Портал:Енергетика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
редактиране 

Портал Енергетика

Енергетиката е промишлен отрасъл, включващ както добивни отрасли (добив на енергийни източници – уран, въглища, нефт, газ, торф и др.), така и големи естествени и изкуствени подсистеми, служещи за производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси от всички видове. Крайната цел е производство на енергия чрез преобразуване на първична природна енергия във вторична, подходяща за използване от хората, например електрическа енергия или топлинна енергия.

редактиране 

Избрани статии

Това е списък на избрани статии, свързани с енергетиката (подредени по азбучен ред):

Електрическа уредба на автомобила  · Преобразуватели на електрическа енергия

редактиране 

Категории

редактиране 

Възобновяема енергия

Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизчерпаеми, т.нар. възобновяеми ресурси. Възобновяемата енергия се получава чрез: вятърна енергия, водна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, термопомпа, биогориво, и др.

редактиране 

За създаване

Това е списък на статии, свързани с енергетиката, които все още не са създадени. Можете да помогнете на Уикипедия, като създадете нова статия от този списък. Можете и да преведете някоя от съществуващите статии в разделите на други езици в Уикипедия.

Ако желаете да допринесете за развитието на портала,
можете да се включите в Уикипроект „Енергетика“.