Печат (пояснение)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Печат може да се отнася за:

  • Печат - технологичен процес за получаване на голям брой идентични отпечатъци на знаци, текст, изображения чрез притискане на предварително изработени печатни форми (клишета)
  • Печат (приспособление) за поставяне на знак, удостоверяващ самоличност или валидност
  • Печат (знак) – отпечатък. Може да е поставен с приспособлението, но има и преносно значение
  • Периодика – периодичните издания като цяло
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.