Търговище (община)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Община Търговище)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Търговище.

Община Търговище
Targovishte Municipality Within Bulgaria.png
      
Герб
Общи данни
Област Търговище
Площ 840.43 km²
Население 62 636 души
Адм. център Търговище
Брой селища 52
Сайт targovishte.bg
Управление
Кмет Дарин Димитров
(ГЕРБ)
Общ. съвет 33 съветници
ДПС (14)
ГЕРБ (13)
• Местна коалиция „БСП за България“ (5)
• Местна коалиция движение Заедно за промяна (1)
Map of Targovishte municipality (Targovishte Province).png
Община Търговище в Общомедия

Община Търговище е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Търговище.

География[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Общината е разположена в североизточната част на област Търговище. С площта си от 840,429 km2 е най-голямата сред 5-те общините на областта, което съставлява 31,01% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Топографска карта на община Търговище

Природни ресурси[редактиране | редактиране на кода]

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински с преобладаваща надморска височина между 150 и 300 m. Територията ѝ попада в южните части на Източната Дунавска равнина и крайните северни части на Източния Предбалкан.

В северните части на община Търговище са разположени крайните южни разклонения Разградските височини. В тях, на 2,5 km северно от село Миладиновци се намира най-високата им точка – 481,6 m.

В крайните североизточни части на общината се простират най-южните разклонения на Самуиловските височини. На 1 km югоизточно от село Твърдинци височината им достига до 436,8 m.

Западните райони на общината се заемат от източните, най-високи части на Лилякското плато, най-издигната част на цялата Дунавска равнина. Височината им достига до 516,9 m, разположена на 2 km североизточно от село Александрово.

Южно от Разградските височини и източно от Лилякското плато е разположено хълмистото Търговишко поле, което обхваща около половината от територията на общината. В него, на границата с община Велики Преслав, източно от село Надарево в коритото на река Врана се намира най-ниската точка на община Търговище – 112 m н.в.

Южно от Лилякското плато в пределите на общината попадат североизточните, най-високи части на платото Кедикбалкан (част от Източния Предбалкан) с максимална височина връх Гюрген 577 m, разположен на 700 m южно от село Пайдушко.

Южно от Търговишкото поле и източно от пролома на река Врана се издига Преславска планина, разположена в северната периферна ивица на Източния Предбалкан. В нея, на 3 km северозападно от село Копрец се намира най-високата точка на община Търговище – връх Големия вис (Коджакус) 689,4 m[1] н.в.

Южно от планината, на територията на община Търговище се простира най-северната част на хълмистата историко-географска област Герлово.

Води[редактиране | редактиране на кода]

Основна водна артерия на общината е река Врана (68 km, ляв приток на река Голяма Камчия), която протича през нея с почти цялото си течение. Тя води началото си от 567 m н.в., на 1 km южно от с. Тъпчилещово, община Омуртаг. До село Пролаз протича в широка долина, след което пресича в североизточно направление западната част на Преславска планина с дълбок пролом. След като излезе от пролома долината ѝ става широка, като прави голяма, изпъкнала на север дъга и постепенно завива на югоизток през Търговишкото поле. В долното си течение протича по южното подножие на Шуменското плато. Влива се отляво в река Голяма Камчия на 86 m н.в. до село Хан Крум. След град Търговище коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. Площта на водосборния ѝ басейн е 938 km2, което представлява 17,5% от водосборния басейн на река Голяма Камчия. Основните ѝ притоци на територията на община Търговище са: Керизбунар (Съединенска река, 24 km) и Калайджи (Осенка, 22 km).

Река Керизбунар (Съединенска река, 24 km) води началото си от Разградските височини, от 462 m н.в., на 400 м североизточно от връх Канарата (землището на село Миладиновци). Протича в югоизточна посока в широка долина като пресича най-южната част на област Разград (община Лозница), преминава през язовир „Съединение“ и отново се завръща на територията на област Търговище. Влива се отляво в река Врана, на 129 m н.в. между селата Алваново и Пробуда. Площта на водосборния ѝ басейн е 214 km2, което представлява 22,7% от водосборния басейн на река Врана.

