Полистирен

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Полистиренът (или полистирол) е полимер, изготвян от мономера стирен (стирол), течен въглеводород, произвеждан промишлено от петрол. При стайна температура полистиролът е твърд термопласт с аморфна структура, но при по-висока температура може да бъде разтопен и втвърден отново. Стиренът е ароматен мономер, а полистиренът е ароматен полимер. Произведен е за пръв път от BASF през 1930-те.

История[редактиране | редактиране на кода]

Стиропорът е бил открит през 1839 г. от Едуард Симон (Johann Eduard Simon), аптекар от Берлин. От стиракс, смолата на турското дърво Liquidambar orientalis, той дестилира маслообразно вещество, мономер, които той нарича стирол. Няколко дни по-късно, Саймън установява, че стиролът се е втвърдил, вероятно заради окисление, в желе, което той нарича стиролоксид („Styroloxyd“). През 1845 г. роденият в Ямайка химик Джон Бъдъл Блайт и немския химик Огъст Вилхелм вон Хофман показват, че същата трансформация на стирол протича и в отсъствието на кислород. Те наричат тяхното вещество метастирол (metastyrol). Анализ по-късно показа, че е химически идентичен с веществото на Едуард Саймън – Styroloxyd. През 1866 г. Марселин Бъртелот правилно описва формирането на метастирол/стиролоксид от стирол като процес на полимеризация.

Около 80 години по-късно става ясно, че с нагряването на стирола започва верижна реакция, която произвежда макромолекули, отговарящо на тезата на германския органичен химик Херман Щаудингер (1881 – 1965). Това в крайна сметка води до названието на веществото – полистирол.

Компанията „IG Farben“ започва производство на полистирол в Лудвигсхафен около 1931 г., надявайки се, че ще бъде подходящ заместител на лят цинк в много приложения.

Успехът бил постигнат, когато те разработили реакторния съд, който екструдирал полистирол чрез нагрята тръба и нож, произвеждащ полистирен във вид на пелети („мъниста“).

Преди 1949 г. инженер-химикът Фриц Щастни (1908 – 1985) разработил предварително разширени полистиренни мъниста чрез включване на алифатни въглеводороди като пентан. Тези мъниста са суровина за леене на части или екструдиране на листове.

BASF и Щастни кандидатствали за патент, който бил издаден през 1949 г. Процесът на формоване се демонстрира през 1952 г. в Дюселдорф. Продуктите били наречени стиропор (Styropor). Кристалната структура на изотактен полистирен била открита от Джулио Ната.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

В химическо отношение полистирен е дълга въглеводородна верига, където редуващи въглеродни центрове са прикрепени към фенилови групи (името, дадено на ароматния пръстен бензен). Химическа формула на полистирола е, тя съдържа химични елементи и водород и въглерод.

Свойствата на материала се определят от малък обсег на ван дер Ваалсови сили между полимерни вериги.

Тъй като молекулите са дълги въглеводородни вериги, които се състоят от хиляди атоми, общата притегателната сила между молекулите е голяма. При нагряване (или деформирани с бързи темпове, което се дължи на комбинация от вискоеластична и топлоизолационни свойства), веригите са в състояние да поемат по-голяма степен на конформация и се плъзгат един покрай друг. Тази междумолекулна слабост (в сравнение с високата вътрешномолекулна здравина поради въглеводородната структура) придава гъвкавост и еластичност. Способността на системата да се деформира лесно над неговата температура на встъкляване позволява полистиролът (и термопластичните полимери като цяло), да могат лесно да се размекнат и формоват при нагряване.

Екструдираният полистирол е толкова силен, колкото чист алуминий, но много по-гъвкав и много по-лек (1,05 g/cm³ срещу 2 70 g/cm³ за алуминий).

Полимеризация[редактиране | редактиране на кода]

Стиропорът се получава, когато стиренови мономери се свързват помежду си. В полимеризацията, пи връзката въглерод-въглерод (в групата на винилите) се разбива и нова въглерод-въглерод единична (Sigma) връзка се формира, като се прилага друг стиренов мономер на веригата.

