Първа скупщина на сърбите в Османското царство

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Първа скупщина на сърбите в Османското царство
Първата скупщина на отоманските сърби в Скопие на Сретение, 1909 г.
Първата скупщина на отоманските сърби в Скопие на Сретение, 1909 г.

Първата скупщина на сърбите в Османското царство (на сръбски: Прва скупштина Срба у Османском царству или Prva skupština Srba u Osmanskom carstvu) заседава от 2 до 11 февруари 1909 година в Скопие.[1] Скупщината приема резолюции по политически, икономически, църковни и училищни проблеми. Изисква да се зачитат законите и по-специално свободите и равноправността на гражданите и защита на сръбството в Османската империя.[1] Депутатите осъждат анексията на Босна и Херцеговина. В друга резолюция се изисква сръбските митрополити да добият привилегиите, които имат гръцките митрополити. Искат сърбите да имат права и в епархиите, в които няма сръбски митрополити и селищата да имат правото да приемат сръбски или български свещеник по свое желание.[1] В трета резолюция се иска на сърбите да се върне отнетото имущество, както и на чифлигарите да се позволи да си откупват имота от чифликчиите.

Списък на делегатите[редактиране | редактиране на кода]

Делегат от Име Име Занимание
Биело поле Риста Попович Риста Поповић свещеник
Беране Милан Цемович Милан Цемовић учител
Милан Дабетич Милић Дабетић учител
Битоля Йован Чиркович Јован Ћирковић секретар на Битолската митрополия
Христо Цветков Сушички Риста Цветковић учител
Григорие Божович Григорије Божовић учител в Битолската сръбска гимназия
Риста Ставрич Риста Ставрић учител
Велес Джордже Стаменкович Ђорђе Стаменковић търговец
Воден Стоян Маркович Стојан Марковић търговец
Вучитрън Живко Фъртунич Живко Фртунић търговец
Гостивар Сима Димитриевич Сима Димитријевић училищен директор
Дебър Д-р Исаило Хаджиевски Др. Исаило Хаџијевски лекар
Дримкол Матея Шуменкович Матеја Шуменковић свещеник
Дойран Йован К. Грошевич Јован К. Грошевић учител
Гевгели Стоян Ристич Стојан Ристић свещеник
Кичево Яничие Джурич Јанићије Ђурић лекар
Йованче Томич Јованче Томић първенец
Кратово Йован Попович Јован Поповић училищен директор
Крушево Блажа Пашич Блажа Пашић първенец
Кочани Тодор Йованович Тодор Јовановић училищен директор
Куманово Йован Алексич Јован Алексић учител
Йован Цакич Јован Цакић учител
Мала река Тома Огнянович Тома Огњановић търговец
Малешево Сава Йергич Сава Јергић свещеник
Митровица Йован Данилович Јован Даниловић търговец
Милутин Стерджевич Милутин Стерђевић търговец
Нова Варош Стеван Самарджиич Стеван Самарџијић учител
Владислав Протич Владислав Протић свещеник
Нови пазар Тома Протич Тома Протић свещеник
Йосиф Никифорович Јосиф Нићифоровић първенец
Охрид Серафим Кръстич Серафим Крстић свещеник
Паланка Антоние Тодорович Антоније Тодоровић училищен директор
Печ Живко Раевич Живко Рајевић търговец
Плевля Данило Шиляк Данило Шиљак свещеник
Михайло Куртович Михаило Куртовић учител
Стеван Йовашевич Стеван Јовашевић механджия
Стоян Зафирович Стојан Зафировић учител в Плевленската сръбска гимназия
Поречие Кръста Джорджевич Крста Ђорђевић свещеник
Йован Стоянович Јован Стојановић първенец
Прешево Ачим Йелич Аћим Јелић училищен директор
Призрен Петър Костич Петар Костић секретар на Призренската митрополия
Андрея Грозданович Андреја Гроздановић учител
Радомир Шабич Радомир Шабић свещеник
Риста Скакалевич Риста Скакаљевић преподавател в Призренската семинария
Приеполе Сретен Вукосавлевич Сретен Вукосављевић учител
Димитрие Зиндович Димитрије Зиндовић търговец
Прилеп Глигор Соколов Глигор Соколовић войвода
Петър Димитриевич Петар Димитријевић търговец
Прищина Стоян Капетанович Стојан Капетановић учител
Апостол Попович Апостол Поповић свещеник
Йосиф Попович Јосиф Поповић учител
Ресен Глигорие Джамбасович Глигорије Џамбасовић учител
Рожае Никола Веселинович Никола Веселиновић свещеник
Сиеница Йован Янкович Јован Јанковић търговец
Вуко Тубич Вуко Тубић ханджия
Скопие Д-р Алекса Станишич Др. Алекса Станишић учител в Скопската сръбска гимназия
Митар Шешлия Митар Шешлија учител
Александър Илич Александар Илић чиновник
Димитрие Попович Димитрије Поповић учител
Лазар Раич Лазар Рајчић първенец
Солун Христо Огнянов Риста Огњановић учител в Солунската сръбска гимназия
Никола Голубович Никола Голубовић учител
Джордже Денкович Ђорђе Денковић чиновник
Тетово Любомир Ачимович Љубомир Аћимовић учител
Теофило Апостолович Теофило Апостоловић първенец
Феризово Дамян Пърлинчевич Дамјан Прљинчевић училищен директор

Членове на привременния Централен комитет: Богдан Раденкович, Давид Димитриевич, Велимир Прелич, Глигорие Елезович, Йован Шантрич, Сава Стоянович, Александър Буквич, Джордже Хаджикостич, Васа Йованович.

Войводски: Георги Скопянчето, Мицко Кръстев, Йован Бабунски.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б в Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, књига 4. Београд, 1929. с. 361.
     Портал „Македония“         Портал „Македония