Омска област

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Омска област
Субект на Руската федерация
Знаме
    
Герб
Омска област на картата на РусияОмска област на картата на Русия
Страна Флаг на Русия Русия
Площ 141 140 km²
Население (2018) 1 959 822 души
13,9 души/km²
Административен център Омск
Федерален окръг Сибирски федерален окръг
Губернатор Леонид Полежаев
Часова зона UTC +6
МПС код 55
Омска област в Общомедия

Омска област е субект в състава на Руската Федерация, в Сибирския федерален окръг. Площ 141 140 km2 (28-мо място по големина в Руската Федерация, 0,82% от нейната площ). Население на 1 януари 2018 г. 1 959 822 души (25-то в Руската Федерация, 1,33% от нейното население). Административен център е град Омск. Разстояние от Москва до Омск 2555 km.

Историческа справка[редактиране | редактиране на кода]

Първият руски град в региона и един от първите в Сибир е град Тара основан през 1594 г. През 1669 г. градът е преместен на ново място, което заема и досега. През 1716 г. е основано зимовище (острог), на мястото на което през 1768 г. е построено военно укрепление, а през 1782 г. официално е признато за град Омск. Петнадесет години по-късно, през 1797 г. градът е понижен в статут на селско селище, но през 1804 г. отново е преобразуван в град. Сега Омск е вторият по големина град в Азиатската част на Русия (Сибир) след Новосибирск. През 1762 г. е основано селището Тюкалинск, което през 1878 г. е утвърдено за град. Останалите три града в областта са преобразувани в такива през ХХ в. Омска област е образувана на 7 декември 1934 г. от части на Челябинска област и бившите Западносибирски край и Об-Иртишка област.

Географска характеристика[редактиране | редактиране на кода]

Географско положение, граници, големина[редактиране | редактиране на кода]

Омска област се намира в югозападната част на Азиатската Русия, в Сибирския федерален окръг. На запад и север граничи с Тюменска област, на североизток – с Томска област, на изток – с Новосибирска област, а на юг – с Казахстан. В тези си граници заема площ от 141 140 km2 (28-мо място по големина в Руската Федерация, 0,82% от нейната площ).[1]

Релеф[редактиране | редактиране на кода]

Областта е разположена в южната част на Западносибирската равнина по средното течение на река Иртиш (ляв приток на Об) и включва по-малките Тара-Туйска, Долноиртишка, Ишимска, Западнобарабинска и Североказахстанска равнини. Повърхността представлява полегато-вълниста равнина с височина 100 – 140 m с типични дълги, полегати и ниски възвишения (гриви), разпространени предимно в южните райони, а в северните части се простират обширни заблатени пространства. Има множество безотточни падини и плитки езерни котловини.[1]

Климат[редактиране | редактиране на кода]

Климатът е континентален, умерено студен. Зимата е продължителна и сурова със средна януарска температура около -20°С, а лятото е късо и топло със средна юлска температура около 20°С. Годишната сума на валежите е 300 – 400 mm, като на юг количеството им намалява. Вегетационен период (минимална денонощна температура 5°С) е 153 – 162 дни.[1]

Води[редактиране | редактиране на кода]

На територията на Омска област протичат 4 230 реки (с дължина над 10 km) с обща дължина около 19 хил.km2. Те принадлежат към водосборния басейн на река Об и безотточни райони на Об-Иртишкото (на югоизток) и Ишим-Иртишкото (на югозапад и запад) междуречия. Главната река в региона е Иртиш (ляв приток на Об), която пресича цялата област от югоизток на северозапад на протежение над 1000 km. Нейни основни притоци са: Ом (долното течение), Тара (долното течение), Оша, Ишим (долното течение) и Демянка (най-горното течение). В крайната североизточна част протичат най-горните течение на реките Ягилъяха и Чертала, леви притоци на река Васюган, ляв приток на Об. Речната мрежа в областта е разпространена крайно неравномерно, като в северната част е много гъста, а в южната практически отсъства. Всичките реки са с равнинен характер – с много меандри, малък наклон и скорост на течението. Подхранването им е смесено с преобладаване на снежното, от 44 – 60% за реките в северната горска зона и до 60 – 80% за реките в южната лесостепна зона. Водният им режим се характеризира с продължително пролетно-лятно пълноводие и неустойчиво лятно-есенно маловодие. В южните части много от по-малките реки през лятото пресъхват. Замръзват в края на октомври или началото на ноември, а се размразяват през април или май.[2]

В Омска област има над 5 хил. езера с обща площ около 1750 km2, като над 2,6 хил. от тях са с площ над 10 дка. Разпределението им по територията на областта е неравномерно. Най-много са в централните ѝ части, покрай левия бряг на река Иртиш и в Барабинската низина. Много от езерата в южната част имат временен характер и се появяват само през пролетта. По произход са: крайречни (основно в северната част, по долината на река Иртиш), блатни (в Долноиртишката равнина), котловинни (предимно временни, в северните части на Ишимската равнина и в Барабинската низина), реликтови (по древните речни долини в южната част на Ишимската равнина) и други. Най-големите естествени езера в Омска област са: Салтаим, Тенис и Ик (сладководни, в северната част на Ишимската равнина), Ебейти (солено, в южната част на Ишимската равнина) и други. Блатата и заблатените земи заемат 14,36% от територията на областта – 20 268 km2, като на североизток е разположена западната част на една от най-големите блатни системи в света – Голямото Васюганско блато.[2]