Новообразуваната сигма връзка е много по-силна, отколкото пи връзката, която бе разрушена, поради което е много трудно да се деполимеризира полистирол.

Веригата на полистирена обикновено включва няколко хиляди мономера, давайки и молекулно тегло около 100 000 – 400 000. 

3-D модеъл ще покаже, че всеки един от хиралните опорни въглеродни атоми се намира в центъра на тетраедър, със своите четири връзки, сочещи към върховете. Представете си, че -С-С- връзките са завъртяни, така че основната верига е разположена изцяло в равнината на диаграмата. От тази плоска схема, не е ясно кои от фенил (бензол) групи са наклонени навън от равнината на фигурата, и кои от тях са навътре. Изомерът където всички фенилови групи са от една и съща страна се нарича изотактичен полистирен, който не е произвежда в търговската мрежа.

-Атактен полистирен:

Единствената търговски важна форма на полистирол е атактен, където фениловите групи са разпределени на случаен принцип от двете страни на полимерната верига. Това случайно позициониране предотвратява втвърдяването (кристализацията) на веригите. Пластмасата има температура на встъкляване от ~ 90 °С. Полимеризацията започва със свободните радикали.

Разграждане[редактиране | редактиране на кода]

Полистиролът е много инертен химически, устойчив на киселини и основи, но лесно се разтваря в хлорирани разтворители, както и много ароматни въглеводородни разтворители. Поради своята устойчивост и инертност, тя се използва за производство на много обекти за търговия. Той е атакуван от много органични разтворители, които разтварят полимера. Полистирен се използва и за опаковане на химикали.

Както всички органични съединения, полистиренът изгаря до получаване на въглероден диоксид и водна пара. Полистиренът, като ароматен въглеводород, обикновено изгаря непълно, както е посочено от черен пламъка.

Биоразграждане[редактиране | редактиране на кода]

Метаногенните консорциуми са показали, че разграждат стирен като единствен източник на въглерод. В този случай стирен разграден до редица органични междинни съединения и въглероден диоксид. Приемайки данните на въглеродния диоксид, като представяне на обема на стирен, които се разгражда напълно до газ, степента на разграждане на стирен варира от 0,14 до 0,4 a−1. Това е един порядък по-бързо от най-бързия темп на разграждане на полистирен, установяван някога.

Производствени форми[редактиране | редактиране на кода]

Стиропорът е често шприцован, вакуум формиран, или екструдиран, докато експандиран полистирол е или екструдиран или лят в специален процес. Полистиреновите съполимери се получават също; те съдържат един или повече мономери в допълнение към стирен.

През последните години бяха изготвени също така стиропорни композити с целулоза и нишесте. Полистиренът също така се използва в някои полимерно свързани експлозиви.

Листов или монолитен полистирол

Полистиренът се използва за производство на пластмасови прибори за хранене за еднократна употреба и сервизи за хранене, CD-DVD опаковки, корпуси на детектори за дим, рамки за регистрационни табели, пластмасови комплекти за сглобяване на модели, както и много други детайли, където е нужна здрава, икономична пластмаса. Производствените методи включват термоформоване (вакуумно формоване) и шприцоване.

Полистиренови „петрита“ (блюдо на Петри) и други лабораторни съдове като епруветки и микротарелки играят важна роля в биомедицинските изследвания и науки. За тези цели, детайлите почти винаги се правят чрез шприцоване, а често и се стерилизират след формоване, или чрез облъчване или чрез третиране с етилен оксид. Следформовъчната повърхностна модификацияя (обикновено с плазми с високо съдържание на кислород), често се прави, за да се въведат полярни групи. Голяма част от съвременните биомедицински изследвания разчитат на използването на такива продукти; Затова те играят важна роля във фармацевтичните изследвания.

