Портал:Физика/Начало

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Физиката (от гръцки: φυσικός (фисикос) — естествен, φύσις (фисис) — природа) е естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи строежа и еволюцията на материалния свят. Физиката е точна наука, защото търси количествено описание на природните явления. Физиката се основава на теории, които дават ясни, измерими предвиждания и подлежат на експериментална проверка. За достоверни се приемат само експериментални резултати, които могат да бъдат независимо възпроизведени. Теоретичната и експерименталната физика са тясно свързани − понякога развитието на физичните теории мотивира провеждането на нови експерименти, а понякога нови експериментални данни провокират създаването на нова теория. За изучаването на природните явления тези два подхода са еднакво важни.

Значението на физиката в съвременния свят е огромно. Новите ѝ идеи и достижения водят до развитието на другите науки и до нови научни открития, които от своя страна намират приложение в техниката и промишлеността. Така например, изследванията в областта на електромагнетизма водят до появата на телефона, електромотора, влаковете на магнитна възглавница; откритията в областта на термодинамиката правят възможно построяването на автомобила, а развитието на електрониката води до появата на компютрите. ...още»