Почви, растителност, животински свят[редактиране | редактиране на кода]

В почвената покривка преобладават черноземните (23,6%), блатните (21%), солонците и засолените почви (15,6%), подзолистите (13,3%), солодите (7,3%), ливадните (5,8%), сивите горски (5,7%), ливадно-подзолистите (3,6%). Най-благоприятни и най-усвоени са черноземните почви, които заемат 3,3 млн. ха.[1]

По характера на растителната покривка голяма част от територията на областта се отнася към лесостепната и степната зона, а северната част – в горската (иглолистна) зона. Горите и храстите заемат над 1/4 от територята на областта, като основните дървесни видове са: кедър, смърч, ела, бреза и осика. На юг горската зона на смесените гори постепенно преминава в доната на широколистните гори (брезово-осикови гори), а още по̀ на юг – в лесостепната зона.[1]

Животинския свят в горската зона е представен от бялка, хермелин, лисица, северен елен, лос, сърна, вълк, мечка; в лесостепната – лисица, заек, лалугер. По реките и езерата през летния сезон гнездят множество патки, гъски и други прелетни птици.[1]

Население[редактиране | редактиране на кода]

На 1 януари 2018 г. населението на Омска област наброява 1 959 822 души (25-то в Руската Федерация, 1,33% от нейното население). Гъстота 13,88 души/km2. Градско население 73,05%. При преброяването на населението на Русия през 2010 г. етническият състав на областта е следния: руснаци 1 648 097 души (85,8%), казахи 78 303 (4,1%), украинци 51 841 (2,7%), немци 50 055 (2,6%, татари 41 870 (2,2%) и др.

Административно-териториално деление[редактиране | редактиране на кода]

Административно-териториално деление на Омска област

В административно-териториално отношение Омска област се дели на 1 областен градски окръг, 32 муниципални района, 6 града, всичките с областно подчинение и 21 селища от градски тип.

Административно-териториално деление на Омска област към 1 януари 2018 г.
Административна единица Площ
(km2)
Население
(2018 г.)
Административен център Население
(2018 г.)
Разстояние до Омск
(в km)
Други градове и сгт с районно подчинение
Областни градски окръзи
1.Омск 573 1 178 391 гр. Омск 1 178 391
Муниципални райони
1.Азовски немски национален 1 400 25 317 с. Азово 5 997 30
2.Болшереченски 4 332 25 737 сгт Болшерече 10 427 200
3.Болшеуковски 9 500 7 360 с. Болшие Уки 3 968 292
4.Горковски 2 990 20 082 сгт Горковское 5 451 92
5.Знаменски 3 651 11 475 с. Знаменское 5 294 351
6.Исилкулски 2 789 40 298 гр. Исилкул 23 151 145
7.Калачински 2 840 39 767 гр. Калачинск 22 781 88
8.Колосовски 4 753 11 286 с. Колосовка 5 313 254
9.Кормиловски 1 908 25 367 сгт Кормиловка 9 783 50
10.Крутински 5 721 15 666 сгт Крутинка 6 878 185
11.Любински 3 281 38 186 сгт Любински 10 435 45 Красни Яр
12.Маряновски 1 652 27 602 сгт Маряновка 8 720 47
13.Москаленски 2 478 28 303 сгт Москаленки 9 271 86
14.Муромцевски 6 661 21 740 сгт Муромцево 10 350 250
15.Називаевски 5 874 21 179 гр. Називаевск 11 249 149
16.Нижнеомски 3 354 14 218 с. Нижная Омка 4 821 121
17.Нововаршавски 2 218 22 924 сгт Нововаршавка 6 093 150 Болшегривское
18.Одески 1 800 17 721 с. Одеское 6 148 101
19.Оконешниковски 3 085 13 497 сгт Оконешниково 4 825 129
20.Омски 3 591 100 694 с. Ростовка 5 518 14 Чернолучински
21.Павлоградски 2 494 18 778 сгт Павлоградка 7 154 100
22.Полтавски 2 804 20 598 сгт Полтавка 6 860 146
23.Руско-Полянски 3 321 18 183 сгт Руская Поляна 6 171 160
24.Саргатски 3 731 18 742 сгт Саргатское 8 028 100
25.Седелниковски 5 221 10 299 с. Седелниково 5 316 378
26.Таврически 2 736 35 676 сгт Таврическое 12 669 51
27.Тарски 15 700 45 145 гр. Тара 28 116 302
28.Тевризки 9 800 14 335 сгт Тевриз 6 893 453
29.Тюкалински 6 390 23 579 гр. Тюкалинск 10 326 134
30.Уст Ишимски 7 886 11 601 с. Уст Ишим 4 802 538
31.Черлакски 4 279 28 905 сгт Черлак 10 472 140
32.Шербакулски 2 322 20 031 сгт Шербакул 6 595 91
Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Административно-территориальное деление Омской области“ в Уикипедия на руски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.  

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б в г д е ((ru)) [http://bse.sci-lib.com/article084395.html «Большая Советская Энциклопедия» – Омска област
  2. а б ((ru)) [http://water-rf.ru/Регионы_России/2579/Омская_область «Вода России» – Омска област