Река Калайджи (Осенка, 22 km) води началото си от западната част на Преславска планина, от 566 m н.в., на 2,2 km югоизточно от село Стража. До селото тече на север в дълбока и залесена долина, а след него посоката ѝ става североизточна и долината ѝ се разширява. Източно от град Търговище долината ѝ е коригирана с водозащитни диги, а посоката ѝ – източна. Влива се отдясно в река Врана на 112 m н.в., на 1,5 km източно от село Надарево. Площта на водосборния ѝ басейн е 93 km2, което представлява 9,9% от водосборния басейн на река Врана. Неин основен приток е Кралевска река (22 km). Тя извира от централната част на Преславска планина, от 625 m н.в., на 500 m югоизточно от връх Шааретян (687 m). Протича в североизточно направление, до село Кралево в дълбока и залесена долина, а след селото в широка долина заета от обработваеми земи. След село Дългач коритото ѝ е коригирно с водозащитни диги. Влива се отдясно в река Калайджи на 117 m н.в., на 400 m североизточно от село Надарево. Площта на водосборния ѝ басейн е 66 km2, което представлява 71% от водосборния басейн на река Калайджи.

Общия брой на язовирите в общината е 37, като по-големи са Бели Лом (частично), Росина, Съединение, Фисека, и др[2].

Защитени територии, почви[редактиране | редактиране на кода]

Според държавното лесничейство, стопанистваните и охраняеми гори представляват 190 км2[3]. Общината разполага с 31 защитени природни обекти, от тях 6 са забележителности. Ловно – туристическият район на територията на общината е 3000 декара, площта на курортните гори разположени в местността Боаза са 17 декара[4]. По-голяма част от територията е покрита със сиви горски почви, също голяма част заемат черноземните почви, около реките и деретата се срещат алувиално-ливадни почви.

Населени места[редактиране | редактиране на кода]

Изглед към общинския център град Търговище през 2006 г.
Изглед към село Александрово през 2012 г.
Изглед към село Кошничари през 2008 г.
Изглед към село Разбойна през 2008 г.

Общината се състои от 52 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Населено място Пребр. на
населението
през 2011 г.
Площ на
землището
(в км2)
Забележка (старо име) Населено място Пребр. на
населението
през 2011 г.
Площ на
землището
(в км2)
Забележка (старо име)
Алваново 164 14,860 Миладиновци 210 14,977 Джевизли калфа
Александрово 254 15,469 Мировец 91 11,388 Селим
Баячево 759 15,369 Момино 214 14,000 Казана теке
Бистра 186 13,201 Айладън Надарево 465 12,844 Надър кьой, Надарово
Божурка 289 8,346 Орчанлар Овчарово 573 18,725 Чобан дере
Братово 196 11,675 Осен 69 7,587 Дуванджии
Буйново 465 20,004 Муратлар Острец 435 11,169 Ялъмлар
Буховци 632 24,246 Бухлар Пайдушко 212 18,015 Кочаклар
Вардун 890 36,192 Певец 151 11,864 Ашиково
Васил Левски 355 10,728 Явашево Подгорица 684 19,483 Ак Мехмеди
Голямо Ново 919 20,956 Преселец 312 14,178 Ямла
Голямо Соколово 456 15,291 Коджа Дуган Пресиян 200 16,076 Салтъклар
Горна Кабда 23 6,612 Пресяк 196 11,347 Боаз кесен
Давидово 352 10,056 Даутлар Пробуда 414 10,295 Кара къшлъ
Драгановец 468 14,471 Болу късъ Пролаз 117 7,861 Дервент
Дралфа 391 11,680 Разбойна 455 - в з-щето на гр. Търговище
Дългач 500 13,673 Далгач Ралица 236 12,173 Омарче
Здравец 328 14,012 Окчулар Росина 254 12,997 Кеди юрен
Копрец 224 11,623 Гюня кьой Руец 717 16,933 Юруклер
Кошничари 74 11,837 Сепетчии, Малко ново Стража 726 21,935 Стратидже
Кралево 930 22,201 Карлъ кьой Съединение 281 15,284
Кръшно 240 16,850 Кьосе кьой Твърдинци 135 7,255 Сарлъ дуран
Лиляк 1044 32,758 Чикендин Търговище 37 611 87,427 Ески джумая
Ловец 417 8,144 Авдалар Търновца 301 18,810
Макариополско 630 33,824 Насчи кьой Цветница 95 5,342
Маково 292 12,467 Кочашлии Черковна 632 15,919 Дъбрава

