Поддържани резервати в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Поддържан резерват представлява екосистема, включваща редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им.[1] Със създаването на тази категория защитени територии се дава възможност да бъдат защитени най-значимите влажни зони в България.[2]

Към 31 декември 2017 г. в България поддържаните резервати са 35 с обща площ 4521,3 ha.[3] Обхващат предимно влажни зони и по-малки горски резервати, често засегнати от извършващите се горскостопански дейности в близост до тях.[2]

Поддържани резервати в България
Име Дата на обявяване Площ
(ha)
Местоположение Землище Цел на обявяване Снимка
Амзово 28 март 1968 г. 0,3 Западни Родопи Смолян Блатен плаун. По пътя на водата.JPG
Ардачлъка 27 февруари 1950 г. 123,8816 Източна Стара планина с. Боринци Естествена елова гора.
Атанасовско езеро 12 август 1980 г. 1031,9416 Черноморско крайбрежие Бургас Редки и изчезващи в страната и в Европа, гнездещи прелетни и зимуващи птици. Atanasovsko-lake-north.jpg
Балабана 21 декември 1960 г. 76,9837 Горнотракийска низина Елхово Местообитания на различни видове чапли. Равнинни лонгозни гори. Балабана - есен 2.JPG
Балтата 20 април 1978 г. 204,6865 Черноморско крайбрежие с. Кранево Естествена лонгозна гора, с принадлежащата ѝ флора и фауна. Блатно кокиче в Балтата.jpg
Богдан 29 март 1972 г. 113,4 Същинска Средна гора Копривщица Вековна букова гора. Bogdan reserve 2015 05.jpg
Борака 22 април 1966 г. 14,7758 Източни Родопи с. Сърница Естествени черноборови гори.
Боровец 24 септември 1951 г. 35,9 Източни Родопи с. Равен Естествени черноборови гори.
Водните лилии 24 юли 1962 г. 13,6 Черноморско крайбрежие Приморско Голямо находище на бяла водна лилия, жълта водна лилия (бърдуче), блатно кокиче, лонгозна гора с преобладание на ясена.
Вълчи проход 28 март 1968 г. 42,3101 Източна Стара планина с. Голица Типична вековна смесена гора от бук, благун, зимен дъб, габър в Източна Стара планина.
Върбов дол 28 март 1968 г. 70,6 Източна Дунавска равнина с. Дебелец Типични за района смесени насаждения от благун, зимен дъб и цер.
Габра 5 декември 1949 г. 86,9521 Влахина планина с. Църварица Естествена популация от черен бор – типичен само за този район.
Дервиша 23 октомври 1948 г. 11,2136 Източна Дунавска равнина Велики Преслав Естествено находище на конски кестен. Dervisha Iz24.jpg
Долна Топчия 29 февруари 1960 г. 467,473 Горнотракийска низина Елхово и с. Трънково Находище на колхидски фазан. Лонгозна гора. Вишка за наблюдение на птици - Долна Топчия.jpg
Ибиша 8 октомври 1984 г. 34,4716 Дунавска равнина с. Долни Цибър Характерни дунавски островни съобщества – заливни гори и блата, обитавани от защитени видове растения и животни.
Изгорялото гюне 16 август 1949 г. 32,5581 Западни Родопи Кричим Естествено находище на дървовидна хвойна.
Казъл Черпа 29 юни 1951 г. 41,2886 Източни Родопи с. Женда Естествени черноборови гори.
Калфата 28 март 1968 г. 47,0037 Източна Дунавска равнина с. Поляците и с. Дюля Типични за района вековна смесена широколистна гора, с участие на зимен дъб, благун, цер, бук, габър.
Киров дол 28 март 1968 г. 54,1791 Източна Дунавска равнина с. Солник Вековна 150-годишна гора от благун, цер, горун и бук, типична за района.
Конски дол 24 юли 1962 г. 34,3987 Западни Родопи с. Плетена и с. Сатовча Вековна смесена буково-смърчова гора. Koinarsko grobe.JPG
Момин град 3 май 1960 г. 6,6467 Източен Предбалкан Върбица Вековна букова гора.
Момчиловски дол 28 март 1968 г. 33,5603 Западни Родопи с. Момчиловци и с. Соколовци Първична черноборова гора.
Острица 20 февруари 1961 г. 135,988 Голо бърдо Радомир, Перник и с. Кралев дол Естествено находище на ценни растителни екземпляри. View to Golo Bardo mountain.JPG
Патлейна 23 октомври 1948 г. 40,6205 Източен Предбалкан Велики Преслав Най-голямото в България находище на див рошков. Patleyna Iz1.jpg
Персински блата 2 декември 1981 г. 404,1186 Дунавска равнина Белене Образци на островната природа на долното течение на река Дунав, съхраняване местообитанията и популациите на редки и застрашени от изчезване водолюбиви растения и животни. Град Белене.JPG
Пясъчната лилия 29 юни 1962 г. 0,5184 Черноморско крайбрежие Созопол Едно от най-големите находище на пясъчна лилия върху пясъчни дюни. Silistar.jpg
Савчов чаир 28 март 1968 г. 103,4978 Среден Предбалкан с. Войнежа Вековна букова гора, около 100-годишна, от естествен произход, с участие на габър, явор, дива череша, ива, зимен дъб, дрян, шипка и други насаждения от смърч, ела, черен бор от изкуствен произход. Фаунистично богатство.
Сини бряг 28 март 1968 г. 39,514 Източна Стара планина с. Божевци и с. Изгрев Вековна девствена букова гора.
Сребърна 20 септември 1948 г. 892,0519 Дунавска равнина с. Ветрен и с. Сребърна Влажна зона, изключително голямо богатство на орнитофауната. Srebarna-Lake.jpg
Тъмната гора 10 октомври 1948 г. 32,5768 Западни Родопи с. Ковачевица Вековна смесена гора от смърч, бук и ела, характерна за тази част на Родопите. Пейзаж с река от „Тъмна гора“.png
Училищна гора 12 юни 1963 г. 134,6842 Западна Стара планина с. Боженица Вековна дъбова гора. Училищна гора3.jpg
Хайдушки чукар 28 март 1968 г. 31,781 Средна Стара планина с. Буйновци Вековна букова гора, около 180-годишна, с участие на явор, смърч, бор, шестил, зимен дъб, папрати и други. Фаунистично богатство.
Чамджа 15 април 1949 66,8292 Средна Стара планина с. Христо Даново Естествено находище на черен бор.
Чамлъка 30 декември 1956 г. 5,4 Източни Родопи с. Албанци Естествени черноборови гори.
Шабаница 30 декември 1956 г. 22,0844 Западни Родопи с. Триград Вековна буково-смърчова гора.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Закон за защитените територии. // Министерство на околната среда и водите. Посетен на 04.07.2015. Архив на оригинала от 2016-03-05 в Wayback Machine.
  2. а б Георгиев, Георги. Природа под закрила. София, „Гея-Либрис“, 2010. ISBN 978-954-300-098-2. с. 77.
  3. България 2018. // Национален статистически институт. Посетен на 9 юли 2018 г. с. 30

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]