Пространствен ъгъл

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Илюстрация на пространствен ъгъл

Пространствен ъгъл е част от пространството, обединяващо всички лъчи, които излизат от дадена точка (върхът на ъгъла) и пресичат дадена повърхност. Границите на пространсвения ъгъл са обособени от конична повърхност. Единицата за измерване на пространствени ъгли в СИ е стерадиан. Една пълна сфера има стерадиана. За обозначаване на самия ъгъл обикновено се използва буквата . Едни от приложенията му във физиката са за изчисляване на електрично поле, магнитно поле и яркост.

За произволна повърхност , пространственият ъгъл , под който тя се вижда от началото на координатната система се дава с:

където сферичните координати на елемента от повърхността — радиус-вектор, — единичният вектор, перпендикуларен на