Полистиренови пенопласти

Полистиреновите пенопласти са добри топлоизолатори и затова често се използват като строителни изолационни материали, като например в изолацията на бетонни форми и структурно изолирани панелни сгради. Сивите полистиренови пенопласти, включващи графит имат висококачествени изолационни свойства. Те се използват и за неносещи тежестта декоративни стълбове на архитектурни структури. Полистиреновите пенопласти също показват добри омекотяващи свойства, поради което се използва широко в опаковането.

Екструдираните затворени клетки пенополистирен се продават под наименованието Стиропор на търговската марка „Dow Chemical Company“.

Този термин се използва често неофициално за други полистиренови продукти.

Пенополистирол

Пенополистиролът (EPS) са твърди и здрави, затворени клетки пяна. Тя обикновено е бяла и е изработена от предварително експандирани полистиролни мъниста. Той се използва за много приложения, например тави, чинии, купи и рибни кутии. Други приложения включват ляти листове за саниране на сгради и опаковъчни материали за смекчаване на чупливи предмети в кутиите.

Благодарение на техническите свойства като ниско тегло, твърдост и обработваемост, пенополистиролът може да бъде използван в широк спектър от различни приложения. Вероятно е неговата пазарна стойност да нарасне до повече от 15 милиарда долара до 2020 година.

Топлопроводимостта е измерена съгласно EN 12667.

Типични стойности варират от 0,032 до 0,038 W/(m·K), в зависимост от плътността. Стойността на 0,038 W/(m·K) се получава при 15 kg/m³, докато стойността на 0,032 W/(m·K) се получава при 40 kg/m³, според информационния лист на K-710 от StyroChem Финландия. Добавянето на пълнежи (графитни, алуминиеви, или въглеродни) наскоро позволиха на топлопроводимостта на пенополистиролът да достигне до около 0,030 – 0,034 (като най-ниската е 0,029) и като такъв има сив/черен цвят, който го отличава от стандартните пенополистироли. Няколко производители са успели да произведат широка гама пенополистироли с повишена термоустойчивост за използване във Великобритания и ЕС.

ICC-ES (Интернационален съвет за оценяване) изисква пенополистирол плоскости, използвани в строителството на сгради да отговарят на изискванията на ASTM C578. Едно от тези изисквания е, че индексът на кислород измерен чрез ASTM D2863 да бъде по-голям от 24% от обема.

Обикновеният пенополистирол има индекс на кислород от около 18%; Поради тази причина се добавят забавител на горенето към стирена или полистирена по време на формирането на пенополистиренът.

Плоскостите, съдържащи забавител на горенето, се изпитват в тунел чрез използването на метод за изпитване UL 723 или ASTM E84.

Те имат индекс на разпространение на пламъка по-малък от 25, и индекс димене по-малък от 450. ICC-ES (Интернационален Съвет За Оценяване) изисква използването на 15-минутна термична бариера, когато плоскостите се използват вътре в сградата.

Според EPS-IA ICF организация, типичната плътност на пенополистиролът, използван за изолиране на бетонни форми е 1,35 до 1,80 PCF. Това е или тип II или тип IX пенополистирен според ASTM C578. Пенополистиренови блокове или плочи, използвани в строителството често се изрязват с помощта на горещи проводници.

Екструдиран пенополистирол

Екструдиран пенополистирол (XPS) се състои от затворени клетки, предлага подобрена грапавост на повърхността и по-висока твърдост и намалява топлопроводимостта. Диапазонът на плътност е около 28 – 45 kg/m³.

Екструдиран полистиренов материал се използва също и в изграждането на модели в архитектурата. Поради производствения процес на екструдиране, XPS не изисква облицовъчни материали, за да запази своите топлинни или физични свойства. Това го прави и заместител на гофрирания картон.

Топлопроводимостта варира между 0,029 и 0,039 W/(m·K) в зависимост от силата/плътността, средната стойност е около 0,035 W/(m·K).

