Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“
Информация
СедалищеСливенБългария
ОснователИван Пехливанов
(виж също текста)
ВидПрофесионална гимназия
ДиректорДимитър Добрев
Навигация
Адрес8800 Сливен, ж. к. „Сини камъни“, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“
Телефон044/667081
E-mailitsliven@abv.bg
Сайтwww.pgisliven.eu

Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ (съкр. ПГИ – Сливен) е средно учебно заведение в град Сливен. Гимназията е създадена през 2020 и обучава млади специалисти в областите икономика, търговия, счетоводство, банково дело и бизнес администрация.

Специалности за прием в гимназията[редактиране | редактиране на кода]

Специалности за прием през 2012 г.[редактиране | редактиране на кода]

Прием след завършен седми клас[1]
 • Банково дело – Професия: Финансист. Балообразуване: Оценка от тест по БЕЛ + утроената оценка от теста по Математика + оценка по БЕЛ + оценка по География. Интензивно изучаване на Немски език.
 • Оперативно счетоводство – Професия: Оперативен счетоводител. Балообразуване: Оценка от тест по БЕЛ + утроената оценка от теста по Математика + оценка по БЕЛ + оценка по География. Интензивно изучаване на Английски език.
 • Икономическа информатика – Професия: Икономист – информатик. Балообразуване: Оценка от тест по БЕЛ + утроената оценка от теста по Математика + оценка по БЕЛ + оценка по География. Интензивно изучаване на Английски език.
 • Икономика и мениджмънт – Професия: Икономист. Балообразуване: Оценка от тест по БЕЛ + утроената оценка от теста по Математика + оценка по БЕЛ + оценка по География. Интензивно изучаване на Английски език.
 • Бизнес администрация – Професия: Офис мениджър. Балообразуване: Оценка от тест по БЕЛ + утроената оценка от теста по Математика + оценка по БЕЛ + оценка по География. Интензивно изучаване на Английски език.
Прием след завършено основно образование[1]

Всички специалности за прием през 2012 г. са след завършен седми клас

Специалности от предходни години[редактиране | редактиране на кода]

Специалности, по чиито учебни планове се извършва обучение през учебната 2010/2011 година (т.е. специалности по които е осъществяван прием между 2006 г. и 2010 г.):

Прием след завършен седми клас
 • Банково дело
 • Икономическа информатика
 • Оперативно счетоводство
 • Предприемачество и мениджмънт
 • Икономика и мениджмънт

(През 2010 г. и 2011 г. е осъществяван прием по четири от тях: Банково дело, Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика)

Прием след завършено основно образование
 • Митническа и данъчна администрация
 • Маркетингови проучвания
 • Деловодство и архив
 • Счетоводна отчетност
 • Бизнесадминистрация
 • Търговия

(През 2010 г. е осъществяван прием по три от тях: Митническа и данъчна администрация, Маркетингови проучвания, Деловодство и архив)

Създаване и развитие на гимназията[редактиране | редактиране на кода]

Първата търговско – стопанска гимназия в Сливен е създадена на 25 август 1949 г. от Иван Пехливанов и учителите Мара Ханъмова, Константин Русев, Лиляна Бобева, Гинка Доктор Данчева, Антоанета Табакова и Анастасия Стефанова Първоначално тя е обособена като клон на мъжката гимназия в града Пръв директор на търговско – стопанската гимназия е Иван Пехливанов, а първият учителски съвет на новата гимназия е проведен на 25 август 1949 г. – датата, смятана за рожден ден на Гимназията.[2]

Първият випуск зрелостници завършва курса на обучение на Сливенската търговско-стопанска гимназия на 30 юни 1951 г., когато на годишен акт са връчени първите зрелостни свидетелства.

Десет години по-късно – през учебната 1965/1966 г. в техникума по икономика в Сливен вече се обучават над 590 ученици, обзаведени са специални кабинети по изчислителна техника. Организирани са хор, вокална група, танцов състав, а по-късно и туристическа секция. Учениците и учителите, членове на секцията се включват активно в благоустрояването на Хайдушката пътека в Сливенския Балкан.

Вечерно и задочно обучение са открити в гимназията през учебната 1966/1967 г. По същото време техникумът разширява и задълбочава своите връзки със сродните училища в Бургас и Русе.

В следващите години техникума се помещава последователно в сградата, заета по-късно от Полувисшия институт за медицински сестри в Сливен (по-късно Медичински колеж на Тракийския университет) и сградата на I основно училище. По-късно Икономически техникум – Сливен се нанася в един от корпусите на XII основно училище „Елисавета Багряна“, където се помещава и до днес.

През 2003 г. Икономически техникум – Сливен е преобразуван в Професионална гимназия по икономика „Проф. Д-р Димитър Табаков“ – Сливен.

