Професор

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Почетният професор на Нов български университет Васил Гарнизов на заседание на Академичния съвет на НБУ, 2021.
Писателката Тони Морисън, почетен професор на Принстънския университет.

Професор (на латински: professor „някой, който е приет за експерт в някое изкуство или наука, учител, преподавател от най-висок ранг“ [1]) е университетски преподавател и научен изследовател, това е най-високата университетска академична титла и степен, която се присъжда в академичните институции.[2] За разлика от университетите в научните академии това е „академик“. В някои страни в чужбина под асоцииран професор се разбира българската академична степен „доцент“.

В България[редактиране | редактиране на кода]

В България, съгласно актуалния Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), „професор“ е академична длъжност на преподавател в университет, ВУЗ или научна институция (БАН).

За присъждането на тази академична длъжност е задължително кандидатстващото лице да е било вече хабилитирано като доцент и да отговаря на определени наукометрични критерии. Не е задължително предварително придобиване на степента „доктор на науките“ (след защитата на първата дисертация за степента „доктор“), макар това да носи предимства при участието в конкурс за придобиване на академичната длъжност „професор“, както и авторитет свързан с придобиването на най-високата научна степен в България. Вместо това се изисква лицето да е публикувало хабилитационен труд и/или да притежава съответното количество и качество приноси в научната област, за която кандидатства. Законът предполага кандидатът да е автор на научни трудове (монографии, както и статии и студии), публикувани задължително след предшестващата хабилитация (заемането на академичната длъжност „доцент“), а желателно и да е автор (или съавтор в доказана чрез протокол степен) на учебник или учебно помагало за студенти по съответната научна специалност. В процедурата за заемането на академичната длъжност „професор“ по закон е недопустимо опирането на процедурата върху трудове, които са публикувани извън строго научни издания (т.е. притежаващи научни ред колегии), или само върху учебник или учебни помагала, които не се квалифицират като научен труд с иновативна същност. Водещ критерий в цялата процедура е научният принос на претендента, независимо че става дума за преподавателска длъжност.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. ((en))professor, Online Etymology Dictionary
  2. Професор, Тълковен речник