Съполимери

Чистият полистирол е крехък, но достатъчно силен, че продукт със сравнително висока производителност може да се направи, като му се придадат някои от свойствата на разтегливите материали, като на полибутадиен каучук. Тези два материали обикновено никога не могат да бъдат смесени, заради усилването на междумолекулните сили на полимерната неразтворимост, но ако се добавя полибутадиен по време на полимеризацията, той може да се свърже химически към полистирола, образувайки присаден съполимер, който помага за включването на нормален полибутадиен в крайната смес, в резултат на което се получава удароустойчив полистирен (HIPS), често наричан „удароустойчива пластмаса“. Едно търговско наименование за удароустойчив полистирен е Bextrene. Общи приложения включват играчки и продуктови обвивки. HIPS е обикновено шприцована в производството. Обраборката на полистирол в автоклав може да компресира и да се втвърди материала.

Няколко други съполимери също се използват със стирол. Акрилонитрил Бутадиен Стирен или ABS пластмаса е подобна на HIPS: съполимер на стирен и акрилонитрил, закален с полибутадиен. Повечето корпуси в електрониката са изработени от тази форма на полистирен, както и много канализационни тръби. Стиренът може да бъде кополимеризиран с други мономери; например дивинилбензол може да се използва за кръстосано свързване на полистиреновите вериги до получаване на полимер, използван в твърдо фазов пептиден синтез.

Ориентиран полистирен

Ориентиран полистирен (OPS) се произвежда от разтягане на екструдиран полистиренов филм, подобряващ видимостта през материала чрез намаляване на мътността и увеличаване на твърдостта. Това често се използва в опаковки, за които производителят би искал потребителят да види опакования продукт. Предимствата на ориентирания полистирен са, че той е по-евтин за производство в сравнение с другите прозрачни пластмаси като РР, PET, и HIPS, и е по-малко мътна от HIPS или PP.

Основният недостатък на OPS е, че е крехък. Къса се или се чупи лесно.

Екологични проблеми[редактиране | редактиране на кода]

Производство 

Полистиреновите пенопласти са произведени чрез използване на пенообразуващи вещества, които образуват мехурчета и разширяват пяната. В разширеният полистирен, те обикновено са въглеводороди като пентан, които излагат на опасност от запалимост в производството или съхранението на новопроизведените материали, но имат сравнително леко въздействие върху околната среда. Екструдиран пенополистирол обикновено се прави с хидрофлуоровъглероди (HFC-134a), които имат потенциал за глобално затопляне около 1000 – 1300 пъти повече от този на въглеродния диоксид.

Бионеразградим

Изхвърленият полистирен се биоразгражда в продължение на стотици години и е устойчив на фотолиза.

Отпадъци

 Полистиреновата пяна е представлява голяма част от пластмасовите отпадъци в океана, където тя става опасна за живота в морето и „може да доведе до прехвърляне на токсични химикали в хранителната верига“. Животните не познават този изкуствен материал и могат дори да го сбъркат с храна. Пенополистиролът се носи от вятъра и плава по водата, и се намира в изобилие във външната среда. Той може да бъде смъртоносен за всяка птица или морско създание, ако погълне значителни количества.

Намаляване 

Ограничаването на употребата на пенообразен полистирен за опаковки за храна е приоритет на много екологични организации.

Положени са усилия да се намери алтернатива на полистирен, особено пенообразен в ресторантьорството. Първоначалната причина била да се премахне хлорфлуорвъглеводороди (CFC), който е бивш компонент на полостирена.

САЩ

През 1987 г. Бъркли забрани хлорфлуорвъглеводородни хранителни опаковки.

През 1988 г. Съфолк Каунти, Ню Йорк стана първата област в САЩ която забранява използването на полистирен. Въпреки това, правни предизвикателства от страна на Дружеството на пластмасовата промишленост, го спираха да влезе в сила, докато най-после това стана, когато Републиканската и Консервативната партии станаха мнозинство на окръжната законодателната власт. В същото време, Бъркли стана първият град, който забранява всички пенообразни хранителни опаковки. Считано от 2006 г., около сто области в Съединените щати, включително Портланд, Орегон и Сан Франциско в момента имат някаква забрана за пенополистирол в ресторантите.

