Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
ППМГ „Академик Никола Обрешков“
Разград
ОУ „Васил Левски“ - западна фасада.jpg
Информация
Седалище Разград, Област Разград,
Flag of Bulgaria.svg България
Основаване 1972
Вид Гимназия
Директор Мануел Василев Чутурков
Учители Мануел Василев, Калина Иванова, Надежда Димитрова, Кремена Стоянова, Лена Петкова, Анета Инова, Емилия Станкова, Пламена Георгиева, Христо Терзиев, Румяна Григорова, Нели Стоянова, Надя Добрева, Незиха Арабаджиева, Величка Маркова, Олга Събева, Светлана Занкова, Веселин Веселинов, Дияна Добрева, Милена Стоянова, Геновева Пенева, Христо Червенски, Мариана Николова, Екатерина Колева, Нина Дойнова, Стоянка Димитрова, Теодор Тодоров, Веселин Керемедчиев, Георги Димитров, Радостина Рахчева, Антоанета Костадинова, Елена Ачева, Румяна Райчева, Светла Възелова, Доротея Райкова, Ирина Минкова.
Ученици 500
Финансиране Общинско
Публични характеристики
Девиз Ние можем
Празник шести март (06.03)
Навигация
Адрес бул.„Княз Борис I“ № 62
Сайт www.pmgrz.net

Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ е училище в град Разград.

История[редактиране | редактиране на кода]

Математическата гимназия е първото профилирано училище в Разград, основано на 1 септември 1972 г. Профилът е природо-математически. Няма собствена сграда. Работи на две учебни смени. Обучават се 500 ученици в 20 паралелки. Директор на гимназията е Мануел Василев Чутурков. [1].

През 1990 г. започва интензивното обучение по английски език в Разград и това е именно в тази гимназия. През 1975 г. започва провеждането на ежегодния Турнир „Обрешков“. В началото е финансиран от Общинския съвет, а впоследствие изцяло от училищния бюджет. Понастоящем се провежда по математика, информатика, информационни технологии, география, физика, биология и химия.

Близо 4 000 ученици са получили средното си образование в ППМГ.

Директорите през годините са Салим Новманов, Фильо Филев, Йонка Дянкова, Венета Станчева, Мануел Чутурков.

Над 100 са учителите и служителите, отдали професионалния си опит на това училище. Училището е удостоено с наградата „Никола Икономов“ на Община Разград, връчена на 24 май 2013 г., първото и единственото досега училище в общината, получило тази награда.

Учител на годината на общината през 2014-та е г-жа Венета Николаева Ненчева – старши учител по химия и опазване на околната среда, а през 2016-та е Елена Илиева – учител по английски език.

Наградата „Никола Икономов“ на Община Разград за 24 май 2014 г. получава г-н Христо Петров Червенски – учител по физика.

На 1 ноември 2014 г. наградата на Община Разград „Никола Икономов“ получава и директора на гимназията – Мануел Василев Чутурков.

От 11 до 13.03.2016 г. в Бургас се провежда традиционното Пролетно състезание по физика. Разград е представен от Цветан Димитров, ученик от 12.а клас. Той завоюва втора награда в своята възрастова група. Понастоящем студент в Манчестър.

10 ученици – 6 национални олимпиади, това е равносметката, която прави през месец април 2016 г.

ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Разград. Единствено Математическата гимназия представи Разградска област на националните кръгове по физика (Цветан Минков, ученик на Христо Червенски), математическа лингвистика (преподавател Емилия Станкова)

По география Разград е представен от три училища, но успехът на ППМГ е особено голям, тъй като в най-голямата възрастова група 10 – 12 клас до национален кръг са допуснати само 17 ученици от страната, постигнали над 140 точки. За сравнение – градове с традиции в преподаването на географията като София и Стара Загора няма да имат представител от 10 – 12. клас по география, а Разград е представен от абитуриента Добромир Манолов с преподавател Веселин Керемедчиев.

Традиционно на национална олимпиада по биология се класират ученици от „биологическата“ паралелка в ППМГ. Тази година се класира абитуриентката от ППМГ Ива Андреева с преподавател Светлана Занкова. Сега Ива следва медицина в Плевен.

