Портал:Статистика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
редактиране 

Портал Статистика

Статистиката е математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва също планирането и организирането на събирането на данни чрез проучвания и експерименти. Статистиката възниква във връзка с нуждите на емпиричната наука и се отличава от повечето клонове на математиката по своята приложна насоченост. Статистически методи се прилагат в широк кръг области, като природните и обществени науки, държавното управление и бизнеса.

Една от основните подобласти на статистиката е описателната статистика, която се занимава с обобщаването на систематизирани данни. То е от особена важност при емпиричните изследвания и описването на резултати от експерименти. Чрез методите на статистиката данните могат да бъдат анализирани, като се отчита случайността и несугирността на наблюденията, и въз основа на това да се правят изводи за съдържащи се в тях закономерности.


редактиране 

За създаване

Това е списък на статии, свързани със Статистика, които все още не са създадени. Можете да помогнете на Уикипедия, като създадете нова статия от този списък. Можете и да преведете някоя от съществуващите статии в разделите на други езици в Уикипедия.

редактиране 

За допълване

Това е списък на статии, свързани със Статистика, които представляват мъничета и се нуждаят от допълнение. Те са категоризирани в категория „Мъничета за статистика“. Можете да помогнете на Уикипедия, като ги разширите.

редактиране 

За обработка

Това е списък на статии свързани със Статистика, които се нуждаят от подобрение. Можете да помогнете на Уикипедия, като ги обработите.

редактиране 

Свързани портали