Така например, през 2007 г. Оукланд, Калифорния изисква ресторантите, да използват еднократни хранителни опаковки, които са биоразградими. През 2013 г. Сан Хосе стана най-големият град в страната, който да забрани пенополистирола в хранителни опаковки.

Извън САЩ 

Китай забрани използването на разширен полистирол в опаковки за готова храна и съдове около 1999 г. Въпреки това, спазването на закона е било проблем и през 2013 г. производството на китайските пластмаси активно лобира да се отмени забраната.

Индия и Тайван също са забранили пенообразния пенополистирол още преди 2007.

 

Рециклиране 

Като цяло, полистирена не е приет в програмите за събиране и рециклиране, както и не се отделя и рециклира, там, където се приема. В Германия, полистирен се събира, като следствие от закона за опаковките (Verpackungsverordnung), който изисква производителите да поемат отговорността за рециклирането или изхвърлянето на всеки опаковъчен материал, който те продават.

Повечето полистиренови продукти, понастоящем не се рециклират, поради липсата на стимул за инвестиране в компактори и логистични системи, които са необходими. Поради ниската плътност на пенополистирола, не е икономически изгодно той да се събира. Въпреки това, ако отпадъчния материал преминава през процес на първоначално уплътняване, материалът променя плътност от обикновено 30 kg/m³ до 330 kg/m³ и се превръща в рециклируема стока с висока стойност за производители на рециклирани пластмасови гранули. Рециклиран пенополистирол може лесно да се добави към продукти като EPS изолационни листове и други EPS материали за строителни приложения; много от производителите не могат да получат достатъчно скрап заради проблемите по събирането. Когато не се използва, за да направи повече EPS, пенообразният скрап може да бъде превърнат в продукти, като закачалки за дрехи, пейки, саксии за цветя, играчки, линиики, телбоди, съдове за разсад, рамки за картини, както и архитектурно корнизи от рециклиран полистирен.

Рециклиран EPS се използва и в много металолеещи операции. Rastra е направена от EPS, който се комбинира с цимент да се използва като изолационен материал в изграждането на основи от бетон и стени.

Американските производители са направили изолационни форми за бетон, направени с приблизително 80% рециклирани полистирени от 1993 г. насам.

Изгаряне

Ако полистиренът се изгаря правилно при високи температури (до 1000 °С) и обилно с въздух (около 14 m³/kg), получените химикали са вода, въглероден диоксид, и евентуално малки количества на остатъчни халогени съединения от забавители на горенето. Ако се прави само непълно изгаряне, ще има и остатъци от въглеродни сажди и сложна смес от летливи съединения. Според Американския Химически Съвет, когато полистирена се изгаря в модерни съоръжения, крайният обем е 1% от началния обем; голямата част от полистиренът се превръща във въглероден диоксид, водна пара и топлина. Поради голямото количество топлина което се отделя, тя понякога се използва като източник на енергия за пара или електроенергия.

Когато полистиренът е изгорен при температури от 800 – 900 °C (типичните граници на модерна инсталация за изгаряне), горивните продукти се състоят от сложна смес от полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) от алкилбензоли. Над 90 различни съединения са идентифицирани в горивните води от полистирен.

Безопасност[редактиране | редактиране на кода]

Здравеопазване

На базата на научни изследвания в продължение на пет десетилетия, правителствените агенции за безопасност са установили, че полистиренът е безопасен за употреба във фирми от хранително-вкусовата промишленост. Например, полистиренът отговаря на стандартите за храните и лекарствата на САЩ и Европейския съюз. Отдела за хигиената на храните в Хонг Конг, наскоро преразгледа безопасността на полистиренът и сервираните в него различни храни и стига до същото заключение като САЩ и ЕС.