На националната олимпиада по техническо чертане участват Борис Димов, Георги Георгиев, Адриана Миленова /миналогодишният първенец в България/, Мартин Пенев и Александър Цонев.

За девета поредна година нямаме слаби оценки на матурата по БЕЛ и ППМГ е на 51 място в България.

Паралелки[редактиране | редактиране на кода]

С новото законодателство от 1 август 2016 г. гимназията е общинско училище. Според вида на подготовка училището е неспециализирано. Според етапа или степента на образование училището е гимназия. Според съдържанието на подготовката гимназията е профилирана. При условията и по реда на ЗПУО ППМГ “Акад.Н.Обрешков” - Разград осъществява обучение от прогимназиалния етап /пети клас/ на основната степен на образование.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ППМГ „АКАД.Н.ОБРЕШКОВ“ – РАЗГРАД В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Чл. 1. (1) С тези правила се определят условията и реда за кандидатстване, класиране и записване в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград на ученици след завършен IV клас;

(2) Правилата са в съответствие с чл. 38,ал. 3 от ЗПУО и  с Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование, обн.-ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.

(3) Броят на паралелките и учениците се определя съгласно чл. 50,ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград  имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване по математика в IV клас и са участвали най-малко в една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки или в две състезания в областта на математиката или на природните науки, включени в календара на МОН.

(2) Състезанията и/или олимпиадата по ал. 1 се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището преди началото на всяка учебна година, а за учебната 2017/2018 година до 15 януари 2017 г.

(3) Състезанията и/или олимпиадата по ал. 1, в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

(4) За учебната 2016/2017 година  състезанията/олимпиадата от календара на МОН, които ще участват в балообразуването са:

·        Областен кръг на олимпиада по математика – 08.02.2017 г.;

·        Пролетно математическо състезание – 01.04.2017 г.;

  • Математическо състезание „Европейско Кенгуру” – областен кръг за ученици от IV клас – 18.03.2017 г.;
  • Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас – 14.05.2017 г.

Чл.3(1) Учениците се класират съгласно чл. 74 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование въз основа на:

1. резултата от националното външно оценяване по математика;

2. успеха от учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;

3. резултатите от най-малко две състезания/олимпиада по чл. 2, ал 4.

(2) За участие в класирането учениците подават:

1. заявление до директора на ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград (по образец);

2. копия на документите за резултатите от състезанията;

3. документ за резултата от национално външно оценяване по математика;

4. копие на удостоверение за завършен начален етап.

(3) Видът на документа по ал. 2, т. 3 се определя от Регионално управление на образованието – Разград.

(4) Документ по ал. 2, т. 2 може да бъде и общ протокол от съответното състезание, удостоверено с подпис и печат на регионалния организатор.

Чл. 4.(1) При оформяне на количествен бал, в точки, за прием в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград участва:

1.      резултатът от националното външно оценяване по математика в брой точки;

2.      успех от учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците, обн. ДВ бр. 74/20.09.2016 г., както следва:

·          2.1.  Отличен 6 – 50 точки;

·          2.2.  Мн. добър 5 – 39 точки;

·          2.3.  Добър 4 – 26 точки;

·          2.4.  Среден 3 – 15 точки.

3.      двата най-добри резултата от състезания/олимпиада по чл. 2, ал. 4 в брой точки, с коефициент, както следва:

·        Областен кръг на олимпиада по математика – 08.02.2017 г.

·        Пролетно математическо състезание – 01.04.2017 г.;

  • Математическо състезание „Европейско Кенгуру” – областен кръг за ученици от IV клас – 18.03.2017 г.;
  • Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас – 14.05.2017 г.

(2) Балът за участие в класирането се формира като сбор от:

·     Точки по чл. 4, ал. 1, т.1 – максимален брой 20 т., коефициент 1, максимално 20 т.

·     Точки по чл. 4, ал. 1, т.2 – максимален брой 50 т., коефициент 1, максимално 50 т.

·     Точки по чл. 4, ал. 1, т.3:

-         Областен кръг олимпиада по математика – максимален брой 21 т., коефициент 4,76, максимално 100 т.

-         Пролетни математически състезания – максимален брой 26 т., коефициент 3,85, максимално 100 т.