Административно-териториални промени[редактиране | редактиране на кода]

 • след 1887 г. – побългарено е името на с. Надър кьой на с. Надарово без административен акт;
 • Указ № 753/обн. 2 януари 1923 г. – обединява селата Атлар и Заралъ кьой в едно ново населено място – с. Съединение;
 • Указ № 192/обн. 21.04.1923 г. – преименува с. Явашево на с. Васил Левски;
– преименува с. Болу късъ на с. Драгановец;
– преименува с. Окчулар на с. Здравец;
– преименува с. Казана теке на с. Момино;
– преименува с. Чобан дере на с. Овчарово;
– преименува с. Ак Мехмеди на с. Подгорица;
 • Указ № 162/обн. 08.04.1931 г. – преименува с. Ямла на с. Преселец;
 • МЗ № 2820/абн. 14.08.1934 г. – преименува с. Айладън на с. Бистра;
– преименува с. Кайклар на с. Бряг;
– преименува с. Бухлар на с. Буховци;
– преименува с. Герен (Гирен) на с. Въбел;
– преименува с. Коджа Дуган на с. Голямо Соколово;
– преименува с. Даутлар на с. Давидово;
– преименува с. Сепетчии (Малко Ново) на с. Кошничари;
– преименува с. Кьосе кьой на с. Кръшно;
– преименува с. Насчи кьой на с. Макариополско;
– преименува с. Кочашлии на с. Маково;
– преименува с. Джевизли калфа на с. Миладиновци;
– преименува с. Дуванджии на с. Осен;
– преименува с. Ялъмлар на с. Острец;
– преименува с. Ашиково на с. Певец;
– преименува с. Кара къшлъ на с. Пробуда;
– преименува гр. Ески Джумая на гр. Търговище;
 • МЗ № 3072/обн. 11.09.1934 г. – преименува с. Чекендин (Чикендин) на с. Лиляк;
– преименува с. Юруклер на с. Руец;
 • МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Орчанлар на с. Божурка;
– преименува с. Муратлар на с. Буйново;
– преименува м. Орта махле на м. Елда;
– преименува м. Кая баши на м. Елша;
– преименува м. Али бей на м. Еньовец;
– преименува с. Гюня кьой на с. Копрец;
– преименува с. Карлъ кьой на с. Кралево;
– преименува с. Авдалар на с. Ловец;
– преименува с. Селим на с. Мировец;
– преименува с. Кочаклар (Кьочеклар) на с. Пайдушко;
– преименува с. Салтъклар на с. Пресиян;
– преименува с. Боаз кесен на с. Пресяк;
– преименува с. Дервент на с. Пролаз;
– преименува с. Омарче на с. Ралица;
– преименува с. Кеди юрен на с. Росина;
– преименува с. Стратидже на с. Стража;
– преименува с. Сарлъ дуран на с. Твърдинци;
 • Указ № 557/обн. 23.11.1951 г. – преименува с. Черковна на с. Дъбрава;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Далгач на с. Дългач;
– уточнява името на с. Надарово на с. Надарево;
 • Указ № 267/обн. 21.03.1969 г. – заличава с. Въбел и го присъединява като квартал на гр. Търговище;
 • Указ № 441/обн. 13.05.1969 г. – възстановява старото име на с. Дъбрава на с. Черковна;
 • Указ № 757/обн. 08.05.1971 г. – заличава с. Бряг и го присъединява като квартал на гр. Търговище;
– обединява махалите Елда и Еньовец в едно ново населено място – с. Братово;
– обединява махалите Елша и Узунджата в едно ново населено място – с. Цветница;
 • Указ № 3005/обн. 09.10.1987 г. – закрива община Дралфа, Търговишки окръг и присъединява населените места включени в състава ѝ към община Лозница, област Разград;
– отделя селата Буйново, Мировец, Пресяк и Твърдинци и техните землища от бившата община Макариополско, Търговищки окръг и ги присъединява към община Лозница, област Разград;
– отделя селата Алваново, Буховци, Ловец, Макариополско, Надарево, Осен, Острец и Пробуда и техните землища от бившата община Макариополско и ги присъединява към община Търговище;

