Направо към съдържанието

Общински съвет

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Общински съветник)

Общинският съвет е орган на местното самоуправление в дадена община. Общината е единица на местното самоуправление, ролята на която е да гарантира благосъстоянието на жителите в даденото населено място. Жителите избират кмета и общинските съветници през определен период от време. По силата на своя характер, състав и компетентност общинският съвет приема решения, утвърждава правилници, наредби и инструкции.

В България[редактиране | редактиране на кода]

В България Общинският съвет:

  • определя политиката за изграждане и развитие на общината;
  • избира и освобождава кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление (Пловдив и Варна);
  • приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема отчета за изпълнението му;
  • определя размера на местните такси;
  • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
  • определя правомощията на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
  • създава райони и кметства;
  • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
  • решава различни други въпроси.

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити – граждани могат да присъстват на тях, да отправят питания, становища и предложения. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

Общинският съвет се състои от общински съветници, които се избират от населението на общината. Броят на съветниците в един общински съвет се определя според населението на общината, като може да е от 11 (за община с население до 5000 души) до 51 (за община с над 160 000 жители). За Столичната община броят е специално определен от закона – 61 души.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

„Общински съвет“ – Трета глава от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Република България