Пивоварна Галата

Пивоварна „Галата“ АД
Типпивоварна фабрика
Индустрияпивоварство
Основаване1907 г. – Варна
Закриване1927 г.
СедалищеВарна
Продукти„Галата"
Продукциябира

„Галата“ АД е бивша пивоварна фабрика – акционерно дружество със седалище град Варна, основано през 1907 г., прекратило дейността си през 1927 г.

История на пивоварната[редактиране | редактиране на кода]

През 1907 г. във Варна се основава Варненското акционерно пивоварно дружество „Галата“. [1][2] Дружеството построява пивоварна фабрика със същото наименование в местността Карантината. Главният депозитен склад на фабриката е на ул. „Кракра“ № 1. [3]

На 29 август 1909 г. фабриката е официално открита с тържествен водосвет в присъствието на акционери и гости, които са почерпени с новото пиво „Галата“.[4]

Варненската пивоварна произвежда светло пиво пилзенски тип и черно пиво „мюнхенски тип“.[5]

През 1915 г. Варненският общински съвет на основание Закона за насърдчение на индустрията отпуска безплатно на пивоварното дружество общински земи в местността „Карантината“ – с Решение № 244/18.04.1915 г. – 2000 m² и с Решение № 307/29.04.1915 г. – още 8080 m². [6]

Спадът в производството на бира в България, особено след 1925 г., дължащ се на тежката акцизна политика на българското правителство, за сметка на поощряване на винарската индустрия, принуждава собствениците на пивоварни фабрики в България да образуват на 3 април 1927 г. пивоварен картел, в който влизат всички съществуващи към момента 18 фабрики, вкл. и тази във Варна. По решение на картела се затварят 12 пивоварни фабрики, сред които и варненската пивоварна. Затворените фабрики спират производство и част от тях продължават да функционират само като депозитни складове за продажба на пиво на останалите 6 действащи пивоварни. Създаването на картела не успява да преодолее спада и различията и през 1931 г. пивоварния картел престава да съществува.[7]

Съгласно решението на картела от 1927 г. пивоварната фабрика „Галата“ преустановява производството на бира. Варненската, плевенската и ломската пивоварна започват да пласират шуменско пиво. [8]

Впоследствие „Галата“ АД се насочва към други дейности и става помощно предприятие на „Текстил“АД – Варна. Дружеството притежава земеделско стопанство, състоящо се от ниви, лозя, гори, паркове и мелници в селата Микре и Сопот, Ловешко. Занимава се със земеделско производство, търговия, банково дело, мелничарство, електрификация, консервиране чрез охлаждане на хранителни продукти, угояване, консервиране и износ на заклан добитък и продукти от него, срещу което внася суров текстилен материал, мореплаване, внос и представителство в чужбина. [9] Дружеството е национализирано през 1947 г.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Петров, Величко, Йордан Платиканов и Стамат Манчев: История и развитие на пивоварната промишленост в България (1848 – 1993), „Съюз на пивоварите в България“, София, 1996 г., с.33 – 34, 45 – 46.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Пътеводител на архивните фондове на Варна 1845 – 1944, архив на оригинала от 5 март 2016, https://web.archive.org/web/20160305100756/http://www.varna-bg.com/statearch/arh18.htm, посетен на 25 юни 2015 
  2. Бочев, Стоян, Капитализмът в България: икономически текстови (1911 – 1935) и лични спомени, изд. Фондация Българска наука и култура, 1998 г., с.407
  3. Петров, Величко, Йордан Платиканов и Стамат Манчев: История и развитие на пивоварната промишленост в България (1848 – 1993), „Съюз на пивоварите в България“, София, 1996 г., с.29 – 30
  4. в-к „Свободен глас“, бр.32 от 30 август 1909 г.
  5. в-к „Търговско-промишлена защита“, Варна, 23 април 1921 г.
  6. „Варненски общински вестник“, Варна, бр.9, 15 юни 1915 г.
  7. Петров, Платиканов и Манчев: История ..., с.46
  8. Известия на държавните архиви, Том 23, София, изд. Наука и изкуство, 1972 г., с.252
  9. Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Варна (до 1944 г.), Варна, 2011 г., Поредица „Архивни справочници“, том 21, с.93

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]