Пентаграм

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за символа. За музикалната група вижте Пентаграм (група).

Пентаграм

Пентаграм или пентаграма е символ, представляващ петолъчна звезда, начертана с пет прави линии. Името произлиза от гръцката дума πεντάγραμμον (пентаграмон), съществителна форма на πεντάγραμμος (пентаграмос) или πεντέγραμμος (пентеграмос), което означава приблизително "пет-линеен" или "пет линии".

Ранна история[редактиране | редактиране на кода]

Съществува спор в историческата наука кога за първи път е бил употребен символът на пентаграма. Датировката на този символ варира между 8200 г. и 4000 г. назад във времето. За родина на пентаграмата се сочат Шумер, Вавилон. Като астрономическа схема на движението на планетата Венера, пентаграмът се появява първоначално 4000 г. пр. н. е. в Месопотамия. Също така пентаграмът е египетски и шумерски знак за звезда. В египетските гробници небето се обозначавало с пентаграм.

Астрономия[редактиране | редактиране на кода]

Наблюдаемото движение на Венера, както древните шумери, а по- късно гърците и маите са установили, показва доста строга 8-годишна цикличност. Ако примерно, в началото на пролетта Венера се наблюдава идеално като зорница, това се случва отново на 8-ата година, като междувременно зорницата се наблюдава добре още четири пъти, но в други сезони. Тези нейни появи, отбелязвани на небесния кръг, отстоят на около 215 градуса й последователното им нанасяне върху една окръжност задава пентаграм (0, 215, 70, 285, 145, 360 - в приблизителни числа)


Шумер[редактиране | редактиране на кода]

Питагорейци[редактиране | редактиране на кода]

Пентаграмът е използван като символ от Питагорейците. За тях особено значима е появата в него на златната пропорция или 'златното средно'. Евклид по-късно го обяснява чрез задачата за "делене на отсечка в крайно и средно отношение" в Книга 6 на "Начала" (вж. по-долу раздел 'геометрия'). През ренесанса тези интереси отново се възраждат и намират различни прояви.

Европейски окултизъм[редактиране | редактиране на кода]

Всъщност по отношение на интерпретацията на пентаграма, Герман Вирт дава доста интересна теория, обръщайки внимание на това, че в немския език пентаграмата се нарича вещерска лапа или "Drudenfuss". Вирт твърди, че "Drude", т.е. вещица, всъщност произлиза от думата "Thrud", т.е. майката на бог Тор, за която богиня почти нищо не е известно. Според същия Г.В. пентаграмата е сакрален календарен символ, обозначаващ зимното слънцестоене, Нова година и Юл.

С този символ са си служили много окултни школи с цел - своето подичиняване на бесовете. Пентаграмът е символ на петте велики принципа: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Това са петте качества, които трябва човек да изработи в себе си, за да стане съвършен. В пентаграма пулсират демонските сили, рано или късно, ще осъществят дяволския замисъл - чрез силите на Пентаграма да намерят пътя към Втората смърт. Пентаграмът представлява пет велики и разумни течения в живата природа - течения на енергия и светлина, които индусите наричат "прана" или "течения на живота". Това са пет велики центъра, в които стават разумни процеси. Те съчетават в себе си пет положителни и пет отрицателни сили. Възходящите или положителните сили, се намират по върховете на Пентаграма, обърнат с върха си нагоре, а низходящите или отрицателните се намират във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу.

Религиозен символизъм[редактиране | редактиране на кода]

Първоначално пентаграмата е символизирала женското начало. Но с течение на времето това доста се е променило. Този символ е бил включен като част от кампанията на Ватикана за унищожение на езическите религии и похристиянчването. Църквата се борила с езичеството, като обявявала техните богове и богини, също и техните свещени символи, за Зло. В тази битка тризъбецът на Посейдон става вила на дявола, островърхата шапка на мъдреца става магьосническа и вещерска, а пентаграмата - знак на Дявола.

Християнство[редактиране | редактиране на кода]

Пентаграмата, според един късен западен автор, е присъстващ в християнството символ. Среща се в архитектурата на някои западни църкви и манастири. На Православното учение са чужди практики, свързани с обожествяване на небесни тела, за това пентаграмата се използва не като символ за Венера. В някои православни трактовки се разчита като Христос и четиримата евангелисти - Матей, Марк, Лука и Йоан. Сравнително рядко се използва в украса на храм.

Мормонство[редактиране | редактиране на кода]

Юдаизъм[редактиране | редактиране на кода]

Сатанизъм[редактиране | редактиране на кода]

Опасения, че енергията на пентаграмата може да се използва и за черна магия, е имало още преди хилядолетия. Панически страх обхванал например църквата когато се появили първите поклонници на “дяволския култ” и заплашвали, че чрез обръщането на този магически символ наопаки с главата надолу, биха могли да бъдат освободени тъмни дяволски сили. Обърната с върха надолу, пентаграмата се превръща в глава на пръч и според сатанистите е символ на Дявола, макар че всъщност означава скрития в материята дух. Обратната пентаграма, според Елифас Леви се смята за зло. Той твърди, че обърнатата пентаграма символизира козел, а изправените нагоре лъчи са рогата му.

Вещерство[редактиране | редактиране на кода]

Според древното вещерство пентаграма служи за доставяне на енергия. Ако пентаграмата седи в кръг (кръгът служи за ограничаване на териотрия) енергията ще се концентрира единствено в кръгът и в центъра на пентаграмата. Така по този начин вещерския индивид ще има необходимата сила (енергия) за да постигне своите лукави цели. Пентаграмата най-вече в каквото и да е вярване служи за доставяне на енергия, тъй като тя е била свързана със стотици вярваня и хора, който са били свързани до край с нея. По този начин пентаграмата е станала символът им, символ на оставената енергия след като починат. Всички рисунки могат да бъдат източници на енергия ако бъдат символи на хора който са били свързани с дадената рисунка по време на живота им. Така, че в общи линии пентаграмата е просто рисунка и не възпява необясними сили и богове.

Нео-паганизъм[редактиране | редактиране на кода]

Бахайство[редактиране | редактиране на кода]

Телема[редактиране | редактиране на кода]

Политически символизъм[редактиране | редактиране на кода]

Много флагове и гербове включват запълнена петолъчна звезда, но пентаграм се среща относително рядко, в някои гербове и само във флаговете на Етиопия и Мароко:

Други организации[редактиране | редактиране на кода]

В литературата[редактиране | редактиране на кода]

Геометрия[редактиране | редактиране на кода]

Построяване[редактиране | редактиране на кода]

Златно сечение[редактиране | редактиране на кода]

Пентаграм, в който са оцветени отсечки с четирите дължини, които се получават при пресичане на ръбовете.

Златното сечение, φ = (1+√5)/2 ≈ 1.618 играе важна роля в правилните петоъгълници и пентаграми. Всяко пресичане на два ръба разделя ръбовете в златно сечение: отношението на дължината на ръба към дължината на по-дългата част от ръба е равна на φ, както и отношението на по-дългата част към по-късата част. Освен това, отношението на дължината на по-късата част от ръба към дължината на отсечката, ограничена от двата пресичащи ръба (странта на вътрешния петоъгълник) също е равна на φ. С други думи, използвайки цветовото означение на илюстрацията в дясно, са в сила отношенията:

червено/зелено = зелено/синьо = синьо/виолетово = φ


Триизмерни фигури[редактиране | редактиране на кода]

Виж също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]