Пауза (музика)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Пауза в музиката се нарича периодът на мълчание или тишина, който разграничава отделните звукови периоди (особено между отделни части от произведението). Обозначава се в музикалната нотация със специални знаци.

При изпълнителското изкуство паузите имат точно фиксирана продължителност, неспазването на която би довела до разрушаване на ритъма, темпото и логичното развитие на музикалното произведение.

Паузите се записват на петолиние. За пръв път петолинието в днешния си вид е било използвано още през 11 век.

Ако целят състав трябва да прекъсне за известно време, тогава се използва така наречената генерал-пауза.

В крайна степен мълчанието е използвано в произведението на американския композитор на класическа постмодерна музика Джон Кейдж 4′33″, в което за изпълнителя са изписани само паузи.

Паузи според времетраенето[редактиране | редактиране на кода]

Така, както за всеки тон, звук или шум в музиката има писмен знак, наречен нота, така и за паузите има съответен знак, носещ същото название – пауза. Паузите и съответните им ноти, според своето времетраене, биват:

Нота Пауза Име на нотата и на паузата Времетраене
Знак На петолинието
Maxima rest.svg Music-octwholerest.svg Осморна
Longa.gif Longa rest.svg Music-quadwholerest.svg Четворна
Double whole note.svg Breve rest.svg Music-doublewholerest.svg Двойна
Figure rythmique one.png Whole rest.svg Music-wholerest.svg Цяла
Figure rythmique blanche hampe haut.svg Half rest.svg Music-halfrest.svg Половина
Figure rythmique noire hampe haut.svg QuarterRest.svg Music-quarterrest.svg Четвъртина
Figure rythmique croche hampe haut.svg Rest.svg Music-eighthrest.svg Осмина
Figure rythmique double croche hampe haut.svg 16th rest.svg Music-sixteenthrest.svg Шестнадесетина
Figure rythmique triple croche hampe haut.svg 32nd rest.svg Music-thirtysecondrest.svg Тридесет и вторина
Figure rythmique quadruple croche hampe haut.svg 64th rest.svg Music-sixtyfourthrest.svg Шестдесет и четвъртина
Rest 128.png 128th rest.svg Music-hundredtwentyeighthrest.svg Сто двадесет и осмина
Rest 256.png 256 rest.png Silencio de semigarrapatea.svg Двеста петдесет и шестина

Като най-кратката единична пауза се смята 256-на пауза, а като най-продължителна единична пауза – осморна пауза.

Удължаване на пауза[редактиране | редактиране на кода]

Последователните паузи могат да бъдат свързани с лигатура.

В повечето случаи, когато партията на някой глас или инструмент трябва да прекъсне, се използват няколко паузи или се изписва с числа колко броя тактове трябва да продължи паузата, а не само една доста продължителна.