Население[редактиране | редактиране на кода]

Към 1 февруари 2011 година населението на общината е 57 264 души. Броят на новородените през 2008 година е 830 бебета, с 18 повече от предходната[5], починали са 977 души. През 2009 година общината бележи положителен естествен прираст, като броя на новородените е 993 а на починалите 868 души (593 от града)[6]. През 2003 година съотношението между трите основни възрастови групи за общината е следното: 0 – 14 години – 16,5 %, 15 – 64 години – 68,6 %, и над 65 години – 14,9 %[7].

Численост на населението според преброяванията през годините:[8]

Година на
преброяване
Численост
1934 50 489
1946 48 451
1956 48 144
1965 58 807
1975 68 153
1985 71 034
1992 65 688
2001 60 890
2011 57 264

Етнически състав[редактиране | редактиране на кода]

Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[9]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 57 264 33 229 14 883 3902 594 602 4054 100.00 58.03 25.99 6.81 1.04 1.05 7.08
Търговище 37611 27825 6222 633 138 235 2558 Търговище 73.98 16.54 1.68 0.36 0.62 6.80
Лиляк 1044 415 163 407 0 9 50 Лиляк 39.75 15.61 38.98 0.00 0.86 4.78
Кралево 930 61 497 47 30 92 203 Кралево 6.55 53.44 5.05 3.22 9.89 21.82
Голямо Ново 919 193 254 415 41 Голямо Ново 21.00 27.63 45.15 4.46
Вардун 890 83 9 572 0 3 223 Вардун 9.32 1.01 64.26 0.00 0.33 25.05
Баячево 759 135 380 11 0 29 204 Баячево 17.78 50.06 1.44 0.00 3.82 26.87
Стража 726 378 286 21 3 0 38 Стража 52.06 39.39 2.89 0.41 0.00 5.23
Руец 717 175 518 19 2 Руец 24.40 72.24 2.64 0.27
Подгорица 684 106 459 6 29 14 70 Подгорица 15.49 67.10 0.87 4.23 2.04 10.23
Буховци 632 304 37 209 78 Буховци 48.10 5.85 33.06 12.34
Черковна 632 0 628 0 3 Черковна 0.00 99.36 0.00 0.47
Макариополско 630 433 142 27 26 Макариополско 68.73 22.53 4.28 4.12
Овчарово 573 5 567 0 0 Овчарово 0.87 98.95 0.00 0.00
Дългач 500 36 9 182 272 Дългач 7.20 1.80 36.40 54.40
Драгановец 468 15 268 180 0 5 0 Драгановец 3.20 57.26 38.46 0.00 1.06 0.00
Буйново 465 15 121 284 0 17 28 Буйново 3.22 26.02 61.07 0.00 3.65 6.02
Надарево 465 173 240 12 34 0 6 Надарево 37.20 51.61 2.58 7.31 0.00 1.29
Голямо Соколово 456 92 358 1 Голямо Соколово 20.17 78.50 0.21
Разбойна 455 146 285 4 3 7 10 Разбойна 32.08 62.63 0.87 0.65 1.53 2.19
Острец 435 72 30 326 3 Острец 16.55 6.89 74.94 0.68
Ловец 417 98 212 97 9 Ловец 23.50 50.83 23.26 2.15
Пробуда 414 144 56 195 0 9 10 Пробуда 34.78 13.52 47.10 0.00 2.17 2.41
Дралфа 391 177 171 23 5 10 5 Дралфа 45.26 43.73 5.88 1.27 2.55 1.27
Васил Левски 355 267 47 37 1 Васил Левски 75.21 13.23 10.42 0.28
Давидово 352 154 47 141 0 6 4 Давидово 43.75 13.35 40.05 0.00 1.70 1.13
Здравец 328 166 149 5 Здравец 50.60 45.42 1.52
Преселец 312 25 163 123 0 Преселец 8.01 52.24 39.42 0.00
Търновца 301 0 298 0 Търновца 0.00 99.00 0.00
Маково 292 205 58 0 3 24 2 Маково 70.20 19.86 0.00 1.02 8.21 0.68
Божурка 289 274 13 0 0 Божурка 94.80 4.49 0.00 0.00
Съединение 281 113 162 6 0 0 0 Съединение 40.21 57.65 2.13 0.00 0.00 0.00
Александрово 254 28 225 0 0 Александрово 11.02 88.58 0.00 0.00
Росина 254 152 98 0 0 Росина 59.84 38.58 0.00 0.00
Кръшно 240 78 144 11 0 Кръшно 32.50 60.00 4.58 0.00
Ралица 236 96 132 5 2 Ралица 40.67 55.93 2.11 0.84
Копрец 224 11 213 0 0 0 0 Копрец 4.91 95.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Момино 214 55 156 0 1 Момино 25.70 72.89 0.00 0.46
Пайдушко 212 0 212 0 0 0 0 Пайдушко 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Миладиновци 210 122 5 0 0 81 2 Миладиновци 58.09 2.38 0.00 0.00 38.57 0.95
Пресиян 200 42 123 35 0 0 0 Пресиян 21.00 61.50 17.50 0.00 0.00 0.00
Братово 196 152 0 0 43 Братово 77.55 0.00 0.00 21.93
Пресяк 196 127 37 0 29 Пресяк 64.79 18.87 0.00 14.79
Бистра 186 151 31 0 0 Бистра 81.18 16.66 0.00 0.00
Алваново 164 159 0 2 Алваново 96.95 0.00 1.21
Певец 151 106 0 0 0 0 45 Певец 70.19 0.00 0.00 0.00 0.00 29.80
Твърдинци 135 0 133 0 1 Твърдинци 0.00 98.51 0.00 0.74
Пролаз 117 5 35 0 0 0 77 Пролаз 4.27 29.91 0.00 0.00 0.00 65.81
Цветница 95 35 58 0 0 Цветница 36.84 61.05 0.00 0.00
Мировец 91 59 28 4 0 0 0 Мировец 64.83 30.76 4.39 0.00 0.00 0.00
Кошничари 74 57 15 0 0 Кошничари 77.02 20.27 0.00 0.00
Осен 69 51 11 7 0 0 0 Осен 73.91 15.94 10.14 0.00 0.00 0.00
Горна Кабда 23 6 17 0 0 0 0 Горна Кабда 26.08 73.93 0.00 0.00 0.00 0.00

