Първомай (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Община Първомай)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Първомай.

Първомай (община)
Map of Parvomay municipality (Plovdiv Province).png
Общи данни
Област Област Пловдив
Площ 521.59 km²
Население 27 200 души
Адм. център Първомай
Брой селища 17
Сайт www.parvomai.bg
Управление
Кмет Николай Митков
(БСП)
Общ. съвет 21 съветници
   БСП (6)
   ГЕРБ (5)
   СДС (3)
   СДП (3)
   ДПС (2)
   ЗС „Ал. Стамболийски“(2)
Bulgaria Parvomay Municipality geographic map bg.svg

Община Първомай се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив.

География[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината е разположена в югоизточната част на област Пловдив. С площта си от 521,59 km2 заема 5-о място сред 18-те общините на областта, което съставлява 8,7% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси[редактиране | редактиране на кода]

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на общината е твърде разнообразен – от равнинен в северната част, през хълмист в централната, до ниско планински в южната и югоизточната. Територията ѝ попада в пределите на Горнотракийската низина, Хасковската хълмиста област и крайните северозападни части на Източните Родопи.

Северните райони на общината се заемат от южната част на Горнотракийската низина, а средните ѝ – от западните части на обширната Хасковска хълмиста област, като тук надморската височина варира от 200 m на север до 400 m на югозапад. Североизточно от село Караджалово, на границата с община Чирпан и община Димитровград, в коритото на река Марица се намира най-ниската точка на община Първомай – 114 m н.в.

В югоизточната част от територията на общината се простира рида Драгойна, крайно северозападно разклонение на Източните Родопи. Рида има форма на изпъкнала на северозапад дъга, като изцяло попада в пределите на общината. Той е ориентиран от югозапад на североизток с дължина 17 – 18 km между долините на реките Каялийка на запад и север и Банска река на юг. Югозападно от село Буково, на границата с Община Черноочене се намира най-високата му точка връх Соуджик 839,7 m, която е и най-високата точка на община Първомай.

Води[редактиране | редактиране на кода]

Основна водна артерия на община Първомай е река Марица, която протича в северната ѝ част от запад на изток, на протежение от 23 km с част от средното си течение. На територията на общината в нея се вливат два по-големи притока: Омуровска (ляв), вливащ се в нея югоизточно от село Крушево и Мечка (десен), вливаща се североизточно от град Първомай. Омуровска протича през общината с най-долното си течение, а река Мечка – със средното и долното си течение покрай село Поройна и град Първомай.

Южните и югоизточните части на общината се отводняват от други две реки, които са също десни притоци на Марица, но се вливат в нея извън пределите ѝ. През селата Искра, Брягово, Драгойново и Езерово с горното и средното си течение протича река Каялийка (Скаличица, 39 km), а югоизточно от село Буково – най-горното течение на Банска река.

По реките Мечка, Каялийка и Банска и на някои от техните притоци са изградени множество микроязовири, водите на които се използват изключително за напояване на обширните земеделски земи в общината. По-големи от тях са: „Езерово“, „Брягово“ и „Искра“ на река Каялийка, трите големи язовира в землището на село Татарево – на ляв приток на река Мечка и др.

Ценен воден ресурс са термалните минерални извори в Драгойново. Край село Виница, на остров Попова ада в река Марица е единственото естествено находище на блатното кокиче в България.

Население[редактиране | редактиране на кода]

Етнически състав (2011)[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 25 883 100,00
Българи 20 552 79,40
Турци 2 092 8,08
Цигани 1526 5,90
Други 28 0,11
Не се самоопределят 114 0,44
Не отговорили 1571 6,07

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Общината има 17 населени места с общо население 25 883 жители (01.02.11 г.).[2]

Списък на населените места в община Първомай, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Брягово 498 49,659 Кара алан Езерово 726 26,318 Дипсиз гьол
Буково 434 40,985 Лоч бунар, Пилашево Искра 1438 63,929 Караджилар, Попово
Бяла река 768 22,568 Читак Караджалово 1075 27,547
Виница 761 14,763 Бадарлии Крушево 814 15,088 Халът кьой
Воден 615 11,135 Мусаджиклар Поройна 136 5,970 Дерекьой
Градина 2411 37,275 Чакърджии, Царско село Православен 431 13,920 Мюселим
Добри дол 114 6,209 Чифлика хаджи Стамо Първомай 13342 75,485 Хаджи Елес, Борисовград
Драгойново 359 36,382 Козлук Татарево 519 28,742
Дълбок извор 1442 45,615 Коз бунар ОБЩО 25883 521,590 няма населени места без землища

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

 • през 1884 г. – преименувано е с. Халът кьой на с. Крушево от населението без административен акт;
 • през 1886 г. – заличени са селата Гьовенджиклии, Кушия (Кошу кьой) и Язла без административен акт поради изселване;
 • през 1887 г. – заличено е с. Горно Дере кьой (Дере кьой горно) без административен акт поради изселване;
 • Указ № 589/обн. 18.12.1889 г. – признава с. Хаджи Елес за гр. Хаджи Елес;
 • Указ № 63/обн. 31 януари 1894 г. – преименува гр. Хаджи Елес на гр. Борисовград (Борисоград);
 • МЗ № 462/обн. 21.12.1906 г. – преименува с. Кара алан на с. Брягово;
– преименува с. Читак на с. Бяла река;
– преименува с. Бадарлии на с. Виница;
– преименува с. Мусаджиклар на с. Воден;
– преименува с. Дервент (Ени махле) на с. Дебър;
– преименува с. Козлук на с. Драгойново;
– преименува с. Коз бунар на с. Дълбок извор;
– преименува с. Дипсиз гьол на с. Езерово;
– преименува с. Юртчии на с. Любеново;
– преименува с. Караджилар на с. Попово;
– преименува с. Дерекьой (Долно дере кьой) на с. Поройна;
– преименува с. Мюселим на с. Православен;
– преименува с. Чакърджии (Чикарджии) на с. Царско село;
 • Указ № 162/обн. 08.04.1931 г. – преименува и признава н.м. Чифлика хаджи Стамо (от с. Крушево) за отделно населено място – с. Добри дол;
 • МЗ № 9159/обн. 5 януари 1946 г. – преименува гр. Борисовград на гр. Първомай;
 • Указ № 45/обн. 08.02.1950 г. – преименува с. Царско село на с. Градина;
– преименува с. Попово на с. Искра;
– преименува с. Буково (Лоч бунар) на с. Пилашево;
 • Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. – заличава селата Дебър и Любеново и ги присъединява като квартали на гр. Първомай;
 • Указ № 98/обн. 17.04.1992 г. – възстановява старото име на с. Пилашево на с. Буково;
 • Указ № 32/обн. 14.02.2000 г. – отделя с. Леново и неговото землище от община Първомай и го присъединява към община Асеновград;
 • Указ № 14/обн. 30 януари 2001 г. – отделя с. Жълт камък и неговото землище от община Първомай и го присъединява към община Асеновград;

Политика[редактиране | редактиране на кода]

Награди за Община Първомай[редактиране | редактиране на кода]

 • Победител в категория „Спорт и младежки политики“, раздел „средни общини“, в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“. Приз за кмета Ангел Папазов за спортни площадки и зали за насърчаване и развитието на любителския и професионалния спорт.

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През територията на общината, в северната ѝ част, от запад на изток преминава участък от 20,7 km трасето на жп линията СофияПловдивСвиленград.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 56,5 km:

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]