-         Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“ – максимален брой 140 т., коефициент 0,71, максимално 100 т.

-         Математическо състезание „Питагор“ – максимален брой 100 т., коефициент 1, максимално 100 т.

(3) Максимален брой точки за участие в класиране /бал/ - 270 т. Окончателният бал се пресмята с точност до 0,1.

Чл. 5.(1) Резултатите на учениците се оформят в рейтинг-скала и се и оповестяват на интернет страницата на училището.

(2) За участие в класирането учениците подават документи от 19 до 23 юни 2017 г.

(3) В срок от 26 юни до 16,30 ч. на 27 юни 2017 г. ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – Разград обявява класирането на учениците при спазване на Закона за личните данни.

(4) Записването на приетите ученици се извършва от 28 до 29 юни 2017 г.

(5) Обявяване на записаните ученици и/или свободни места – 29 юни 2017 г.

(6) Уведомява в срок до 30 юни 2017 г. следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места. 

(7) Записва в срок до 17,30 часа на 03 юли 2017 г. следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

(8) При наличие на незаети места след срока по предходната алинея, приема в периода 5-6 юли 2017 г. заявленията по образец, копия на служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, и копията от удостоверенията за завършен начален етап на образование на учениците, кандидатстващи за тези места.

(9) Класира в срок до 7 юли 2017 г. кандидатстващите ученици по низходящ ред по общия брой точки на всеки кандидат.

(10) Записва класираните ученици в срок до 10 юли 2017 г. с оригиналите на удостоверенията за завършен начален етап на основно образование.

Чл.6. Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по допълнителни критерии при следната последователност:

1. Резултат от областен кръг на олимпиадата по математика;

2. Следващите най-добри резултати от състезанията/олимпиадата по чл. 2, ал.4;

3. Резултат от националното външно оценяване по математика.

Чл.7  Приемът в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград, за учебната 2017/2018 се извършва до 15.07.2017 г. /за 2017 г. – 17 юли/.

Чл.8(1) За записване в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград приетите ученици подават заявление до директора на училището, оригинал на удостоверение за завършен начален етап и служебна бележка с резултатите от олимпиадата/състезанието.

(2) Над утвърдения държавен план-прием, съгласно  чл. 77, ал. 2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, се приемат:

1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането – в срок до 11 юли 2017 г. се подават заявление, резултати от олимпиада и/или състезания, копие от акт за раждане и удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование - в срок до 11 юли 2017 г. се подават заявление, резултати от олимпиада и/или състезания, копие от акт за смърт и удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

Чл. 9(1) В срок до 15 юли 2017 г.,  директорът на ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград  уведомява началника на Регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици в паралелката в V клас.

(2) Ако записаните ученици са под норматива за минимален брой, паралелката се закрива от началника на регионалното управление на образованието и учениците продължават образованието си в друго училище. В срок до 20 юли 2017 г. учениците получават оригиналите на удостоверенията за завършен начален етап на основно образование.

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Наименование на профила Код на професията Наименование на професията Код на специалност от професия Наименование на специалност от професия Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици Чужд език Начин на балообразуване Профилиращи предмети
Начин на изучаване Изпити Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН Национално външно оценяване по друг предмет Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
интензивно разширено без интензивно и без разширено Чрез тест проверка на способностите първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет трети предмет четвърти предмет
БЕЛ М
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
МАТЕМАТИЧЕСКИ ДНЕВНА 5 1 26 АНГЛ.ЕЗИК Х 2 Х 2 МАТЕМАТИКА ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА АНГЛ.ЕЗИК ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ ДНЕВНА 5 1 26 АНГЛ.ЕЗИК Х 2 Х 2 МАТЕМАТИКА ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКА ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ АНГЛ.ЕЗИК МАТЕМАТИКА
ПРИРОДНИ НАУКИ ДНЕВНА 5 1 26 АНГЛ.ЕЗИК Х 2 Х 2 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА АНГЛ.ЕЗИК
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ДНЕВНА 5 1 26 АНГЛ.ЕЗИК Х 2 Х 2 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА АНГЛ.ЕЗИК БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ
Общо за училището: 4 104

Източник[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]