От 1999 г. до 2002 г., цялостен преглед на потенциалните рискове за здравето, свързани със излагането на стирен се провежда от група от 12 международни експертни, избрана от Харвардския център за оценка на риска. Учените са имали опит в областта на токсикологията, епидемиологията, медицина, анализ на риска, фармакокинетика, и оценка на експозицията.

Проучването на Харвард съобщи, че стирен присъства естествено в храни като ягоди, говеждо месо и подправки, и се произвежда естествено в преработката на храни като вино и сирене. Проучването също така разгледа всички публикувани данни относно количеството на стирен прехвърлено върху храната от опаковките за еднократна употреба, и стигна до заключението, че няма причина за безпокойство за широката употреба на стирен от храни или стиреновите материали използвни в опаковките.

Полистиренът е широко разпространен в опаковките за храна и напитки. Мономерът стирен (от който се прави полистирен) е подозиран за канцерогенен агент. Стирен обикновено се среща в такива ниски нива в потребителските продукти, че рисковете са минимални. Полистиренът, който се използва за контакт с храна не може да съдържа повече от 1% (0,5% за мазни храни) на стирен от теглото. Стирен-олигомери в полистиренови опаковки, използвани за опаковане на хранителни продукти, са открити да мигрират в храната. Друго японско проучване, проведено с див вид мишки установи, че стирен тримера, които авторите откриват в готвените готови храни с полистиренови опаковки, могат да повишат нивата на хормона на щитовидната жлеза. Дали полистиренът може да бъде използван в микровълнова фурна е спорно. Някои опаковки могат безопасно да се използват в микровълнова фурна, ако са обозначени като такива. Някои източници предлагат да се избягват храни, съдържащи каротин (витамин А) или олио за готвене. Поради разширяващото се използване на полистирен, тези проблеми, свързани със здравето, остават актуални.

Опасност от пожар

Подобно на други органични съединения, полистиренът е запалим. Полистиренът е класифициран съгласно DIN 4102 като „B3“ продукт, което означава, силно запалими или „лесно се възпламенява.“ В резултат на това, въпреки че той е ефективен изолатор при ниски температури, неговото използване е забранено във всички открити инсталации в строителството, ако материалът не огнеупорен. Той трябва да се крие зад гипсокартон, ламарина, или бетон. Случвало се е полистирен случайно да се запали и да причини огромни пожари и загуби, например на международното летище в Дюселдорф, тунела под Ламанша (където полистиренът беше вътре в мотрисата, която се запали), и Browns Ferry АЕЦ (където огън разруши огнеупорните материали и достигна полистиренът отдолу, който не е бил тестван и сертифициран съгласно с окончателното му поставяне).

Имена и търговски марки[редактиране | редактиране на кода]

От химична гледна точка мономерът е стирен, а полимерът – полистирен. В български отдавна се използват и наименованията стирол/полистирол, включително и в по-стари нормативни документи, но в последните години се налагат стандартните наименования на IUPAC стирен, респ. полистирен.

В Германия, а може би и в цяла Европа, най-познатата марка за експандиран полистирен (EPS) е на първия оригинален продукт – Styropor, на български – стиропор (наименованията стириопор, стереопор, стериопор, студопор, стирипор са погрешни).

Американската компания Dow Chemical Company произвежда екструдиран полистирен (XPS) под запазената марка Styrofoam. В САЩ това название се е разпространило за всяка разновидност на полистирена. Марката на „Шмит Холдинг“ (Австрия) е „Austroterm“ за EPS и XPS. Марките на гръцката фирма „Фибран“ са „Fibran“ за XPS и „Izolmak-fibran“ (MK) za „Termopor“ за EPS. Марката на немската фирма BASF е „Styrodur“ за XPS.

