Портал:Германия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
редактиране 

Портал Германия

Знаме на Германия
Знаме на Германия
Герб на Германия
Герб на Германия
Местоположение на Германия в Европа.

Герма̀ния (на немски: Deutschland), официално име Федерална република Германия (на немски: Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (на немски: BRD), е федерална парламентарна република в Централна Европа. Тя граничи със Северно море, Дания и Балтийско море на север, с Полша и Чехия на изток, с Австрия и Швейцария на юг и с Франция, Люксембург, Белгия и Нидерландия на запад. Територията на Германия заема 357 021 km² и е разположена в умерения климатичен пояс. С население от над 83 милиона жители, тя е страната с най-голямо население в Европейския съюз (второ по големина в Европа след Русия) и е на трето място в света по брой на чуждите имигранти.

Територия, наричана Германия и населена от германски племена, е известна на римските източници от I век. От X век тази област съставлява ядрото на Свещената Римска империя, просъществувала до 1806 г. През XVI век северната част на Германия става център на Реформацията. Страната е обединена в единна национална държава след победата във Френско-пруската война през 1871 г. През 1949 г., след поражението си във Втората световна война, Германия е разделена на две самостоятелни държави – Западна Германия и Източна Германия, които се обединяват отново през 1990 г. През 1951 г. Западна Германия става съосновател на първата Европейска общностЕвропейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), а през 1957 г. – на Европейската общност за атомна енергия (Euratom) и Европейската икономическа общност (ЕИО), преименувана по-късно на Европейска общност, като през 2009 г., с влизането в сила на Лисабонския договор, последната е преобразувана в Европейски съюз, който става неин правоприемник.

През 1999 г. страната приема новата обща европейска валута – евро.

Германия е федерална парламентарна република, съставена от шестнадесет провинции (на немски: Bundesländer). Федерална столица и най-голям град в страната е Берлин, който е с население от около 3.7 милиона души. Страната е член на множество международни организации, сред които ООН, НАТО, Г-7, Г-20, ОИСР, СТО.

Германия е най-голямата икономика в Европа и е една от водещите икономически сили в света, като заема четвърто място по номинален брутен вътрешен продукт и пето по паритет на покупателната способност. Страната е третият най-голям износител и вносител на стоки в света, а жизненият стандарт е висок. В редица области на науката и техниката Германия заема водеща позиция в света.

редактиране 

Административно деление

Федерални провинции и окръзи в Германия.
Федерални провинции и окръзи в Германия.

Германия е федерална република, състояща се от 16 провинции, наричани на немски в буквален превод „федерални страни“ (на немски: Bundesländer). Тринадесет от провинциите са с голяма площ и се наричат „териториални провинции“ (на немски: Flächenländer), а останалите три са градове, които имат статус на провинция и биват наричани „градове-провинции“ или „градове-държави“ (на немски: Stadtstaaten).

Териториалните провинции от своя страна се разделят общо на 294 (провинциални) окръга (на немски: Landkreise или Kreise) и 106 града без окръжна принадлежност (на немски: kreisfreie Städte), които сами по себе си имат статус на окръг. В някои провинции, окръзите се наричат просто окръг, а в други – провинциален окръг, но значението и смисълът им са напълно еднакви. В провинция Баден-Вюртемберг пък градовете без окръжна принадлежност се наричат град-окръг (на немски: Stadtkreis).

Освен това, в пет от териториалните провинции има „административни околии“ (на немски: Regierungsbezirke), които обобщават няколко окръга и града без окръжна принадлежност.

Провинциалните окръзи се състоят от няколко общини (на немски: Gemeinden) и/или общински сдружения (на немски: Gemeindeverbände). Общинските сдружения представляват сдружения на няколко обикновено финансово слаби общини с цял да предлагат съвместно административни услуги и да си поделят разходите, например за наем на административни сгради и персонал.

редактиране 

Държавно устройство

Система на законодателния процес в Германия.
Система на законодателния процес в Германия.

Федерална република Германия е създадена на 24 май 1949 г. и е разширена след обединението на Германия през 1990 г. Към политическата система на Германия се отнасят федералните институции, процесите по взимане на политически решение и тяхното съдържание. Основата на германската политическа система е парламентарната демокрация и федерално държавно устройство. От голямо значение за държавното устройство е силната конкуренция между политическите партии, поради което политическата система на Германия се отличава по своята т. нар. партийна демокрация.

Система, при която законодателният орган на държавата се състои от 2 органа или от един орган с две камари с различен начин на образуване. Обикновено в едната камара представителството е териториално (по окръзи, области, щати, републики, провинции и пр.), а в другата е популярно (по гласоподаватели от цялата държава). В Германия, като долна камара, представляваща целия народ, може да се разгледа Бундестага, а като горна камара, състояща се от представители на отделните провинции – Бундесрата.

редактиране 

Знаете ли...

  • че първата отпечатана книга е била Библията на немски от Гутенберг, през 1455 г.
  • че традицията за коледното дърво идва от Германия.
  • че най-голямата жп гара в Европа е в Берлин.
  • че в Германия е нормално да оригвате храната навреме, ако детето се оригне на масата, те му казват: „На здраве“.
  • че в Германия издухването на носа на масата е нормално.
редактиране 

География

Топографска карта на Германия.
Топографска карта на Германия.

Германия заема западните и части от северните райони на Централна Европа, като се простираща от Алпите на юг до Северно и Балтийско море на север и от река Рейн на запад до река Одер на изток. Общата дължина на сухоземните, в т.ч. речни граница на Германия е 3827 км. На север граничи с Дания (дължина на границата 68 км), на изток с Полша (462 км), на югоизток с Чехия (810 км), на юг с Австрия (815 км) и Швейцария (363 км), на югозапад с Франция (446 км), на запад с Люксембург (135 км), Белгия (152 км) и Нидерландия (576 км). На северозапад има излаз на Северно, а на североизток – на Балтийско море с обща дължина на бреговата линия 2389 км. В тези си граници площта на Германия е 357 021 км2, от които 4750 км2 представлява изкуствено напоявана земя, а 7798 км2 от площта представлява вода. Тази територия ѝ отрежда 7-мо място по големина в Европа.

редактиране 

Население

Към 30 септември 2022 г. населението на Германия е 84 270 625 души. Към януари 2020 г. средната гъстота на населението е 233 души на км2. През 2020 г. средната продължителност на живота е 81,2 години, 78,64 за мъжете и 83,40 за жените. През 2022 г. коефициентът на раждаемост е 8,7 , на смъртност е 12,6 ‰, като естествения прираст е -3,9 ‰. Тоталният коефициент на плодовитост през 2021 г. е 1,58. През 2019 г. броят на имигрантите е 13,7 млн. души (17% от населението).

редактиране 

За създаване

Това е списък на статии, свързани с Германия, които все още не са създадени. Можете да помогнете на Уикипедия, като създадете нова статия от този списък. Можете и да преведете някоя от съществуващите статии в разделите на други езици в Уикипедия.

редактиране 

Свързани портали

Ако желаете да допринесете за развитието на портала,
можете да се включите в Уикипроект „Германия“.