По-важни проекти, реализирани от ПГИ – Сливен[редактиране | редактиране на кода]

Проект „Насърчаване на предприемачеството“[редактиране | редактиране на кода]

Проект насърчаване на предприемачеството e финансиран от програма ФАР на ЕС, проведен в периода 2004 – 2005 г. Общата цел на проекта бе повишаване приспособимостта и интегриране на ромската етническа група към пазарните условия в област Сливен чрез насърчаване на предприемачеството. Двете целеви групи, преки бенефициенти по него са: (1) Младежи от ромски произход, с основно и по-високо образование, мотивирани за изграждане на собствен бизнес, активни действия за подобряване положението на членовете на ромската етническа група в областта. (2) Действащи предприемачи и бизнесмени от ромски произход от област Сливен, имащи нужда от обучение в някой аспекти на предприемачеството и получаване на консултации по своите текущи проекти. Основните дейности са обучението им в областта на предприемачеството и развитието на бизнеса, повишаване на тяхната мотивация, изработването и подкрепата на конкретни техни бизнес-проекти.

Проект „Имам възможност да избирам“[редактиране | редактиране на кода]

Проектът е финансиран от Европейски социален фонд чрез ОП „Човешки ресурси“ (ОПЧР) и бе проведен през 2010 г. Цел на проекта: Създаване на условия за развитие на потенциала на учениците от ПГИ и ПГТО – Сливен, осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие и пълноценна социална интеграция и подобряване на достъпа им до образование чрез създаване на нови и разширяване на съществуващите извънучилищни дейности в Гимназиите. Бяха създадени следните клубове: Училищен театър; Клуб по журналистика; Клуб „Млад фотограф“; Компютърен дизайн; Клуб на знаещите; Клуб „Спортни игри“; Туристически клуб; „Природолюбител“; Клуб „Умения за живот“; Клуб „Кариерно консултиране“; Клуб „Мажоретки“

Проект „Traum Job Europa”[редактиране | редактиране на кода]

Проектът „Traum Job Europa”[3] е финансиран по програмата „Учене през целия живот“ – секторна програма „Коменски“ на ЕК. ПГИ – Сливен е партньор в проекта.

Проект „TVE – Традиции в професионалото образование”[редактиране | редактиране на кода]

Целта на проекта е да проучи, сравни и анализира традиционните и иновативни аспекти на професионалното образование на всички равнища в двата региона Сливен, България и Маниса, Турция.[4] ПГИ – Сливен е партньор в проекта.

Постижения на възпитаници от ПГИ на международни състезания по бързопис и стенография[редактиране | редактиране на кода]

Година на събитието Състезание Място на провеждане Представяне на ПГИ – Сливен
1972 г. Световни състезания по бързопис. Участват отбори от ГДР, Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния и Югославия. Гера, Германия От ПГИ – Сливен се класират М. Долапчиева, Г. Йорданова, Георги Русев, Станка Шопова, Ваня Кюприйска
1984 г. Световни състезания по бързопис. Участват отбори от ГДР, Унгария, Чехословакия и Полша. Лайпциг, Германия От ПГИ – Сливен се класират Величка Кацарова, Ваня Иванова
1985 г. Световни състезания по бързопис. Участват отбори от 25 страни. София, България В категория „Б“ от класираните 32 участнички, 22 са българки, а 14 от тях са от Икономически техникум – Сливен
1986 г. Световни състезания по бързопис. Майнинген, Германия От ПГИ – Сливен се класират Радост Гърдева и Моника Йорданова.
1987 г. Международно състезание по машинопис. Участват отбори от Белгия, Унгария, Германия, Холандия, Чехословакия, Австрия (3 отбора) Виена, Австрия От ПГИ – Сливен се класират Албена Ганчева, Стоянка Стоянова, Радост Гърдева. Албена Ганчева заема първо място по точно писане.
1987 г. Световни състезания по бързопис. Участват отбори от Белгия, Унгария, Германия, Холандия, Чехословакия, Австрия (3 отбора) Флоренция, Италия От ПГИ – Сливен се класират Георги Русев, Катя Иванова и Тонка Колева. От 253 състезатели Тонка Колева заема трето място, а Катя Иванова – пето.
1988 г. Световни състезания по бързопис. Участват Полша, Унгария и Чехословакия. Магдебург, Германия От ПГИ – Сливен се класира Станка Шопова.
1988 г. Международно състезание по машинопис. Участват Полша, Унгария, Югославия и Чехословакия. Лайнефелде, Германия От ПГИ – Сливен се класират Таня Динева и Мария Динева.
1989 г. Световни състезания по бързопис. Дрезден, Германия От ПГИ – Сливен се класира Катя Иванова. От 231 състезатели на 20 страни тя става световен младежки първенец за 1989 г.

Патронът на училището[редактиране | редактиране на кода]

Проф. д-р Димитър Табаков (1879 – 1973) е български учен, един от видните представители на математическата мисъл в България, преподавател във Физико-математическия факултет на Софийския университет (днес Факултет по математика и информатика), дългогодишен ръководител на катедрата по геометрия, ученик на проф. Антон Шоурек (Софийски университет) и проф. Теодор Райе (Университета на Страсбург).

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]