Стиропор е запазена марка на затворени клетки екструдиран пенополистирол произвеждан за топлоизолация и занаятчийски приложения. Тя е собственост на и произвеждан от The Dow Chemical Company.

В Съединените щати и Канада, думата стиропор неправилно се използва за разширен (не екструдиран) пенополистирол, като еднократни чаши за кафе, охладители, или като омекотяващ материал в опаковките, който обикновено е бял и е от експандиран полистирол. Терминът се използва общо въпреки че е различен материал от екструдирания полистирен, използван за топлоизолация.

Пенополистирол от марката стиропор, която се използва за занаятчийски приложения, може да бъде идентифициран чрез своята грапавост и факта, че той „скърца“, когато се реже. Той е умерено разтворим в много органични разтворители, цианоакрилат, и горива, и разтворители на боя. Друг търговско наименование за пенополистирол е thermacol, произхожда от BASF за екпандиран полистирол.

Стиропорът се състои от 98% (деветдесет и осем процента) въздух, което го прави лек и плаващ. Поради своите изолационни свойства и плаваемост, той е приет през 1942 г. от бреговата охрана на САЩ за използване в шест местен спасителен сал. Оттогава стиропорът намира различни приложения. Dow произвежда строителни материали от стиропор, включително изолирани обшивки и изолация за тръбите. Обявената стойност на топлоизолацията е 5 цента на инч.

Dow произвежда стиропор като структурен материал за използване от цветарите и в занаятчийски продукти.

Изолационния стиропор на Dow има отличителен син цвят. Стиропорът за занаятчийски приложения се предлага в бяло и зелено. Стиропорът може да се използва под пътищата и други структури за предотвратяване на смущения на почвата, поради замразяване и размразяване.

От агенцията за изследване на рака са установили, стиренът като възможен канцероген за човека. В него са намерени 57 химически продукти, освободени по време на горенето на експандиран пенополистирол.

Свойства и употреба[редактиране | редактиране на кода]

Чистият твърд полистирен е безцветна гъвкава пластмаса със слаба деформируемост, която може да бъде изливана във форми с фини детайли. Полистиренът може да бъде прозрачен или оцветен в различни цветове. Той е евтин и се използва за производство на детски конструктори, пластмасови прибори за хранене и много други предмети, за които е подходяща сравнително корава евтина пластмаса с възможност за оцветяване в различни цветове. Полистиренът, произведен на листове, може да бъде формован в евтини чаши, чинии, кутии и други предмети за еднократна употреба, особено когато якостта, трайността и топлоустойчивостта не са толкова важни. Тънък слой от прозрачен полистирен често се използва като стандарт при инфрачервена спектроскопия.

Полистиренът е диелектрик с ниски загуби даже и при високи честоти. Използва се за различни радиотехнически детайли, за изолация на качествени кабели, за диелектрик на кондензатори. Кондензаторите с диелектрик от полистиреново фолио се наричат „стирофлексни“.

Най-масовата употреба на полистирена е като експандиран полистирен (EPS) (БДС EN 13163 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания), известен още под търговски марки стиропор, фасаден стиропор и други, който представлява смес от около 5% полистирен и 95% въздух. Това е лекият материал, от който се изготвят топлоизолирани чаши за кафе и съдове за храна за вкъщи. Използва се също и за топлоизолация на сгради, пакетажен материал и в изготвянето на архитектурни макети. Използва се и за изготвянето на леярски модели за леене със стопяеми модели.

Подобрена, нехигроскопична разновидност на полистирена е екструдираният полистирен (XPS) (БДС EN 13164 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания) с търговски наименования Фибран, Стиродур, Стирофлекс, Монодур, Глазформ, Стирофом, Тиктас, Полпан и други.

Удароустойчив полистирен (high-impact polystyrene, HIPS) е търговското име на съполимер на стирена и бутадиена. Полибутадиенът е каучук и поради неговото наличие се получава повишената жилавост на удароустойчивия полистирен. Той е основен материал за изработка на детайли чрез шприцване.

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]