Вероизповедания[редактиране | редактиране на кода]

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:[10]

Численост Дял (в %)
Общо 57 264 100.00
Православие 27 268 47.61
Католицизъм 153 0.26
Протестантство 180 0.31
Ислям 13 974 24.40
Друго 47 0.08
Нямат 1311 2.28
Не се самоопределят 3453 6.02
Непоказано 10 878 18.99

Политика[редактиране | редактиране на кода]

дарин димитров кмет община търговище
д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище (2015 г. – ). Избран с подкрепата на над 2/3 от гласоподавателите на местните избори през 2015 г., като побеждава на балотажа тогавашният заместник–кмет от ДПСЕмине Якубова

Общински съвет[редактиране | редактиране на кода]

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:[11][12][13][14][15]

Партия, коалиция или инициативен комитет 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Избирателна активност по време на изборите 68,39 % 56,73 % 54,54 % 53,08 % 56,48 %
Общ брой места 45 33 33 33 33 33 33
Движение за права и свободи 7 7 12 11 10 12 14
ГЕРБ 4 8 10 13
Местна коалиция „БСП за България“ (БСП и АБВ) 5
Местна коалиция движение Заедно за промяна 1
Българска социалистическа партия 21 13 9 9 9 6
Обединени за Търговище 5 5 3
Алтернатива за българско възраждане 2
Единна народна партия 1
Атака 3
Обединена десница за Търговище 1
Обединен блок на труда 7
Съюз на демократичните сили 6 2
Съюз на свободните демократи 1
Национално движение „Симеон Втори“ 1
ВМРО - Българско национално движение 1
Обединени демократични сили 9
Коалиция „Народен съюз – БЗНС, ДП 4
Българска комунистическа партия 2
Българска социалдемократическа партия 2
Българска национално-радикална партия 1
Български бизнес блок 1
Политически съюз „ДАР“ 1

Общински кмет[редактиране | редактиране на кода]

Местни избори 2007 г.

