Портал:Образование

от Уикипедия, свободната енциклопедия
редактиране 

Портал Образование

Edu portal.svg
Edu portal2.svg

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици. В широкия смисъл на думата образованието е процес на формиране на ума, характера и физическите способности на дадена личност, а също така и предаване на знанията, натрупани с поколения в областта на културата.

Образователните методи включват лекции, дискусии, семинари, демонстрации (примери), лабораторни упражнения, обучение и насочени изследвания. Образованието се извършва под ръководството на компетентни и авторитетни педагози: учители и преподаватели, но учащите могат също така да се самообразоват. С помощта на интернет се разширява кръгът на това самообразование. Образованието може да се проведе в официална и неофициална среда и всеки опит, който има формиращо влияние върху начина, по който човек мисли, чувства и действа, може да се счита за образователен. То се разделя официално на няколко етапа и се осъществява в различни учебни заведения, които са предучилищна възраст и детска градина, основно училище, средно училище и след това колеж, университет, институт или научаване на занаят. След завършване на всеки етап се издава диплома или удостоверение. Методиката на обучение се нарича педагогика.

редактиране 

Избрана личност

BASA-96K-1-9-1-Petar Beron.jpg

Петър Хаджи Берович (известен като Петър Берон) е български лекар, стопански и просветен деец и дарител. Учен-енциклопедист, педагог, философ и естественик. Владял е девет езика. Известен е с това, че е автор на „Рибния буквар“ (издаден в Брашов през 1824 г.), който е първия български буквар. Роден е през 1799 г. в Котел, Османската империя. Умира на 21 март 1871 г. в Крайова, Обединено княжество Влашко и Молдова.

Образованието е разделено на етапи, по ред както следва: предучилищно образование (за деца на възраст от 3 до 5 години, в някои страни от 0 до 5 години), основно образование, средно образование, висше образование.

редактиране 

Знаете ли...

редактиране 

Грамотност

Дял на грамотното население в света през 2015 г., по страни.

Грамотността е способността за четене, писане и боравене с аритметика. Стандартите за грамотност са различни в различните общества. В съвременен контекст терминът предполага четене и писане на ниво, достатъчно за осъществяване на писмена комуникация. В някои случаи се включват и други умения, като елементарно смятане или компютърни умения. (Вижте още: Списък на страните по грамотност на населението)

редактиране 

За създаване

Това е списък на статии, свързани с образованието, които все още не са създадени. Можете да помогнете на Уикипедия, като създадете нова статия от този списък. Можете и да преведете някоя от съществуващите статии в разделите на други езици в Уикипедия.

редактиране 

Свързани портали

Ако желаете да допринесете за развитието на портала,
можете да се включите в Уикипроект „Образование“.