Представителство

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Представителството може да се отнася до следните случаи:

Право и политика[редактиране | редактиране на кода]

 • Представителство (при политиката), политически дейности, предприемани от избрани представители, както и при други случаи
 • Представителство, в договорното право преддоговорно изявление, при което може (ако е невярно) да доведе до отговорност при невярно представяне
 • Трудово представителство или представителство на работниците, това е работата на синдикален представител, който представлява и защитава интересите на свои колеги членове на профсъюза
 • Юридическо представителство, това е когато е предоставено от синдик, адвокат или друг вид представляващ
 • Лобиране или представяне на чужди интереси, се отнася до опити за влияние върху действията, политиките или решенията на длъжностните лица
 • „ Няма данъчно облагане без представителство “, лозунг от 1700 г., който обобщава един от 27 -те колониални оплаквания на американските колонисти в Тринадесетте колонии, което е една от основните причини довели до американската революция
 • Постоянно представителство, вид представяне на държавата чрез дипломатическа мисия

Изкуства, развлечения и медии[редактиране | редактиране на кода]

 • Представяне (при изкуствата), използване на знаци, които стоят и заменят нещо друго
 • <i id="mwIA">Представителство</i> (при списание), академично списание, обхващащо представителната демокрация
 • Изображение, това е невербално представяне чрез двуизмерни изображения (картини) на неща, видени, запомнени или въобразени

Познавателна наука[редактиране | редактиране на кода]

 • Представяне (при психологията), хипотетичен „вътрешен“ познавателен символ, който представлява външната реалност
 • Представяне на знания, това е изучаване на формални начини за описване на знанието
 • Теория на представителството (при лингвистиката), теоретична рамка в генеративната лингвистика

Математика[редактиране | редактиране на кода]

 • Представяне (при математика), много обща връзка, която изразява прилики между обекти
 • Представяне на групи, това се описва като абстрактни групи от гледна точка на линейни трансформации на векторни пространства
 • Представяне на алгебрата на Ли, начин на запис при алгебрата на Ли като набор от матрици по такъв начин, че скобата на Ли е дадена от комутатора
 • Множество представителства (при математическо образование), начини за символизиране, описание и описване на една и съща математическа единица
 • Представяне на група на Ли, това е линейно действие на група на Ли върху векторно пространство

Други приложения[редактиране | редактиране на кода]

 • Представяне (при химията), графично представяне на молекулната структура на химично съединение
 • Социално представителство, това е набор от ценности, идеи, вярвания и практики, които се споделят между членовете на групи и общности
 • Представителна извадка при статистиката

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

 • Визуализация на данни, създаване и изучаване на визуалното представяне на данните
 • Reprazent, това е британска барабанна и бас група
 • Представлявам (многозначно)