатират. Речното корито на Янтра е източник на инертни материали – чакъл и пясък, намиращи приложение в строителството.

Образование и култура[редактиране | редактиране на кода]

На територията на община Полски Тръмбеш функционират 1 полудневна (ПДГ) и 11 целодневни детски градини (ЦДГ) и 11 училища (начално, 9 основни и средно общообразователно).

Културни институции на територията на община Полски Тръмбеш са народните читалища, които възраждат, съхраняват и създават условия за битуването на българските национални традиции в живота, особено на младото поколение. В тях е съсредоточен цялостният културен живот на селищата: библиотечно дело, любителско художествено творчество, музейно дело и всички дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство.

Читалищата са петнадесет на брой, като важно звено в читалищната дейност е библиотечно дело. Петнадесет са читалищните библиотеки и една училищна, с библиотечен фонд общо 182 190 единици. Любителското художествено творчество е втората по значимост дейност в народните читалища. Явен е стремежът на участници и ръководители към художествени прояви. Доказателство са завоюваните отличия от регионални, национални и международни фестивали и събори.

Към градското читалище има Детска музикална школа с класове по пиано, акордеон и народно пеене, където се обучават деца и от съседните села. Работят състав за художествено слово „Карамелчета“, детски театрален състав и състав за латиноамерикански танци. Изградена е и Детска школа по български народни танци към Фолклорна формация „Полянци“.

Културно-историческите паметници, с малки изключения, са добре запазени. Най-значителен за Общината и най-нов културно-исторически археологически паметник са разкопките в местността „Ада-Кузу“, с. Орловец, неолитно селище. Експонатите са добре консервирани и съхранени.

Население[редактиране | редактиране на кода]

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Общината има 15 населени места, от които 1 град и 14 села с общо население 14 219 души по настоящ адрес към 15.12.2014 г.[1].

Етнически състав (2011)[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[2]

Численост Дял (в %)
Общо 14 451 100,00
Българи 10 485 72,56
Турци 1 385 9,58
Цигани 508 3,52
Други 77 0,53
Не се самоопределят 131 0,91
Не отговорили 1 865 12,91

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През територията на общината от север на юг преминава участък от 16,6 km от трасето на жп линията РусеГорна ОряховицаСтара ЗагораПодкова.

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 112,6 km:

Гъстотата на пътищата от I и III клас (226,6 km/1000 km2 /) е по-висока от средната за областта ( 160,2 km/1000 km2 ) и над два пъти по-висока от средната за страната.

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес. //
  2. ((en))  Етнически състав на населените места в България според преброяването на населението през 2011 г.. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 30 юни 2015.