Преброяване на населението в България (2021)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Преброяването на населението в България през 2021 г. ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 г.[1]

За втори път то ще бъде на 2 етапа – от 7 до 17 септември 2021 г. ще има възможност за попълване на електронна преброителна карта, а от 18 септември до 3 октомври 2021 г. ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.[1] То ще бъде 18-ото поред преброяване на населението в демографската история на България.[2]

Резултатите от преброяването ще се използват и за нуждите на европейската статистика. През 2021 г. се планира провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави членки на Европейския съюз.[2]

Данни[редактиране | редактиране на кода]

При преброяването на населението и жилищния фонд ще се събират следните данни за хората: собствено, бащино и фамилно име; единен граждански номер (ЕГН) за българските граждани и за чужденците, получили разрешение за пребиваване в Република България, както и чужденците, получили статут на бежанец и хуманитарен статут; личен номер на чужденец (ЛНЧ) за чужденците; личен номер (ЛН) на гражданин на Европейския съюз; дата на раждане; пол; връзки между членовете на домакинството и семейството; постоянен адрес и настоящ адрес; гражданство; статут на пребиваване; държава и място на раждане; семейно положение; брой живородени деца; степен на завършено образование; грамотност; участие в образование; етническа група; вероизповедание; майчин език; трудов статус – икономически активен или неактивен; професия и/или длъжност; име на предприятието или на организацията и икономическа дейност на юридическата единица; местоположение на работното място или на учебното заведение; вид на транспорта, използван за пътуване до работното място или до учебното заведение; вътрешна и външна миграция на лицата; степен на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. За домакинствата се събира информация за брой лица и временно присъстващи лица.[3]

За жилищните сгради се събират следните данни: адрес на сградата; вид на сградата; местоположение на сградата; година на построяване; тип на строителната конструкция; брой на етажите; наличие на асансьор; брой на жилищата в сградата; наличие на други обекти в сградата, които се ползват за нежилищни цели; достъпност на сградата. За жилищните сгради се събират и данни за географските координати на входовете на сградата.[3]

За жилищата се събират следните данни: адрес на жилището; вид на жилището; статут на владеене на жилището; тип собственост; обща застроена площ; брой на помещенията и/или стаите; кухня и спомагателни помещения; енергийна осигуреност; водоснабдяване и канализация; санитарни помещения; енергийна ефективност; материална осигуреност и услуги.[3]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Статистика“         Портал „Статистика          Портал „България“         Портал „България