На местните избори през 2007 г. кмета на града (Красимир Мирев) печели 3-ти мандат. На първи тур излиза срещу подкрепения от ДПС – Светлан Петков с резултат 40,7 % срещу 38,63 % в полза на Мирев. На втори тур побеждава категорично с 58,37 % на 41.63 процента.[12]

Кметове на кметства[редактиране | редактиране на кода]

Местни избори 2007 г.

Резултати на местните избори през 2007 г.. Избрани са 45 кметове на кметства, от тях:[12]

Икономика[редактиране | редактиране на кода]

През 2009 година ожънатите площи с ечемик са били 148 875 дка, при среден добив 322 кг/дка, по-нисък от предходния[16]. Засетите площи с царевица през същата година са 35 731 дка[17].

Заетост

Според официални данни в през месец декември 2009 година безработните в общината са 10,41 %, при 8,66 % средно за страната[18]. През 2003 година общия брой на заетите в сферата на промишлеността в община Търговище е 6431 души, голяма част заети в промишлените предприятия на град Търговище: „Енерсис“ АД – 800 души, „Божур 2000“ АД – 420 души, „Винпром Търговище“ АД – 340 души, „Кока Кола НВС България“ АД – 300 души (2003), „Тракия глас България“ ЕАД (Шишеджам) – 1600 души (2008), „Терем-Хан Крум“ ЕООД – 628 души (2009), „Мебел Стил“ ООД – 390 души (2009), „Дже те ка“ АД – 120 души, „Корабно оборудване Н.Симов“ АД – 200 души, „Мизия Милк“ АД – 100 души, „Фуражен завод Булмикс“ АД – 120 души, „Мебели Лито“ АД – 140 души, „Гласко“ АД – 200 души и други.

Транспорт[редактиране | редактиране на кода]

През средата на общината, от запад на изток преминава участък от 39,3 km от трасето на жп линията СофияМездраГорна ОряховицаВарна от Железопътната мрежа на България

През общината преминават изцяло или частично 7 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 151,5 km:

Топографски карти[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. www.targovishte.yes.bg
 2. www.journey.bg
 3. „www.ukazatel.bg“, архив на оригинала от 23 март 2012, https://web.archive.org/web/20120323124000/http://www.ukazatel.bg/darjavno-lesnichejstvo-targovishte-9975.html, посетен 23 март 2012 
 4. bsp-targovishte.com
 5. dariknews.bg
 6. www.topnews.name[неработеща препратка]
 7. „www.rdcbg.com“, архив на оригинала от 16 септември 2016, https://web.archive.org/web/20160916032723/http://www.rdcbg.com/invest_demo.htm, посетен 16 септември 2016 
 8. Дигитална библиотека на Национален статистически институт – каталог. // nsi.bg. Посетен на 30 септември 2018. (на английски) Архив на оригинала от 2018-06-13 в Wayback Machine.
 9. „Ethnic composition, all places: 2011 census“. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 30 септември 2018. (на английски)
 10. „Religious composition: 2011 census“. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 30 септември 2018. (на английски)
 11. „Резултати от обработените протоколи на ОИК за избор на общински съветници – I тур, 2003“. // mi2003.cik.bg. Посетен на 30 септември 2018.
 12. а б в „Резултати от местните избори през 2007 г. в община Търговище“. // results.cik.bg. Посетен на 30 септември 2018.
 13. „Резултати от местните избори през 2011 г. в община Търговище“. // results.cik.bg. Посетен на 30 септември 2018.
 14. „Резултати от местните избори през 2015 г. в община Търговище“. // results.cik.bg. Посетен на 30 септември 2018.
 15. „Резултати от местните избори през 2019 г. в община Търговище“. // results.cik.bg. Посетен на 6 ноември 2019.
 16. dariknews.bg
 17. targovishte-bg.com[неработеща препратка]
 18. lovechinfo.eu[неработеща препратка]

Литература[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „География“         Портал „География          Портал „България“         Портал „България